Odpowiedzialność prawna nauczycieli, rodziców i uczniów

Odpowiedzialność prawna nauczycieli, rodziców i uczniów
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Po szkoleniu Uczestnik:

 • zna uregulowania prawne z zakresu odpowiedzialności nauczycieli- porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej, materialnej i za powierzone mienie
 • zna uregulowania prawne z zakresu odpowiedzialności rodziców za realizowanie przez ich dzieci obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • potrafi zrealizować zadania związane z postępowaniem administracyjnym w zakresie egzekucji obowiązku szkolnego
 • potrafi w praktyce zastosować procedury wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Odpowiedzialność nauczycieli
  • uchybienia przeciwko porządkowi pracy
  • uchybienie godności zawodu nauczyciela czyli odpowiedzialność dyscyplinarna
  • zadania dyrektora w przypadku stwierdzenia uchybienia godności zawodu nauczyciela
  • tryb postępowania dyscyplinarnego
  • odpowiedzialność cywilna nauczycieli
  • odpowiedzialność materialna
  • odpowiedzialność za powierzone mienie
  • wypadek ucznia- odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o systemie oświaty
  • ochrona nauczyciela- jak funkcjonariusza publicznego

 2. Odpowiedzialność rodziców i uczniów
  • rodzice biologiczni i prawni opiekunowie w świetle uregulowań kodeksu rodzinnego
  • sytuacja prawna eurosierot i obowiązki szkoły w tym zakresie
  • obowiązki i odpowiedzialność rodziców w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
  • egzekwowanie obowiązku szkolnego przez szkołę
  • odpowiedzialność materialna rodziców za dzieci
  • odpowiedzialność prawna ucznia, a jego wiek

 3. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej
  • podstawy prawne uodo
  • definicja danych osobowych
  • dozwolony na podstawie kodeksu pracy zakres przetwarzania danych osobowych pracowników ubiegających się o pracę
  • dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły, uczniów i ich rodziców
  • praktyczne rady czyli jak się nie narazić Giodo

Prelegenci

Prelegenci

female

Beata Florek

Doświadczony wykładowca, nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza placówek oświatowych, pracownicy JST

 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com