dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Szkolenie otwarte

Praktyczne aspekty umów o roboty budowlane i umów o prace projektowe - jak przygotować dobrą umowę

Praktyczne aspekty umów o roboty budowlane i umów o prace projektowe - jak przygotować dobrą umowę
Szkolenie pozwoli na właściwe zrozumienie klauzul umownych stosowanych w praktyce w umowach o roboty budowlane oraz umowach o prace projektowe.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Zawarcie umowy o roboty budowlane i poprzedzającej jej umowy o prace projektowe oznacza dla stron podjęcie decyzji związanych z procesem budowlanym oraz przyjęciem na siebie określonego ryzyka. Zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń nawiązywanej współpracy, jak i wprowadzenie skutecznych mechanizmów zabezpieczających interesy każdej ze stron, jest niezmiernie istotne. Szkolenie pozwoli na właściwe zrozumienie klauzul umownych stosowanych w praktyce w umowach o roboty budowlane oraz umowach o prace projektowe. W ramach szkolenia zostaną omówione najważniejsze postanowienia ww. umów, z uwzględnieniem pułapek prawnych, które mogą z nich wynikać. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Charakter umowy o prace projektowe i umowy o roboty budowlane - przepisy znajdujące zastosowanie.
 2. Rodzaje umów o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza, umowa o zastępstwo inwestycyjne).
 3. Zastosowanie i znaczenie warunków kontraktowych FIDIC.
 4. Określenie przedmiotu umowy w umowie o roboty budowlane i w umowie o prace projektowe. Obowiązki i uprawnienia stron. Terminy w umowach i konsekwencje wynikające z ich niedochowania.
 5. Odpowiedzialność za teren budowy.
 6. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane:
 • Sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe).
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy. Przepisy bezwzględnie obowiązujące.
 • Procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane.
 1. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o prace projektowe:
 • Prawa autorskie do projektu budowlanego.
 • Uregulowanie nadzoru autorskiego.
 • Odpowiedzialność projektanta za wady projektu.
 1. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, kaucja na zabezpieczenie, prawidłowe zastrzeżenie kar umownych).
 2. Ubezpieczenie robót budowlanych.
 3. Rękojmia za wady i gwarancja jakości. Wykonanie zastępcze.
 4. Zasady dochodzenia roszczeń. Przedawnienie.
 5. Podsumowanie, dyskusja i odpowiedź na pytania.

Korzyści

Korzyści

1. Umiejętność zdefiniowania potencjalnych zagrożeń nawiązywanej współpracy, jak i wprowadzenie skutecznych mechanizmów zabezpieczających interesy każdej ze stron, jest niezmiernie istotne

2. Właściwe zrozumienie klauzul umownych stosowanych w praktyce w umowach o roboty budowlane oraz umowach o prace projektowe.

3. Najważniejsze postanowienia ww. umów, z uwzględnieniem pułapek prawnych, które mogą z nich wynikać.

Prelegenci

Prelegenci

female

Dorota Dorska - Havaris

partner Kancelarii BZP, radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego.

Wspiera inwestorów oraz zarządzających nieruchomością w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych. Doradza Klientom - zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji oraz  użytkowanej nieruchomości. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji.

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwestorów (zamawiających roboty budowlane) oraz szeroko pojętych wykonawców (generalnych wykonawców, wykonawców, podwykonawców, jak i dalszych podwykonawców robót).

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 0 801 04 45 45

szkolenia@wolterskluwer.pl