dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

Prawne aspekty przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji wielopoziomowych w Polsce - czy istnieje potrzeba rewolucji w prawie?

Prawne aspekty przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji wielopoziomowych w Polsce - czy istnieje potrzeba rewolucji w prawie?
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Z prawem nieruchomości mamy do czynienia w sferze prywatnoprawnej i publicznoprawnej a iunctim obu tych sfer generuje mnóstwo problemów, z którymi muszą się zmierzyć nie tylko prawnicy, ale i architekci, urbaniści, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi. Nowe propozycje legislacyjne w tym zakresie z założenia mają znacznie ułatwić zagospodarowanie obszarów, które technicznie i funkcjonalnie są na to gotowe, ale ze względu na bariery prawne i „strukturę” praw własności są inwestycyjnie zamrożone i niedostępne dla podmiotów, które nie dysponują prawem własności do nieruchomości gruntowej (np. zabudowa wielopoziomowa, zabudowa nad torami, inwestycje podziemne, zabudowa nad drogami publicznymi).

Szczegóły konferencji

Program

Program

10:00

Otwarcie programu konferencji
Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna, Wolters Kluwer
Igor Zachariasz, Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych, Uczelnia Łazarskiego

10:10

Własność jako przedmiot prawa prywatnego i publicznego
 prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski

10:40

Prawo zabudowy i odrębna własność obiektów budowlanych – krytyka powstałych rozwiązań legislacyjnych oraz koncepcja rozwiązania istniejących problemów 
dr Mirosław Gdesz, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

11:10

Krótka charakterystyka rozwiązań przyjętych w obcych porządkach prawnych na przykładzie australijskiego prawa warstwowego i szwedzkiej własności 3D
Michał Chylak, Maciej Górski, Instytut Badań nad Prawem Nieruchomości  

11:40

Dyskusja

12:10

Przerwa na lunch

13:00

Zabezpieczenie tytułu prawnego do inwestycji wielopoziomowych w Polsce przy wykorzystaniu dostępnych instytucji prawnych oraz zapewnienie finansowania takich inwestycji
Andrzej Lulka, radca prawny, Partner Kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawana sp. k.

13:40

Inwestycje wielopoziomowe w planowaniu przestrzennym 
 
Natalia Weremczuk, radca prawny, Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu
mgr inż. Joanna Woźniak, Zastępca Kierownika Zespołu Traksportu i Inżynierii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 

14:20

Kataser wielopoziomowy 3D - czy Polska jest na to gotowa?
dr inż. Jarosław Bydłosz, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

14:50 Dyskusja
15:20 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

Biorąc zatem pod uwagę istniejący stan prawny oraz postulowane zmiany przepisów zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w trakcie której zaproszeni eksperci: 

  • przedstawią i skonfrontują obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji wielopoziomowych w Polsce z propozycjami legislacyjnymi takimi jak prawo zabudowy i odrębna własność obiektów budowlanych,
  • zaprezentują przyjęte na świecie rozwiązania prawne, umożliwiające realizację inwestycji o wielopoziomowej strukturze własnościowej,
  • uzasadnią konieczność dostosowania planowania przestrzennego i wprowadzenia katastru 3D do zagospodarowania przestrzeni obiektami o wielopoziomowej strukturze własnościowej,
  • przedstawią zasady finasowania inwestycji wielopoziomowych,
  • podejmą dyskusję nad obecnym stanem prawnym, kierunkami zmian i potrzebą redefinicji pojęcia nieruchomości, prawa własności,
  • dokonają oceny projektów legislacyjnych.

Prelegenci

Prelegenci

male

dr inż. Jarosław Bydłosz

Akadamia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

male

Michał Chylak

Prawnik, od wielu lat zajmuje się prawem administracyjnym ze szczególnych uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących nieruchomości. Doświadczenie zdobywał m.in. w kancelariach prawniczych, kancelarii syndyka, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Obecnie zajmuje się doradztwem w sprawach administracyjnych, w szczególności z zakresu prawa budowlanego, gospodarki przestrzennej, gospodarki gruntami oraz sprawach wywłaszczeniowych, a także problematyką mieszkaniową. Autor licznych publikacji prasowych, glos i analiz z zakresu ochrony prawa własności, prawa administracyjnego, finansowego i gospodarczego.

male

dr Mirosław Gdesz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, ukończył wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest doświadczonym wykładowcą, byłym Naczelnikiem Wydziału Mieszkalnictwa w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, jest autorem wielu artykułów, m.in. w "Przeglądzie Sądowym", "Palestrze i Nieruchomościach" a także wielu komentarzy do orzeczeń sądowych z dziedziny nieruchomości.

male

Maciej Górski

Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, praktyk prawa nieruchomości, redaktor czasopisma Młoda Palestra, w latach 2011 – 2013 współpracował z Kliniką Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Szczególnie interesuje się reprywatyzacją, problematyką regulacji stanów prawnych nieruchomości, procesem inwestycyjno – budowlanym, a także rynkiem nieruchomości komercyjnych.

male

prof. dr hab. Hubert Izdebski

Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW; wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Collegium Civitas, radca prawny, adwokat; autor licznych publikacji z zakresu prawa publicznego i administracji oraz ich historii, a także teorii prawa, jak również autor i współautor wielu projektów aktów normatywnych.

female

Natalia Weremczuk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, radca prawny, Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.  Autor publikacji i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności planowania i zagospodarowania przestrzennego.

male

mgr inż. Joanna Woźniak

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechniki Poznańskiej, kierunek budownictwo, specjalność drogi, ulice i lotniska. Ukończyła również Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowe Studia Zarządzania i Finansowania Infrastruktury Drogowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na co dzień pracuje w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu jako zastępca kierownika Zespołu Transportu i Inżynierii. Specjalizuje się w problematyce związanej z planowaniem systemów transportowych.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Serwis Budowlany

Serwis Budowlany to lider w zakresie specjalistycznej informacji prawnej dotyczącej budownictwa. Serwis to zaprezentowane w przyjazny sposób informacje z dziedziny prawa budowlanego, mieszkaniowego i nieruchomości oraz wybrane elementy z zakresu ochrony środowiska dla inwestorów, projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru budowlanego, właścicieli i zarządców nieruchomości. Przedstawia akty prawne z zakresu: planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, normalizacji i certyfikacji, bezpieczeństwa pracy w budownictwie, mieszkalnictwa, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych, polityki pieniężnej, ubezpieczeń gospodarczych.

Patroni medialni

Instytut Badań nad Prawem Nieruchomości

Instytut powołany został w celu prowadzenia badań polskiego i europejskiego ustawodawstwa dotyczącego nieruchomości. Na podstawie analiz formułowane będą postulaty de lege lata i de lege ferenda w formie raportów, publikacji prasowych, opinii do projektów ustaw, wystąpień do odpowiednich władz sygnalizujących wady systemu prawnego, opinii przyjaciela sądu na kanwie spraw precedensowych trafiających na wokandy sądów krajowych, ale także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

Budownictwo i Prawo

Budowa.org

Budownictwo.org

QBusinnes.pl

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin: 17 grudnia 2014 r., Hotel Golden Tulip****, ul. Towarowa 2, Warszawa

Koszt udziału w konferencji: 650 zł + 23% VAT/ os.

* System rabatowy**:

□ 10% rabatu dla Klientów Wolters Kluwer

□ 10% rabatu przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej instytucji

**rabaty łączą się *

Dla opłacających konferencję przynajmniej w 70% ze środków publicznych, koszt udziału w konferencji zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołaczenie do zgłoszenia na konferencję oświadczenia finansowaniu udziału ze środków publicznych. Oświadczenie VAT - do pobrania. Oświadczenie prosimy przesłac pod nr fax 022 535 81 34.

Koszt udziału obejmuje: udział w konferencji, materiały, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie udziału. Warunki udziału i rezygnacje Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony Wolters Kluwer SA. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa w terminie do 10 grudnia 2014 roku, rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl lub nr fax 022 535 81 34.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Patron medialny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 0 801 04 45 45

szkolenia@wolterskluwer.pl