Szkolenie online

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym po 1 stycznia 2018 r.

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym po 1 stycznia 2018 r.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szkolenie będzie polegało na przedstawieniu aktualnych zasad dotyczących procesu inwestycyjnego na gruncie nowego Prawa wodnego, a w szczególności wydawania zgód wodnoprawnych z uwzględnieniem obowiązków wynikających z wymaganego prawem pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawnego oraz oceny wodnoprawnej. Ponadto przedstawione zostaną relacje między zgodą wodnoprawną a decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Omówiona zostanie także rola i zadania Wód Polskich w procesie inwestycyjnym, jako organu administracji oraz inwestora oraz  tematyka dotycząca wygaszenia z mocy prawa decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art. 546 nowego Prawa wodnego.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

1. Rodzaje zgody wodnoprawnej: pozwolenie a zgłoszenie oraz ocena wodnoprawna, jako nowy instrument prawa wodnego; akty wykonawcze oraz podstawowe cele ustawy Prawo wodne dotyczące wydawania zgód wodnoprawnych.
2. Schemat nowego procesu inwestycyjnego w świetle przepisów ustawy Prawo wodne; problemy praktyczne.
3. Wody Polskie – ich rola w procesie inwestycyjnym, jako organu administracji oraz inwestora.
4. Relacja między decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a zgodą wodnoprawną,
5. Konsekwencje wygaszania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej - w związku z wejściem w życie nowego prawa wodnego; definicje i wątpliwości prawne.
6. Przewidywane kierunki zmian przepisów Prawa wodnego.

Prelegenci

Prelegenci

male

Przemysław Szuwalski

Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa administracyjnego i ochrony środowiska, mający wieloletnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa wodnego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku od 2006 r., wykładowca Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 17 października 2018 r. o godzinie 13:00. 
 

Zapisy prowadzone są do godziny 12:00 w dniu szkolenia.  


Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Prawo Ochrony Środowiska, Serwis Budowalny, Samorząd Terytorialny, Samorząd Terytorialny Plus, Ochrona Środowiska Optimum/ Premium, Budownictwo Optimum/Premium, Urząd i Obywatele Optimum/Premium   

 

 

WAŻNE
Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay). 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com