Szkolenie online

Procedury środowiskowe w ujęciu inwestycyjnym - zmiany 2019

Procedury środowiskowe w ujęciu inwestycyjnym - zmiany 2019
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Przedmiot szkolenia stanowi omówienie i analiza najnowszych zmian, które mają zostać wprowadzone do polskiego porządku prawnego w zakresie ustalania środowiskowych wymagań dla przedsięwzięć w ramach ocen oddziaływania na środowisko. Problematyka szkolenia dotyczy zmian wprowadzanych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawione zostaną, m. in.: najważniejsze zmiany dla podmiotów planujących realizację przedsięwzięcia, usprawnienia w procedurach ocen oddziaływania na środowisko i procesie inwestycyjnym, zmiany w procedurze uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zmienione procedury w zakresie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zmiany w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 oraz najważniejsze zmiany w postępowaniach inwestycyjnych o charakterze transgranicznym.

Porównanie aktualnego stanu prawnego ze stanem prawnym, który zostanie wprowadzony wskazaną nowelizacją ma na celu także ocenę nowych regulacji prawnych pod kątem ewentualnych ułatwień lub utrudnień w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

1.     Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianach

2.     Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianach

3.       Sytuacja prawna przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

4.     Współdziałanie organów w ramach zmienionych procedur ocen oddziaływania na środowisko

5.     Zmiany w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

6. Zmiany transgranicznych aspektów procedur środowiskowych

Prelegenci

Prelegenci

Adrianna Ogonowska

Prawnik, asystent w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących odpadów komunalnych oraz ocen oddziaływania na środowisko.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 3 października 2019 r. o godzinie 15:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 14:00 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: lex Budownictwo Optimum/ Premium/ Standard; lex Ochrona Środowiska Optimum/ Premium/ Standard; Samorząd Terytorialny; Samorząd Terytorialny Plus; Serwis Budowlany Gold/ Platinum; Samorząd Terytorialny; Samorząd Terytorialny Plus; Serwis Budowlany Gold/ Platinum; Prawo Ochrony Środowiska

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

 

 

 

 

Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

 

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com