Realizacja i kontrola umowy z NFZ po 1 stycznia 2016 r. Co zmieniają w sytuacji Świadczeniodawców NFZ nowe ogólne warunki umów

Realizacja i kontrola umowy z NFZ po 1 stycznia 2016 r. Co zmieniają w sytuacji Świadczeniodawców NFZ nowe ogólne warunki umów
Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zasad i przepisów związanych z prowadzeniem kontroli placówek opieki zdrowotnej
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 1. Nowe regulacje prawne odnoszące się do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1400).
 1. Wpływ wprowadzanych regulacji prawnych na realizację umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z NFZ - zagadnienia realizacji i kontroli realizacji umowy.
 1. Kontrola dokumentacji medycznej.
 1. Dokumenty kontroli.
 1. Podsumowanie - dyskusja.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Nowe regulacje prawne odnoszące się do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1400):
 • Istotne zmiany w realizacji umowy z NFZ od 2016 r.;
 • Nowe zasady określanie ceny świadczenia opieki zdrowotnej i ustalania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich;
 • Zmiana zasad dokonywania przesunięć w umowach pomiędzy rodzajami i zakresami świadczeń;
 • Nowe spojrzenie na katalog kar umownych.
 1. Wpływ wprowadzanych regulacji prawnych na realizację umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z NFZ - zagadnienia realizacji i kontroli realizacji umowy:
 • Zasady kontroli świadczeniodawców w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej;
 • Sankcje wynikające z umowy zawartej z Funduszem;
 • Stosowanie procedur kontroli zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
 1. Kontrola dokumentacji medycznej:
 • Praktyczne problemy występujące w związku z kontrolą dokumentacji medycznej;
 • Sankcje stosowane w związku z naruszeniem przepisów dotyczących dokumentacji medycznej.
 1. Dokumenty kontroli:
 • Protokół kontroli;
 • Wystąpienie pokontrolne;
 • Środki odwoławcze.
 1. Podsumowanie - dyskusja.

Materiały:

Materiały szkoleniowe - wydruk i forma elektroniczna prowadzonych prezentacji, wzory zastrzeżeń i zażalenia.

Cele

Cele

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zasad i przepisów związanych z prowadzeniem kontroli placówek opieki zdrowotnej.

Szkolenie skierowane jest do aktualnych świadczeniodawców NFZ. Zarówno podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych. Ponadto do podmiotów tworzących podmioty lecznicze - jednostek samorządu terytorialnego.

Wykładowcy

Wykładowcy

female

Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Autor prezentacji od 1998 r. uczestniczy w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw, jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, od 2000 r. Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu tematyki ochrony zdrowia, jak również autorem wielu publikacji z tej dziedziny, w tym w szczególności współautorem komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydanego w 2010 r.

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do aktualnych świadczeniodawców NFZ. Zarówno podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych. Ponadto do podmiotów tworzących podmioty lecznicze - jednostek samorządu terytorialnego.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com