Śniadanie HR: Wielka Piątka Pokoleń

Śniadanie HR: Wielka Piątka Pokoleń
W trakcie warsztatu inspiracyjnego przyjrzymy się charakterystykom pięciu pokoleń obecnych na rynku pracy. Sprawdzimy, co w „duszy gra” przedstawicielom BB, X, Y i C oraz – po raz pierwszy w Polsce – pokolenia Alpha. Podzielimy się z uczestnikami wynikami badań przeprowadzonych w Polsce, wśród osób urodzonych po roku 2000. Podpowiemy szefom dlaczego warto budować zespoły multigeneracyjne i jak to robić. Odpowiemy na pytania o sprawdzone sposoby budowania zaangażowania czy projektowania ścieżek kariery dla przedstawicieli różnych pokoleń. Każdy z uczestników dostanie również raport z badań o pokoleniu Alpha. Zapraszamy!
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

09:00 - 09:30 - Śniadanie w formie bufetu.

 

09:30 - 09:35 - Powitanie gości.

 

09:35 - 10:30 - Krótka charakterystyka pokoleń i zarządzanie multigeneracyjne.

 

W tej części spotkania opowiemy o początkach badań nad współpracą różnych pokoleń w firmach i genezie potrzeby ich prowadzenia. Wraz z uczestnikami zastanowimy się dlaczego przedstawiciele poszczególnych pokoleń  BB, X, Y, C zachowują się w ten, a nie inny sposób. Podpowiemy, czego potrzebują od swoich szefów, jak budować ich zaangażowanie i stymulować do rozwoju.

 

10:30 - 10:45 - Kawa i dalsza część śniadania.

 

10:45 - 11:45 - Pokolenie Alpha wkracza na rynek! Analiza raportu.

 

Po raz pierwszy podzielimy się wynikami badań dotyczących pokolenia Alpha - pokolenia, które już częściowo wchodzi na rynek pracy. Przedstawimy jego charakterystykę i powiemy, czego mogą się spodziewać szefowie, gdy Alphy pojawią się w firmach.

 

11:45 - 12:00 - Pytania.

 

12:00 - 12:15 - Zakończenie spotkania.

 

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

LEX HR

LEX HR to program stanowiący jedyne na rynku połączenie 3 elementów z zakresu miękkiego i twardego HR oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: profesjonalnej wiedzy, usług doradczych oraz innowacyjnych narzędzi.

Dzięki LEX HR użytkownicy:

 • łatwiej przygotują szkolenia dostosowane do potrzeb firmy w zakresie m.in. zarządzania talentami, zarządzania sobą, zarządzania    zmianą i motywowaniem pracowników
 • zyskują praktyczną wiedzę nt. wdrażania nowych procesów w firmie, jak np. rekrutacja i adaptacja pracowników (onboarding), oceny okresowe, system szkoleń, audyt HR
 • będą na bieżąco z najnowszymi trendami w obszarze szeroko pojętego HR
 • zapoznają się z wdrożeniami projektów HRM w znanych polskich firmach (studia przypadków)
 • otrzymują bezpośredni dostęp do ekspertów z twardego i miękkiego HR

Patroni medialni

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

Prawo.pl

Prawo.pl to nowy serwis informacyjny Wolters Kluwer Polska, który jest połączony z systemem LEX – największą prawną bazą wiedzy w Polsce. Serwis zawiera codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowej, zdrowotnej czy oświatowej.

 

Znajdują się w nim zarówno tzw. newsy prawne, jak i opinie, komentarze, wywiady oraz aktualne orzeczenia i interpretacje.

 

Serwis jest tworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy prawnych, którzy pracowali w ogólnopolskich opiniotwórczych mediach.

 

Prawo.pl - Całe prawo w jednym miejscu!

Odwiedź stronę

Prelegenci

Prelegenci

Justyna Kliombka–Jarzyna

Jej głównym obszarem specjalizacji jest rozwijanie kompetencji managerów średniego i wysokiego szczebla. Posiada bogate doświadczenie zarówno w indywidualnej, jak i grupowej pracy z klientem biznesowym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia terapeutycznego i coachingowego pracuje z managerami rozwijając ich kompetencje w obszarze skuteczności osobistej i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem budowania postawy i pozycji lidera.  Wspiera ich także w przezwyciężaniu wewnętrznych barier i ograniczeń. W pracy rozwojowej często wykorzystuje narzędzia z obszaru coachingu grupowego i zespołowego. Jest dyrektorem merytorycznym ds. rozwoju w Leader Sheep Przygotowuje pracowników do pełnienia roli trenera i mentora, uczy ich jak uczyć innych. Od 15 lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów wszystkich typów, wraz z podyplomowymi, w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zrealizowała blisko 30 000 godzin szkoleniowych. Od kwietnia 2018 pracuje jako psycholog dla Samsung R&D.

Ponad to ideę zarzadzania multigeneracyjnego propaguje od 2013 roku, między innymi
w trakcie konferencji i śniadań biznesowych organizowanych przez Wydawnictwo Wolters Kluwer, a także w niniejszych publikacjach:

 • Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J.,2019 Nadchodzą Alfy – co nas czeka? w Personel Plus 2/2019 w druku
 • Kliombka-Jarzyna J, Krzysztofik M. Science fiction czy rzeczywistość? w Personel Plus 12/2018
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Stankiewicz A., Warwas I, Wiktorowicz J. 2016, Pokolenia co się zmienia Kompendium wiedzy o zarządzaniu międzygeneracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J. 2016, Zarządzanie wiekiem, zarządzanie pokoleniami, czyli jak    efektywnie kierować zespołem wielopokoleniowym ,  (w:) Ilona Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w druku).
 • Hyla M., Czernecka M. (red) Projektowanie efektywnych szkoleń Learning Battle Cards Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • Kliombka – Jarzyna J., Czaplińska A., Marczak – Czajka A. Ciemna strona coachingu – wyzwania dla organizacji w Personel Plus 7/2016
 • Kliombka-Jarzyna J. HR jak zespół Formuły 1, jak kreować kulturę, w której każdy może się rozwijać a zaangażowane zespoły odnoszą sukcesy? w Personel Plus 5/2016
 • Kliombka-Jarzyna J., Woszczyk P., Jak długo „żyje” wiedza? w Personel Plus 1/2016
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna, Co komu w duszy gra? (w:) Personel Plus,  11/2015
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Ewolucja, czy może rewaluacja? Czyli dlaczego potrzebujemy nowych metod budowania zaangażowania, (w:) Personel Plus,  9/2015
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Graczykowska M. 2015, Lider na dobre i złe czasy, (w:) Personel Plus , 5/2015
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J. 2015, Zgubione diamenty, zgubione talenty. Pięćdziesięciolatek na rynku pracy, (w:) Personel Plus 4/2015.
 • Justyna Kliombka - Jarzyna, Malwina Graczykowska 2015, Etapy rozwoju firmy a strategiczna podejście do zarządzania, (w:) Personel Plus nr 3 (88) 2015
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Justyna Kliombka-Jarzyna 2011, Profilaktyka wykluczeń i wypalenia zawodowego w grupie pracowników 45+, (w:) Humanizacja Pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • Justyna Kliombka-Jarzyna, Marzena Syper-Jędrzejak 2011, Inicjatywy ułatwiające powrót matek na rynek pracy na przykładzie projektu "Matki znów aktywne zawodowo" realizowanego przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi, (w:) Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 295-311
 • Justyna Kliombka-Jarzyna 2011, Inicjatywy ułatwiające powrót matek na rynek pracy na przykładzie projektu "Matki znów aktywne zawodowo" realizowanego przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi, (w:) Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
 • Justyna Kliombka-Jarzyna 2010, Określanie predyspozycji i preferencji zawodowych pracowników jako narzędzie przeciwdziałania dysfunkcjom ZZL, (w:) Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 249-264
 • Justyna Kliombka-Jarzyna, Marzena Syper-Jędrzejak 2010, Płeć psychologiczna a poczucie kontroli menedżera, (w:) Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce, red A. Dura, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, ss. 166-180
 • Justyna Kliombka-Jarzyna 2005, Wypalenie zawodowe jako przykład patologii zarządzania zasobami ludzkimi, (w:) Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk (red.), „Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 377-383
 • Justyna Kliombka-Jarzyna 2005, Wypalenie zawodowe jako przykład patologii zarządzania zasobami ludzkimi. Założenia badawcze, (w:) S. Wilmańska-Sosnowska (red.), „Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Wybrane zagadnienia”, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 103-108

Pracowała między innymi dla takich klientów jak: Hexeline, Monnari, Top Secret, Redan, ZPM Grot, DB Schenker, Play, Novartis, Uniwersytet Łódzki, Toya, Inwemer, P&G, BRW, Gillette, Polmecanic, Publicis Media, mBank, Samsung i inni.

Jej pasją są zwierzęta, zawsze chciała mieć dzika.

Patrycja Woszczyk

Od 13 lat zajmuje się tematyką zarządzania różnorodnością w organizacjach. Managerka innowacyjnych projektów szkoleniowo-badawczych i kompleksowych rozwiązań związanych
z rozwojem potencjału pracowników. Kierownik merytoryczny projektów związanych
z zarządzaniem wiekiem. Pomysłodawczyni ogólnopolskiego badania na temat zarządzania międzygeneracyjnego. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji tematycznych. Interesuje się społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami starzenia się społeczeństw, kształceniem ustawicznym, ewaluacją programów rozwojowych. Pomysłodawczyni projektów: Dialog Generacji www.dialoggeneracji.pl, Metodyka zarządzania wiekiem: www.zarzadzaniewiekiem.com.pl, Fifty:Fity – Model sieci społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób 50+ www.siec5050.org.

Pracowała między innymi dla takich klientów jak: Hexeline, ZPM Grot, DB Schenker, Play, Novartis, Uniwersytet Łódzki, Toya, Inwemer, P&G, Gillette, Polmecanic i inni.

Ponad to ideę zarzadzania multigeneracyjnego propaguje od 2013 roku,  między innymi w trakcie konferencji i śniadań biznesowych organizowanych przez Wydawnictwo Wolters Kluwer, a także w niniejszych publikacjach.:

 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Stankiewicz A., Warwas I, Wiktorowicz J. 2016, Pokolenia co się zmienia? Kompendium wiedzy o zarządzaniu międzygeneracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa (w druku – premiera książki X 2016)
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J. 2016, Zarządzanie wiekiem, zarządzanie pokoleniami, czyli jak    efektywnie kierować zespołem wielopokoleniowym ,  (w:) Ilona Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016  Woszczyk P. 2016, Opinia ekspercka dla Personelu Plus na temat zarządzania wiekiem, w Personel Plus 6/2016

       Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna, Co komu w duszy gra? (w:) Personel Plus,  11/2015

       Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Ewolucja, czy może rewaluacja? Czyli dlaczego potrzebujemy nowych metod budowania zaangażowania, (w:) Personel Plus,  9/2015

       Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Graczykowska M. 2015, Lider na dobre i złe czasy, (w:) Personel Plus , 5/2015

       Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J. 2015, Zgubione diamenty, zgubione talenty. Pięćdziesięciolatek na rynku pracy, (w:) Personel Plus 4/2015.

       Woszczyk P., Opinia ekspercka: Jak wykorzystać potencjał pracowników 50+?,
(w:) Personel i Zarządzanie, 3/2015.

       Woszczyk P., Gawron M. 2014, Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie multigeneracyjne w polskich przedsiębiorstwach, (w:) ZZL, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

       Woszczyk P., Gawron M., Y jak Yeti - czyli o pokoleniu wchodzącym na rynek pracy, (w:) Personel Plus, 6/2014.

       Woszczyk P., Gawron M. 2014, Kształtowanie nowych nawyków, (w:) Personel
i Zarządzanie, 01/2014

       Gawron M., Woszczyk P. 2013, Trafne dopingowanie. Dopasowanie technik motywacji
do potrzeb pracowników
, (w:) Personel i Zarządzanie, 12/2013

       Woszczyk P., Czernecka M., (red.) (2013), Człowiek to inwestycja. Podręcznik
do zarządzania wiekiem w organizacjach
, Łódź

       Woszczyk P., Milewska J. 2012, Od oporu do aktywnej partycypacji – czyli jak przygotować siebie i zespół do wprowadzenia zmiany, (w:) Personel i Zarządzanie 11/2012

       Kobus S., Woszczyk P. 2012, Zrównoważony rozwój firmy: zarządzanie wiekiem jako element strategii CSR; (w:) Personel i Zarządzanie 7/2012

       Czernecka M., Woszczyk P. 2012, Zatrudnianie różnych pokoleń opłaca się firmom, Personel Plus 4/2012

       Woszczyk P., 2009, Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów – stan obecny
i perspektywy,
(w:) Przyszłość demograficzna Polski, Folia Oeconomica,
J.T. Kowaleski, A. Rossa (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź

Pracowała między innymi dla takich klientów jak: Hexeline, ZPM Grot, DB Schenker, Play, Novartis, Uniwersytet Łódzki, Toya, Inwemer, P&G, Gillette, Polmecanic, Publicis Media, mBank i inni.

Pasjonuje się Francją, jest ekspertką kuchni tego kraju.

Marta Rolnik

Od 16 lat zarządza własna firmą - szkołą tańca, posiada wieloletnie doświadczenie
w budowaniu zespołów składających się z przedstawicieli różnych pokoleń. Potrafi efektywnie nimi zarządzać. Menedżerów uczy jak obserwować, analizować i wyciągać wnioski
z zachowań pracowników i współpracowników. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie
z zakresu przygotowania i prowadzenia praktycznych szkoleń i warsztatów związanych
z budowaniem relacji biznesowych, profesjonalną obsługą klienta, komunikacją w biznesie, zarządzaniem sobą w czasie, radzeniem sobie ze stresem. Propaguje podejście multigeneracyjne w zarządzaniu. Pracuje w nurcie analizy transakcyjnej.

Od roku 2017 intensywnie pracuje z branżą automotive, w tym z markami premium, realizując szkolenia i spotkania coachingowe dla kierowników i pracowników salonów sprzedaży.

Pracowała między innymi dla klientów takich jak: Hexeline,  FON - SKB, Alsen, Poczta Polska, Monnari, ZPM Grot, DB Schenker, Cermag, Play, Novartis, Uniwersytet Łódzki, Toya, Inwemer. Kastor, P&G, Gillette, Barry Callebaut, Polmecanic, Renault, Volkswagen, Audi i inni.

Jej pasją jest pieczenia ciasta i nurkowanie.

Aleksandra Stankiewicz

Doświadczenie zawodowe jako trener zdobywa od 18 lat. Posiada doświadczenie w pracy
z klientami z obszaru biznesu, administracji państwowej oraz sektora pozarządowego. 
Od ośmiu lat pracuje jako coach  biznesu i life coach, respektując zasady ICF. W tym czasie zrealizowała blisko 1500 godzin sesji indywidualnych i zbiorowych.  W swojej pracy dąży
do budowania strategii zgodnych z celami firmy. Pracuje w metodologii ericsonowskiej, skoncentrowanej na rozwiązaniach. W pracy z innymi, skupia się na identyfikacji zasobów klienta w dążeniu do realizacji zamierzeń zawodowych, odniesienia sukcesu i przy zachowaniu work-life balance.

Jako doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii, posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy wykładowcy oraz koordynacji badań.  Prowadziła działania związane z propagowaniem idei uczenia się przez całe życie i podnoszeniem kompetencji poprzez szkolenia, współpracując mi.nz Radiem Polskim. Ponadto, bierze czynny udział
w propagowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób wykluczonych.

Związana jest z Uniwersytetem Łódzkim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Skierniewicach, gdzie oprócz starszego wykładowcy, pełniła funkcję pełnomocnika prorektora ds. studentów i jakości nauczania, zasiada w Komitecie Organizacyjnym Festiwalu Nauki oraz jest członkiem Komisji ds. Wyższego Wykształcenia Zawodowego UM
w Skierniewicach.

Pracowała między innymi dla klientów takich jak: Hexeline,  FON - SKB, Alsen, Poczta Polska, Monnari, ZPM Grot, DB Schenker, Cermag, Play, Novartis, Uniwersytet Łódzki, Toya, Inwemer. Kastor, P&G, Gillette, Barry Callebaut, Polmecanic, Fast IT, MS POS Poland i inni.

Jej pasją są podróże, o Barcelonie wie wszystko.

Odbiorcy

Odbiorcy

WAŻNE! Spotkanie jest skierowane wyłącznie do menadżerów działów HR i kadr.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulacji zgłoszeń osób z firm konsultingowych, doradczych, szkoleniowych oraz agencji zatrudnienia

Liczba miejsc ograniczona!

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Leader Sheep

Leader Sheep to firma stworzona przez trenerów, którzy razem pracują i przyjaźnią się od kilkunastu lat. Jesteśmy ekspertami zarządzania multigneracyjnego – zajmujemy się tą tematyką od 2013 roku: prowadzimy badania, piszemy książki i artykuły do prasy branżowej, szkolimy szefów i pracowników – uwrażliwiamy ich na potrzeby różnych pokoleń, a także wyposażamy w różnorodne narzędzia potrzebne do efektywnego funkcjonowania
w środowisku wielopokoleniowym.
Mamy doświadczanie w rozwijaniu kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, a także liderów, brygadzistów, pracowników. Nasz zespół trenerski jest liczny i różnorodny, dzięki temu możemy dopasować się do potrzeb różnych klientów.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Roksana Tyszkowska

tel. +48 539 957 943

roksana.tyszkowska@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Roksana Tyszkowska, tel. +48 539 957 943, roksana.tyszkowska@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com