Szkolenie online

Sporządzanie uzasadnień sądowych wedle zmian KPC

Sporządzanie uzasadnień sądowych wedle zmian KPC
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Sporządzanie uzasadnień orzeczeń, a zwłaszcza wyroków stanowi istotną część obowiązków sędziego, która jest bardzo pracochłonna i czasochłonna. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne uproszczenia na tym polu, mając na celu dostosowanie prawa do potrzeb praktyki sądowej oraz ogólne usprawnienie przebiegu postępowań cywilnych. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń są różnorodne, począwszy od przywrócenia opłaty od wniosku o sporządzenie i doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, przez wprowadzenie możliwości uzasadnienia w części aż do rezygnacji ze sporządzania z urzędu uzasadnień postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych. Nowe regulacje przewidują też odrębności w uzasadnianiu orzeczeń wydawanych w postępowaniach uproszczonym, nieprocesowym i odwoławczym. Regulacją o fundamentalnym znaczeniu oddającym istotę komentowanych zmian jest art. 327(1) § 2 k.p.c., w którym zawarty jest legalny wymóg „zwięzłości uzasadnienia”.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

  1. Wprowadzenie, cel zmiany
  2. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem (opłata i zakres).
  3. Uzasadnianie wyroków

- Brak obowiązku ogłaszania orzeczenia i ustnych motywów, gdy nikt się nie stawił

- Nowa treść pouczeń po ogłoszeniu lub doręczeniu wyroku

- Elementy uzasadnienia wyroku sądu I instancji

- Termin do sporządzenia uzasadnienia wyroku (art. 329 § 2–4 k.p.c.).

  1. Odrębności w innych postępowaniach
  2. Uzasadnianie postanowień w kwestiach incydentalnych wydawanych w toku sprawy
  3. Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądu II instancji
  4. Podsumowanie

Korzyści

Korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli także na zapoznanie się z nowymi obowiązkami sędziego jak też innych uczestników postępowania w zakresie sporządzania uzasadnień orzeczeń sądowych.

Prelegenci

Prelegenci

Aneta Łazarska

dr hab Aneta Łazarska, wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i wykładowca Uczelni Łazarskiego, specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, gospodarczym i ustrojowym. Autorka kilku monografii, komentarzy, kilkudziesięciu artykułów oraz felietonów z cyklu dobrych praktyk sędziowie - pełnomocnicy procesowi.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 22 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:30. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 14:30 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Nagranie ze szkolenia online będzie dostępne dla wszystkich Użytkowników systemu LEX w ramach nowego, bezpłatnego modułu LEX Alert Koronawirus.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Omega; LEX Omega dla Sądów; LEX Kancelaria Prawna Standard/Optimum/Premium; Dział Prawny Standard/Optimum/Premium; LEX Windykacje

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.

 


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

 

 


Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com