Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Celem szkolenia jest omówienie regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zastosowanie przepisów procedury administracyjnej z uwzględnieniem orzecznictwa SKO.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
  • Cele i założenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
  • Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
  • Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90 f cyt. ustawy - stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.
  • Zasady przyznawania stypendium szkolnego.
  • Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
  • Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
 2. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kpa.
  • Zasady ogólne prawa administracyjnego.
  • Terminy załatwiania spraw.
  • Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
  • Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
  • Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
  • Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej.
 3. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Prelegenci

Prelegenci

male

Jacek Brzeziński

tworzący administrację oświatową w Powiecie Zgierskim i od kilkunastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce.

Odbiorcy

Odbiorcy

Pracownicy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy szkół, pracownicy ośrodków pomocy społecznej - zajmujący się stypendiami szkolnymi, wszyscy zainteresowani tematem.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com