Szkolenie online

Szkolenie: Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP, system kontroli oraz odpowiedzialność za naruszenie ustawy

Szkolenie: Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP, system kontroli oraz odpowiedzialność za naruszenie ustawy
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Cykl realizowany we współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej z Wolters Kluwer.

W pierwszej kolejności zostanie przybliżona kwestia kluczowa, a więc, jakie podmioty zobowiązane są do stosowania ustawy PZP. W odniesieniu do tego zagadnienia przedstawione zostaną przykłady wszystkich kategorii zamawiających, jak również wyjaśnione różnice pomiędzy zamawiającymi klasycznymi a zamawiającymi sektorowymi.

W ramach bloku poświęconego kontroli zamówień publicznych zostanie przekrojowo omówiony system tej kontroli, w tym jego zasady oraz tryb kwestionowania niekorzystnych wyników kontroli.

Trzeci blok szkolenia zostanie poświęcony zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością cywilnoprawną, karną, administracyjną oraz z tytułu dyscypliny finansów publicznych. Mając na względzie adresatów szkolenia szczególna uwaga zostanie poświęcona odpowiedzialności karnej,
w tym przedstawieniu przykładów przestępstw mogących aktualizować się w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego czy realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Omówienie zakresu podmiotowego ustawy:
 • zamawiający klasyczni, w tym podmioty prawa publicznego.
 • zamawiający sektorowi.
 1. System kontroli:
 • Podmioty prowadzące kontrole.
 • Zasada współpracy i uwzględniania wyników kontroli.
 • Zasada planowania i przeprowadzania kontroli.
 • Kontrole Prezesa UZP.
 • Prawo wniesienia zastrzeżeń.
 1. Omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilnoprawną za naruszenie ustawy PZP.
 2. Omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną na gruncie zamówień publicznych:
 • Przykłady przestępstw mogących zaistnieć na gruncie ustawy PZP.
 • Przykłady przestępstw mogących zaistnieć na gruncie KK w związku z zamówieniem publicznym.
 1. Omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością administracyjną i karami nakładanymi przez Prezesa UZP.
 2. Omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

 

Prelegenci

Prelegenci

Grzegorz Matejczuk

Adwokat Grzegorz Matejczuk posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, obejmujące współpracę z wykonawcami i zamawiającymi, w tym posiada kilkuletnie doświadczenie orzecznicze, jako były członek Krajowej Izby Odwoławczej. W trakcie swojej działalności adw. Grzegorz Matejczuk współpracował z uznanymi kancelariami specjalizującymi się w zamówieniach publicznych oraz sprawach gospodarczych, doradzając w kilkudziesięciu postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów złotych.

Adw. Grzegorz Matejczuk jest autorem i współautorem wielu publikacji branżowych, w tym: Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, 2020-2021, współautor, Must Read Media; Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (wg nowej ustawy Pzp), 2020, współautor, Must Read Media; Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych, 2018, Presscom; Swoboda przedsiębiorczości [w:] Prawo materialne Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, 2013, EWSPA; Liczne artykuły w czasopismach branżowych (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Przetargi Publiczne, Zamówienia Publiczne w Praktyce).

Adw. Grzegorz Matejczuk posiada także doświadczenie w szkoleniach i warsztatach dla wykonawców i zamawiających, m.in. z branży budowlanej, administracji publicznej, zamawiających sektorowych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1). NRA tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Organizator
Naczelna Rada Adwokacka

Informacje o cenie i terminach

Cena szkolenia:
Bezpłatne
Termin i miejsce:
Wkrótce nowe terminy
Czas trwania:
3h

Zgłoszenia

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com