Szkolenie online

Szkolenie: Spory na tle realizacji umów o zamówienie publiczne oraz pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

Szkolenie: Spory na tle realizacji umów o zamówienie publiczne oraz pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Cykl realizowany we współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej z Wolters Kluwer.

 

Spory z realizacji umów o zamówienie publiczne oraz pozasądowe metody ich rozwiązywania to w ostatnim okresie temat często występujący w praktyce. Wynika to z różnego podejścia podmiotów publicznych do argumentacji wykonawców związanej z trudnościami w zakresie wykonania umów w związku z epidemią Covid jak również w związku z trudnościami logistycznymi i wzrostem cen w wyniku agresji Rosji w Ukrainie. Oprócz tego istotną nową instytucją jest możliwość skierowania sporu do mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie art. 591 i nast. ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

  1. Spory sądowe – kary umowne naliczone przez Zamawiających w trakcie realizacji zamówienia publicznego.
  2. Kary umowne związane z dochodzeniem uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiających.
  3. Niemożność prawidłowej realizacji umowy z powodu epidemii Koronawirusa (Covid-19) – argumentacja wykonawcy, sytuacja prawna.
  4. Niemożność prawidłowej realizacji umowy i konieczność waloryzacji wskutek  zdarzeń związanych z agresją Rosji w Ukrainie.
  5. Mediacja i koncyliacja w postępowaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Prelegenci

Prelegenci

female

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada 22-letnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych, a także wykładowca na kilku uczelniach wyższych na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa. We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych.

Współautor publikacji „Prawo zamówień publicznych.Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021) oraz autor publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (lipiec 2021).

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1). NRA tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Organizator
Naczelna Rada Adwokacka

Informacje o cenie i terminach

Cena szkolenia:
Bezpłatne
Termin i miejsce:
Wkrótce nowe terminy
Czas trwania:
3h

Zgłoszenia

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com