Konferencja

V Jubileuszowa Edycja Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych

V Jubileuszowa Edycja Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Celem programu jest przedstawienie doradcom podatkowym najbardziej doniosłych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu VAT wraz z ich konsekwencjami w zakresie interpretacji przepisów polskiego prawa podatkowego. Do najistotniejszych w praktyce zagadnień polskiego podatku od towarów i usług zostaną omówione kluczowe orzeczenia europejskie, wskazane i skomentowane, odpowiadające im orzeczenia polskich sądów administracyjnych wraz z wyjaśnieniem kluczowych wątpliwości związanych z interpretacją stosownych przepisów Dyrektywy 112, polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów do niej wykonawczych. Na tle wniosków płynących z orzecznictwa prelegenci przedstawią jak się zmieniały i jakie skutki niosły za sobą zmiany przede wszystkim polskiej ustawy o podatku od towarów i usług dla praktyki podatkowej.

Program szkoleniowy Szkoła orzecznictwa europejskiego VAT i jej wpływ na polską praktykę podatkową powstaje przy współpracy regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin i zostanie potwierdzony otrzymaniem stosownego certyfikatu uczestnictwa.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Harmonogram:

Odliczanie podatku naliczonego - jako podstawowe prawo podatnika

 1. Zasady odliczania podatku naliczonego od transakcji krajowych i zagranicznych
 2. Dobra wiara a prawo do odliczenia podatku - analiza zagadnienia na tle wyroków TSUE i sądów krajowych
09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Powitanie i rozpoczęcie seminarium
10.10 – 12.00 Odliczanie podatku naliczonego - jako podstawowe prawo podatnika, prelegent: Adam Bącal, sędzia NSA, cz. I
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.15 Rozwiązania informacji prawnej Wolters Kluwer dla doradców podatkowych - Vademecum Doradcy Podatkowego, Lex Navigator Procedury Podatkowe, LEX Context Podatki - Maciej Krajewski, dyrektor  ds. rynku doradców podatkowych Wolters Kluwer S.A.
13.15 – 14.00 Odliczanie podatku naliczonego - jako podstawowe prawo podatnika, prelegent: Adam Bącal, sędzia NSA, cz. II
14.00-14.15 Przerwa kawowa
14.15 – 15.45 Odliczanie podatku naliczonego - jako podstawowe prawo podatnika, prelegent: Adam Bącal, sędzia NSA, cz. III
ok. 15.45 Zakończenie seminarium

Cele

Cele

 • Kompleksowe i wyczerpujące omówienie problematyki stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 112 na tle praktyki wynikającej z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz krajowych sądów administracyjnych
 • Prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TSUE w sprawach z zakresu VAT w podziale na fundamentalne instytucje polskiej ustawy
 • Omówienie konsekwencji komentowanych wyroków dla praktyki stosowania prawa podatkowego w Polsce
 • Przedstawienie skutków przyjętych interpretacji w kontekście planowanych zmian w przepisach podatkowych
 • Przedstawienie linii orzeczniczych w podatku od towarów i usług, wynikających z dotychczasowej praktyki orzeczniczej
 • Pogłębienie kompetencji doradców podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem materialnoprawnych przepisów o VAT na tle orzecznictwa sądów
 • Wzrost kompetencji doradców podatkowych w zakresie zagadnień związanych z prawidłową interpretacją zdarzeń prawnych kreowanych w drodze wykładni orzeczniczej

Podczas każdego z seminarium będzie można nabyć unikalny na rynku polskim zbiór komentarzy ekspertów polskiego prawa podatkowego do ponad 150 orzeczeń ETS/TS UE w sprawach podatkowych, (m.in. pod red. prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela), w tym w sprawach polskich podatników, w skład którego - obok komentarzy do wyroków z zakresu VAT - wchodzą omówienia, glosy i komentarze do orzeczeń dotyczących zagadnień podatków dochodowych, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, pomocy publicznej i prawa celnego. Opracowanie będzie ilustracją do prowadzonych wykładów (prelegenci są współautorami tej książki) i stanowi niezbędny materiał dla każdego doradcy podatkowego stosującego przepisy o podatku od towarów i usług wsparte bogatym orzecznictwem TS UE i polskich sądów administracyjnych.

Recenzowane opracowanie - biorąc pod uwagę jego treść i formę - nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z zakresu prawa podatkowego. Powstało wysiłkiem wielu autorów, wybitnych znawców polskiego, międzynarodowego i przede wszystkim unijnego prawa podatkowego. Jest to najpełniejsze jak dotąd przedstawienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, obejmujące ponad półtorej setki omówień wyroków. Staranny ich dobór i kompetentny do nich komentarz to podstawowe walory opracowania. Bardzo pożyteczne są też uwagi dotyczące ewentualnych skutków poszczególnych rozstrzygnięć dla polskiego porządku prawnego.

Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

Prelegenci

Prelegenci

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Dagmara Dominik-Ogińska

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, doktor prawa Uniwersytetu Paris I Panthéon-Sorbonne. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Paris Dauphine i École Nationale des Impôts w  Paryżu. Autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu prawa podatkowego. Sędzia europejski w 2011 r.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.  Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

 • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
 • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

 • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
 • pracowników organów podatkowych
 • prawników
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Patroni medialni

Rynek podatkowy

Podatki.abc.com.pl

Podatki.abc.com.pl to serwis dedykowany wszystkim podatnikom, a w szczególności osobom zawodowo zajmującym się rozliczaniem podatków i doradztwem podatkowym. Zawiera informacje o obowiązujących regulacjach z zakresu prawa podatkowego i projektowanych zmianach w nich, opinie ekspertów, omówienia najnowszego orzecznictwa w sprawach podatkowych i interpretacji wydawanych przez organy podatkowe a także materiały o szkoleniach i konferencjach dotyczących podatków i rachunkowości.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Przegląd Podatkowy
Partner merytoryczny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com