Konferencja
online 20.10.2021 - 21.10.2021

VIII Kongres Edukacja i Rozwój

VIII Kongres Edukacja i Rozwój
FIRST MINUTE
199,00 zł/os. netto (244,77 zł brutto)

Kongres Edukacja i Rozwój organizowany jest od wielu lat i skierowany głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników wyższych uczelni oraz samorządowców zainteresowanych problemami oświaty. Jego celem jest integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed edukacją. Organizatorem tego wydarzenia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”.


Wydarzenia towarzyszące:

 • XXIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli,
 • VII Konferencja Edukacja w Samorządach,
 • Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”,
 • Dyżury eksperckie,
 • Rozstrzygnięcie konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola.

2 dni kongresu wypełnią:

 • Specjalistyczne wykłady i inspirujące dyskusje;
 • Praktyczne warsztaty prezentujące dobre praktyki, analizę problemów organizacyjnych i programowych;
 • Eksperckie konsultacje dotyczące kwestii prawnych, organizacyjnych, zarządczych oraz pedagogicznych i psychologicznych;
 • Prezentacje najnowszej oferty organizacji działających na rzecz oświaty.

 

Szczegóły konferencji

Program

Program

 

 

W trakcie dwóch dni obrad skoncentrujemy się na zagadnieniach prawnych i rozwiązaniach problemów, którymi muszą zająć się dyrektorzy i samorządowcy, m.in:
 

 • przedstawimy konkretną, praktyczną wiedzę, która ułatwi skuteczne zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi w czasach niepewności;
 • przeanalizujemy najważniejsze zmiany prawne obowiązujące od 1 września 2021 roku i ich konsekwencje;
 • zaprezentujemy narzędzia, dzięki którym łatwiej będzie poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z obecnymi warunkami funkcjonowania oświaty;
 • zachęcimy do szukania odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby szkoła wykorzystała doświadczenia z przyspieszenia procesu transformacji cyfrowej edukacji, jakiej byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach i stała się liderem jutra;
 • pokażemy, w jaki sposób budować przyjazne środowisko uczenia się oraz wspierać uczniów, ich rodziców oraz kadrę szkół i placówek oświatowych po trudnych miesiącach pandemii.
   

Główne tematy:

 

 • Zarządzanie i przywództwo w czasach niepewności – jak przekuć zagrożenia w szanse?
 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkoły – najnowsze zmiany, praktyka stosowania.
 • Powrót do szkoły:  
  • wykorzystanie doświadczenia z kształcenia na odległość do wprowadzenia pozytywnych zmian w placówce,
  • wsparcie społeczności szkolnej - tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej (klimatu szkoły) oraz realizowanie różnych form pomocy (psychologiczne, socjalne, społeczne).
 • Bezpieczeństwo w szkole - przygotowanie na zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, zapobieganie przemocy i odpowiednie reagowanie na jej przejawy.
 • Budowanie przyjaznego i demokratycznego środowiska uczenia się, w którym istotnym elementem jest dialog, debata, otwartość na poglądy innych i aktywność.

Cele

Cele

 

 

Idea VIII Kongresu Edukacja i Rozwój
 

Hasło przewodnie VIII edycji Kongresu Edukacja i Rozwój: PRAWO I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE w czasach niepewności.

 

Jak sprostać oczekiwaniom, jakie stawia przed kadrą kierowniczą, nauczycielami oraz  jednostkami samorządu terytorialnego  najbliższy rok szkolny oraz wnioski, jakie wypływają z ostatnich doświadczeń, to główne tematy, które będą podejmowane podczas Kongresu. 

 

Za nami niezwykle trudny rok. Pełen wydarzeń, które spowodowały koniczność modyfikacji naszych metod działania: sposobu nauczania, komunikowania się, zarządzania. Poradziliśmy sobie ze zdalnym kształceniem oraz koniecznością łączenia pracy on-line i off-line, przyczyniając się do ważnych dla edukacji przeobrażeń. Ale cena tego doświadczenia była wysoka, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i uczniów, ich rodziców oraz pracowników oświaty. Nadal nie jesteśmy pewni, jak będzie przebiegała nauka w najbliższych tygodniach i miesiącach.  Wiele zależy zarówno od sytuacji epidemicznej, jak i od dyrektorów oraz samorządowców. Dlatego tak ważne są umiejętności szybkiego reagowania i radzenia sobie z pojawiającymi się problemami oraz te kompetencje liderskie, które służą obniżeniu poziomu stresu społeczności szkolnej, dbaniu o ich bezpieczeństwo zdrowotne, oraz dobre funkcjonowanie w zmieniających się warunkach.

 

Podczas dwóch dni obrad kongresowych, poruszać będziemy najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem oświaty w czasach dużej zmienności i niepewności, jakie przyniosła nam współczesność. Będziemy się koncertować na aspektach prawnych, etycznych, zarządczych, przywódczych, pedagogicznych oraz psychologicznych.

 

Zaprezentowane zostaną dobre praktyki, inspirujące pomysły, ciekawe rozwiązania organizacyjne, metodyczne i technologiczne.

Kongres będzie również doskonałą okazją do zadania pytań ekspertom oraz uzyskania na nie odpowiedzi.

Odbiorcy

Odbiorcy

 

Na Kongres Edukacja i Rozwój zapraszamy:

 • dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół wszystkich typów;
 • dyrektorów, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 • przedstawicieli samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę;
 • specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów wspierających działania edukacyjne szkół i przedszkoli;
 • pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni;
 • reprezentantów instytucji i firm wspierających oświatę, oferujących rozwiązania, projekty oraz produkty, usprawniające i unowocześniające działalność wszystkich placówek edukacyjnych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

LEX Prawo Oświatowe

LEX Prawo Oświatowe jest codziennie aktualizowanym serwisem elektronicznym, który w przyjazny i praktyczny sposób prezentuje informacje, materiały eksperckie i narzędzia, wspierające użytkowników w zadaniach związanych z wprowadzaniem zmian. 

Program LEX Prawo Oświatowe to kompleksowe i unikatowe zestawienie aktualnej informacji prawnej dotyczącej organizacji funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych wynikającej z USO oraz ustawy – Prawo oświatowe i ustawy - przepisy Wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dostarcza analizy zagadnień związanych z prawami i obowiązkami dyrektorów i nauczycieli, rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji, nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru. Ponadto omawia przepisy regulujące nauczycielskie stosunki pracy wynikające z Karty Nauczyciela i postępowanie administracyjne.

miesięcznik "DYREKTOR SZKOŁY"

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

kwartalnik "WCZESNA EDUKACJA"

"Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły" to kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną - poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Znaleźć w nim można m.in.: informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów, materiały związane z finansami w przedszkolu, informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu jak również artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.
Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki. 
 

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Patroni medialni

Prawo.pl

Prawo.pl to nowy serwis informacyjny Wolters Kluwer Polska, który jest połączony z systemem LEX – największą prawną bazą wiedzy w Polsce. Serwis zawiera codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowej, zdrowotnej czy oświatowej.

 

Znajdują się w nim zarówno tzw. newsy prawne, jak i opinie, komentarze, wywiady oraz aktualne orzeczenia i interpretacje.

 

Serwis jest tworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy prawnych, którzy pracowali w ogólnopolskich opiniotwórczych mediach.

 

Prawo.pl - Całe prawo w jednym miejscu!

Odwiedź stronę

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

Sponsorzy

Nowa Era

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty, w tym także języki obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Naszą ofertę uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne i oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN).Wydawnictwo Nowa Era jest liderem nie tylko w skali swojej działalności, ale przede wszystkim liderem w obszarze najwyższej jakości produktów oraz rozwiązań dla edukacji. Publikacje i rozwiązania edukacyjne wydawnictwa można znaleźć niemal w każdym szkolnym tornistrze. Towarzyszą one uczniom od początku ich przygody z książką aż do najważniejszego egzaminu – matury. Od początku działalności Nowa Era dba o rozwój i wyznacza nowe standardy w edukacji. Stawia na poszukiwanie nowoczesnych  i skutecznych form przekazu informacji, dostosowanych do potrzeb współczesnej szkoły i zmieniających się wyzwań współczesnego świata. Dlatego  w swojej ofercie, obok materiałów drukowanych, posiada także nowoczesne rozwiązania elektroniczne dla nauczycieli, dyrektorów oraz uczniów.Od kilku lat nauczyciele korzystający z podręczników Nowej Ery mają dostęp do multibooków – cyfrowych podręczników wzbogaconycho interaktywne multimedia. Obecnie w portfolio e-rozwiązań Nowej Ery znajduje się również kompleksowa oferta e-booków dla uczniów, wyznaczających zupełnie nowy standard procesu nauczania i uczenia się. Ofertę Nowej Ery uzupełniają nowoczesne portale internetowe oraz aplikacje na urządzenia mobilne.Nowa Era to również wydawca najstarszego w Europie czasopisma literackiego dla najmłodszych „Świerszczyk” oraz dwujęzycznego magazynu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „National Geographic Odkrywca”.Nowa Era, jako lider w obszarze społecznego zaangażowania, jest partnerem programu „Karta Dużej Rodziny”, uczestniczy w akcji Caritas „Tornister pełen uśmiechów”  oraz wspiera edukacyjnie szereg inicjatyw, m.in.: „Szkołę pod żaglami” kapitana Krzysztofa Baranowskiego.Aktywne zaangażowanie Nowej Ery w rozwój edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych zostało docenione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która w 2014 roku przyznała wydawnictwu tytuł „Dobroczyńcy Roku”.

SOKREATES

Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa

Niepubliczna Placówka Doskonalanie Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates jest z Państwem już od 2007 roku. Przez ten czas wyrobiliśmy sobie status wiarygodnego partnera placówek edukacyjnych. Nasz zespół to grupa wyjątkowych ludzi - pasjonatów, którzy chcą się dzielić z innymi swoim potencjałem, doświadczeniem i sukcesami. Są wśród nas psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy placówek oświatowych, coache, mediatorzy, wykładowcy uczelni, doradcy metodyczni, nauczyciele oraz eksperci prawa.

Specjalizujemy się w szkoleniach dla rad pedagogicznych, doskonaleniu zawodowemu dyrektorów placówek oświatowych, a także w procesowym wspomaganiu i diagnozowaniu pracy szkół i przedszkoli. Chętnie za zaproszenie szkoły lub przedszkola, lub innego typu placówki przeprowadzamy tzw. audyt w ustalonym zakresie tematycznym. Od 2010 roku systematycznie i za każdym razem z dużym powodzeniem pomagamy placówkom przygotować się do kontroli lub badań zewnętrznych.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

 

 

Cennik: 

 

Zgłoszenia indywidualne:

 • Cena standardowa - 290 zł netto/os.  

Rabat za wczesne zgłoszenie:

 • oferta FIRST MINUTE (do 31 sierpnia) - cena 199 zł netto/os.
 • oferta LAST MINUTE (do 20 września) - cena 250 zł netto/os.
   

Zgłoszenia grupowe:

(Dwie i kolejne osoby z danej organizacji / instytucji)

 • Cena standardowa - 200 zł netto/os

Rabat za wczesna zgłoszenie :

 • oferta FIRST MINUTE (do 31 sierpnia) - cena 150 zł netto/os.

 

Cena zawiera:

 • udział w 2 dniach Kongresu
 • konsultacje eksperckie
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w tym wydarzeniu     
 • dostęp do e-wydań czasopism: "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” (numery 1-3) oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły” (numer 1) - dostęp realizowany przez platformę Smarteca,
 • dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe - jednorazowy kod uprawniający do 14-dniowego dostępu,
 • możliwość odtworzenia nagrania wykładów i warsztatów przez 30 dni po wydarzeniu.

 

Formuła online:

Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do uzyskania płynnej transmisji podczas wydarzenia:

 • dostęp do łącza internetowego, minimalnie 512kb/s (zalecane stałe łącze),
 • rekomendowana przeglądarka internetowa: Chrome, najnowsza wersja dostępna dla danego urządzenia, z którego będą się Państwo łączyli,
 • typ urządzenia: komputer PC, notebook, laptop, smartphone.
   

Transmisja wydarzenia:

 • transmisja realizowana będzie na platformie gridaly,
 • na 7 dni przed terminem Kongresu otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w Kongresie wraz z szczegółowym harmonogramem,
 • na 1 dzień przed Kongresem otrzymają Państwo indywidualny link do zalogowania się do transmisji.
   

Pozostałe informacje organizacyjne dla uczestników:

 

 • Kongres Edukacja i Rozwój jest wydarzeniem płatnym.
 • Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza osoba zgłaszająca się, otrzyma automatyczne potwierdzenie rejestracji na podany przez siebie adres e-mail.
 • Rezygnację z udziału w Kongresie prosimy przysyłać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia, tj. do 13 października 2021 r., na adres Magdalena.Grzywa@wolterskluwer.com
 • Po otrzymaniu informacji o rezygnacji z warsztatu płatnego w podanym powyżej terminie, Organizator zwróci 100% poniesionych przez uczestnika kosztów. Zwrot kosztów w takim przypadku nastąpi do 14 dni roboczych od zarejestrowania zgłoszenia o rezygnacji.
 • W przypadku gdy informacja o rezygnacji z warsztatu wpłynie do Organizatora po 13 października 2021, Organizator nie zwraca kosztów udziału w Kongresie. 
 • Link do wydarzenia online (konferencja i warsztaty) zostanie wysłany do zarejestrowanych uczestników na jeden dzień przed planowanym wydarzeniem.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły wydarzenia, ze względu na ogólną sytuację związaną z pandemią COVID – 19.

Historia

Historia

 • Kongres Edukacja 2020 - 21-22października 2020, Warszawa - formuła online
 • Kongres Edukacja 2019 - 9-10 października 2019, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2018 - 18-19 października 2018, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2017 - 19-20 października 2017, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2016 - 27-28 października 2016, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2015 - 22-23 października 2015, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2014 - 23-24 października 2014, Warszawa
 • EDU TRENDY 2013 - 26-27 września 2013, Warszawa
 • EDU TRENDY 2012 - 27-28 września 2012, Warszawa
 • XIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - 29-30 września 2011, Praga
 • XII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - 16-18 września 2010, Warszawa
 • XI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - 17-19 września 2009, Warszawa
 • Jubileuszowa X Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 20-21 listopada 2008, Warszawa
  Organizator: Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Pod patronatem: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Biura Edukacji, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich
  Honorowy Patronat: Minister Edukacji Narodowej
 • IX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 12 września 2007, Warszawa
 • VIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 15-17 września 2006, Warszawa
  Organizator: Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Pod patronatem poseł Krystyny Szumilas, przewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Oświaty
  Partnerzy merytoryczni: Konfederacja Stowarzyszeń Nauczycielskich, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej.
 • VII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 19-21 października 2005, Toruń
  Organizator: OSKKO i Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Patron medialny: Redakcja "Dyrektora Szkoły"
 • VI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 23-25 września 2004, Olsztyn
  Organizatorzy: OSKKO i Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Patron medialny: Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Pod patronatem: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Prezydenta Miasta Olsztyn, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
 • V Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 25-26 kwietnia 2003, Poznań
  Organizatorzy: Redakcja "Dyrektora Szkoły", Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
  Partnerzy: Instytut Badań w Oświacie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
  Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej i Sportu - Krystyna Łybacka, patronat zwykły Wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz
 • IV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 19-20 kwietnia 2002, Wrocław
  Organizatorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Redakcja "Dyrektora Szkoły", Vulcan Zarządzanie Oświatą, Instytutu Badań w Oświacie
 • III Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 25-26 maja 2001, Kraków
  Organizatorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Redakcja "Dyrektora Szkoły", Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i administracji oraz Vulcan Zarządzanie Oświatą
 • II Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 29 kwietnia 2000, Warszawa
  Organizatorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Redakcja "Dyrektora Szkoły", Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej
 • I Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 17 kwietnia 1999, Warszawa
  Organizatorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Redakcja "Dyrektora Szkoły", Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Kontakt w sprawie reklamy i partnerstw

Bogdan Brzozowski, kom. 728 323 642, e-mail: bogdan.brzozowski@wolterskluwer.com

Kontakt w sprawie kwestiach merytorycznych

Małgorzata Pomianowska, e-mail: m.pomianowska@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Sponsor
Sponsor

Informacje o cenie

Cena Kongresu obejmuje:

 • udział w 2 dniach Kongresu,
 • konsultacje eksperckie,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w tym wydarzeniu     ,
 • dostęp do e-wydań czasopism: "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” (numery 1-3) oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły” (numer 1) - dostęp realizowany przez platformę Smarteca,
 • dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe - jednorazowy kod uprawniający do 14-dniowego dostępu,
 • możliwość odtworzenia nagrania wykładów i warsztatów przez 30 dni po wydarzeniu.

Cena szkolenia:

290,00 zł / os netto
( 356,70 zł/os brutto )

Termin i miejsce:

20.10.2021 - 21.10.2021 , online

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń upływa:
2021-10-19 r.
Kontakt w sprawie zgłoszeń:
Magdalena Grzywa
Koordynator VIII Kongresu Edukacja i Rozwój
Magdalena.Grzywa@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com