Konferencja
online 20.10.2021 - 21.10.2021

VIII Kongres Edukacja i Rozwój

VIII Kongres Edukacja i Rozwój
PROMOCJA
Udział już od 290,00 zł/os. netto (356,70 zł brutto)

Kongres Edukacja i Rozwój organizowany jest od wielu lat i skierowany głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników wyższych uczelni oraz samorządowców zainteresowanych problemami oświaty. Jego celem jest integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed edukacją. Organizatorem tego wydarzenia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”.


Wydarzenia towarzyszące:

 • XXIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli,
 • VII Konferencja Edukacja w Samorządach,
 • Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”,
 • Dyżury eksperckie,
 • Rozstrzygnięcie konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola.

2 dni kongresu wypełnią:

 • Specjalistyczne wykłady i inspirujące dyskusje;
 • Praktyczne warsztaty prezentujące dobre praktyki, analizę problemów organizacyjnych i programowych;
 • Eksperckie konsultacje dotyczące kwestii prawnych, organizacyjnych, zarządczych oraz pedagogicznych i psychologicznych;
 • Prezentacje najnowszej oferty organizacji działających na rzecz oświaty.

 

Szczegóły konferencji

O Kongresie

O Kongresie

 

 

Idea VIII Kongresu Edukacja i Rozwój
 

Hasło przewodnie VIII edycji Kongresu Edukacja i Rozwój: PRAWO I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE w czasach niepewności.

 

Jak sprostać oczekiwaniom, jakie stawia przed kadrą kierowniczą, nauczycielami oraz  jednostkami samorządu terytorialnego  najbliższy rok szkolny oraz wnioski, jakie wypływają z ostatnich doświadczeń, to główne tematy, które będą podejmowane podczas Kongresu. 

 

Za nami niezwykle trudny rok. Pełen wydarzeń, które spowodowały koniczność modyfikacji naszych metod działania: sposobu nauczania, komunikowania się, zarządzania. Poradziliśmy sobie ze zdalnym kształceniem oraz koniecznością łączenia pracy on-line i off-line, przyczyniając się do ważnych dla edukacji przeobrażeń. Ale cena tego doświadczenia była wysoka, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i uczniów, ich rodziców oraz pracowników oświaty. Nadal nie jesteśmy pewni, jak będzie przebiegała nauka w najbliższych tygodniach i miesiącach.  Wiele zależy zarówno od sytuacji epidemicznej, jak i od dyrektorów oraz samorządowców. Dlatego tak ważne są umiejętności szybkiego reagowania i radzenia sobie z pojawiającymi się problemami oraz te kompetencje liderskie, które służą obniżeniu poziomu stresu społeczności szkolnej, dbaniu o ich bezpieczeństwo zdrowotne, oraz dobre funkcjonowanie w zmieniających się warunkach.

 

W trakcie Kongresu  skoncentrujemy się na zagadnieniach prawnych i rozwiązaniach problemów, z którymi mierzą się na co dzień dyrektorzy szkół i samorządowcy. 

 

 • Przedstawimy praktyczną wiedzę, ułatwiającą skuteczne zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi w czasach niepewności.
 • Przeanalizujemy najważniejsze zmiany prawne obowiązujące od 1 września 2021 r. i ich konsekwencje.
 • Zaprezentujemy narzędzia, ułatwiające sprawne funkcjonowanie oświaty w obecnych warunkach. 
 • Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać transformację cyfrową w edukacji i stać się liderem jutra. 
 • Zaprezentujemy sposoby na budowę środowiska przyjaznego skutecznej edukacji uczniów.
 • Podpowiemy jak wspierać rodziców oraz kadrę szkół i placówek oświatowych po trudnych miesiącach pandemii.

 

Główne tematy wydarzenia:

 

 • Zarządzanie i przywództwo  w czasach niepewności – jak przekuć zagrożenia w szanse? 
 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkoły – najnowsze zmiany, praktyka stosowania. 
 • Powrót do szkoły:  

 

        - wykorzystanie doświadczenia z kształcenia na odległość do wprowadzenia pozytywnych

           zmian w placówce

        - wsparcie społeczności szkolnej  - tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej (klimatu szkoły) 

           oraz realizowanie różnych form pomocy (psychologicznej, socjalnej, społecznej)

                                                                                                                                            

 • Budowanie przyjaznego i demokratycznego środowiska uczenia się, w którym istotnym elementem jest dialog, debata, otwartość na poglądy innych i aktywność.

 

 

Kongres będzie również doskonałą okazją do zadania pytań ekspertom oraz uzyskania na nie odpowiedzi.

Program

Program

Ścieżka I

XXIII KRAJOWA KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

oraz VII KONFERENCJA EDUKACJA W SAMORZĄDACH   

 

DZIEŃ I

 

Prawo do edukacji w czasach kryzysu państwowości
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnar, doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; w latach 2014–2015 członek oraz przewodniczący Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur; od września 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Prawo oświatowe w praktyce – analiza najważniejszych zmian obowiązujących od 1 września 2021 r. i zapowiadanych od 2022 r.
Izabela Suckiel, nauczyciel, konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

 

Zwinne zarządzanie
dr hab. prof. SGH Joanna Żukowska, kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 

Rozwiązywanie aktualnych problemów w szkołach i placówkach w okresie COVID-19 na przykładzie LEX Prawo Oświatowe
Lidia Marciniak, product manager publikacji LEX Prawo Oświatowe, Wolters Kluwer Polska

 

Finansowanie zadań oświatowych przez JST – najważniejsze wyzwania, możliwe rozwiązania
dr Marlena Sakowska -Baryła, doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ II

 

Quo vadis, polska edukacjo?
Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, przewodniczący Forum Dyrektorów Oświaty Niepublicznej m. st. Warszawy

 

Wsparcie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej jako jedna z funkcji nadzoru pedagogicznego
Izabela Suckiel, nauczyciel, konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

 

Ochrona dóbr osobistych dyrektora szkoły i przedszkola
Katarzyna Zagata, adwokat, prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym

 

Nie musieć musieć – kilka słów o relacjach i inspiracjach w społeczności szkolnej
Leszek Janasik, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku

 

Edukacja to relacja!
Agnieszka Ciesielska, nauczycielka języka polskiego, od ponad 20 lat związana z LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. I. Witkiewicza w Warszawie.

 

Inspiracje z zaświatów biznesu: o metodach budowania zaangażowania i stymulowania innowacji
Małgorzata Tłuchowska, dyrektor ds. Personalnych Regionu Europy Centralnej Wolters Kluwer, Legal & Regulatory
Katarzyna Cicha, Employer Branding, Engagement & Innovation Project Manager, w Wolters Kluwer Polska

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ścieżka II

DOBRE PRAKTYKI W EDUKACJI – WARSZTATY I PREZENTACJE 

 

DZIEŃ I

 

Szkoła 4.0 – kuźnia liderów współczesnej edukacji
Anna Stalmach-Tkacz, edukator oświaty, coach, trener, doradca dyrektorów, moderator sieci dyrektorskich na terenie całego kraju, ekspert i koordynator zewnętrzny w projektach MEN

 

Apple w Edukacji
Dorota Madej, socjolog i manager kultury. Doradca i trener w firmie Cortland, zajmująca się wdrażaniem rozwiązań edukacyjnych Apple w szkołach

 

Jak przekonać samorządy i firmy do wsparcia szkół?
Andrzej Pieńkowski, specjalista w dziedzinie mediów cyfrowych oraz technologii w edukacji

 

DZIEŃ II

 

Bezpieczna szkoła, czyli jaka – o nieoczywistych wymiarach bezpieczeństwa
Marta Puciłowska, wiceprezeska zarządu Fundacji Szkoła z Klasą i trenerka, z wykształcenia kulturoznawczyni i tłumaczka ustna
Michał Szeląg, dyrektor programowy Fundacji Szkoła z Klasą. Trener, autor materiałów edukacyjnych i koncepcji programów kierowanych do nauczycieli wszystkich poziomów

 

Jak szkoła może uczyć rozwiązywania problemów, zarządzania sobą, współpracy, samodzielności myślenia i liderowania?
Edyta Sztyler, nauczyciel muzyki, szkolny doradca zawodowy, trener myślenia krytycznego, instruktor gry w szachy
dr Jędrzej Witkowski, prezes Zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej - największej polskiej organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji

 

Ratownicy czytelnictwa. Nauczyciel liderem
Maria Deskur, wydawca, ekspert upowszechniania czytania. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sorbony oraz Universite Lumiere w Lyonie. Współzałożycielka wydawnictwa Muchomor.

 

Ochrona danych osobowych w szkole – sprawdzone rozwiązania, rozmowa z dyrektorami szkół
dr Marlena Sakowska -Baryła, doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.

 

Kampania społeczna Mów do mnie grzecznie sposobem na zapobieganie przemocy
dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska,
dr Malgorzata Godlewska,

 

Prelegenci

Prelegenci

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnar

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, działacz społeczny.  Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji (09.2015-07.2021), wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2010–2015). W latach 2014–2015 członek oraz przewodniczący Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Autor i współautor wielu publikacji naukowych.  Za działalność na rzecz ochrony praw człowieka został uhonorowany Nagrodą Rafto oraz Rule of Law Award przyznawaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. Jest również laureatem nagrody specjalnej Korony Równości, przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. W kwietniu 2021 r. otrzymał Nagrodę Chair Amnesty International, wyróżniającą osoby wnoszące szczególny wkład w walkę o prawa człowieka.

Katarzyna Cicha

Employer Branding, Engagement & Innovation Project Manager,  w Wolters Kluwer Polska odpowiedzialna za inicjatywy komunikacyjne, rozwojowe i budujące zaangażowanie oraz budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Agnieszka Ciesielska

Nauczycielka języka polskiego, od ponad 20 lat związana z LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. I. Witkiewicza w Warszawie. W latach 2010-2019 wicedyrektorka tej szkoły. Członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Współautorka serii podręczników do nauki języka polskiego. Doświadczona tutorka.  Współpracuje ze Szkołą Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Fundacją EFC im. R. Czerneckiego.

Magdalena Czaplińska

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego. Prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w prasie branżowej, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

 

Maria Deskur

Wydawca, ekspert upowszechniania czytania. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sorbony oraz Universite Lumiere w Lyonie. Współzałożycielka wydawnictwa Muchomor, współtwórczyni serii „Basia” i „Czytam Sobie”, wieloletnia dyrektor zarządzająca Książek Egmontu, współfundatorka i prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Szefowa Wydawnictwa Słowne oraz Działu Książek i Kolekcji w Burda Media Polska. Zwyciężczyni konkursu "Zwyrtała 2019" na najlepszy pomysł na promocję czytelnictwa, autorka poradnika upowszechniania czytania Supermoc książek.

 

 

Jarosław Jan Feliński

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prekursor studiów podyplomowych dla ABI i IODO w polskich uczelniach. Twórca, kierownik i opiekun autorskiego programu podyplomowych studiów (ABI 2013 i IODO od 2017). Pomysłodawca i autor nowego programu studiów podyplomowych o cyberzagrożeniach i ochronie cyberinformacji  pod nazwą - "Menedżer Bezpieczeństwa Informacji" (AGH Kraków, AP Słupsk). Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

dr Małgorzata Godlewska

Psycholog społeczna, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, trenerka i coach rozwoju osobistego, współtwórczyni kampanii społecznej „Mów do mnie grzecznie”.

Sylwia Gołaś-Olszak

Doświadczony manager związany z rynkiem od kilkunastu lat. Specjalizuje się w tematyce ochrony zdrowia, administracji publicznej, zarządzania organizacjami. Sprawne działanie instytucji, zarządzanie ryzykiem prawnym, kontrola zarządcza oraz poszukiwanie nowych rozwiązań merytorycznych i technologicznych dla sektora publicznego i ochrony zdrowia, to główne obszary działalności zawodowej. Prawnik, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej.

Leszek Janasik

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku. Od ponad 20 lat nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie. Bierze aktywny udział w debacie o jakości edukacji, m.in. jako prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas ogólnopolskich wydarzeń oświatowych. Jego pasję stanowią podróże, które inspirują go do dalszego doskonalenia szkoły. W najnowszym rankingu "Perspektyw" kierowane przez niego liceum zajęło 12. miejsce na Mazowszu i 28. w Polsce.

 

dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Psycholog społeczna, liderka kampanii społecznej o charakterze edukacyjno-badawczym pt. Mów do mnie grzecznie http://www.mowdomniegrzecznie.pl/, której celem jest promowanie w społeczeństwie postawy otwartej, akceptującej różnorodność, a także nauczanie komunikacji asertywnej, do rzeczy, opartej na faktach; Vice-Prezes Stowarzyszenia Wspólne Podwórko http://wspolnepodworko.org.pl/

Klaudiusz Kaleta

Dziennikarz operujący słowem, zdjęciem i obrazem. Redaktor i wydawca z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Freelancer i właściciel firmy medialnej INFO FOTO FACTORY współpracujący z wieloma redakcjami i wydawcami – zarówno lokalnymi, jak i ogólnopolskimi. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce prawnej, edukacyjnej i naukowej, a także w zagadnieniach związanych z samorządem terytorialnym, oświatą oraz problematyką społeczną, bezpieczeństwem i obronnością czy zdrowiem. Doradca i szkoleniowiec z zakresu komunikacji, zarządzania, planowania i realizacji projektów wydawniczych. Wykładowca na kursach i warsztatach dziennikarskich oraz fotograficznych.

Dorota Madej

Dorota Madej

Z wykształcenia socjolog i manager kultury. Doradca i trener w firmie Cortland, zajmująca się wdrażaniem rozwiązań edukacyjnych Apple w szkołach. Od wielu lat prowadzi prezentacje oraz warsztaty dla nauczycieli i dyrekcji szkół, wspierając ich w zastosowaniu technologii w procesie dydaktycznym.

Lidia Marciniak

Lidia Marciniak

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje uzupełniała również na Studiach Podyplomowych Digital Media na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

 

Od 2005 r. współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer (obecnie product manager publikacji LEX Prawo Oświatowe), wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania w Systemie Oświaty, współautorka oraz redaktor merytoryczny publikacji o tematyce oświatowej (m.in. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM, Wolters Kluwer 2019, oraz  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciela oraz prawo pracy - z serii MERITUM, Wolters Kluwer 2019).

Magda Matuszewska - Mikołajczyk

Magda Matuszewska - Mikołajczyk

Od ponad 20 lat związana z branżą IT w obszarze rozwoju rozwiązań informatycznych Progman wspierających procesy zarządzania oświatą. Pełniła różne funkcje i role projektowe zdobywając doświadczenie w zakresie szkoleń i wdrożeń systemów informatycznych w sektorze publicznym, zarządzania projektami  oraz rozwoju nowych produktów dedykowanych dla szkół, przedszkoli i samorządów.   Realizowała wiele projektów dla administracji samorządowej, gdzie z sukcesem wdrażała zintegrowane systemy do zarządzania oświatą w największych miastach w Polsce.

Od lipca 2017 r pełni w Wolters Kluwer Polska funkcję Dyrektora ds. rozwoju rynku regulatory software, governance, risk & compliance. Obecnie swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, badaniu potrzeb klienta i rynków wykorzystuje w kreowaniu strategii biznesowej dla nowych unikalnych produktów łączących oprogramowanie wspomagające obsługę procesów wraz z kontentem do badania zgodności z prawem.

Andrzej Pieńkowski

Specjalista w dziedzinie mediów cyfrowych oraz technologii w edukacji. Z wykształcenia geochemik, pracował naukowo w Polskiej Akademii Nauk, następnie został popularyzatorem specjalizującym się w naukach o Ziemi. Współpracował jako dziennikarz i ekspert z czasopismami Wiedza i Życie, Świat Nauki, Wprost, Przekrój, Academia, kanałami Discovery, Planete, Khan Academy. Programista i fan Linuxa. Od 2014 roku zajmuje się edukacją jako manager ds. rozwoju produktów w fundacji Katalyst Education.

Elżbieta Piotrowska-Albin

Socjolog, wydawca wielu publikacji książkowych i programów elektronicznych dla praktyków edukacyjnych oraz czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Wczesna Edukacja”, będących w ofercie Wolters Kluwer Polska SA. Jest inicjatorem i współtwórcą popularnych portali internetowych, m. in. www.oswiata.abc.com.pl , www.dyrektorszkoly.plprofilu Edukacja Moja Pasja na Facebooku oraz prestiżowych konkursów - Osobowość Polskiej Edukacji, POMOST, Super Dyrektor Szkoły/ Przedszkola. Pomysłodawczyni i organizator wielu debat, konferencji i programów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej i pedagogicznej oświaty, m. in. Kongresu Edukacja i Rozwój, Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, EDU Trendów. Wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA.

Małgorzata Pomianowska

Dyrektor ds. programowych Kongresu Edukacja i Rozwój

 

Redaktor naczelna czasopisma „Dyrektor Szkoły”, wcześniej  dyrektor Instytutu Raabe, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) i Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczyciel (CODN). Pedagog, coach, trener, superwizor zajęć edukacyjnych. Autorka, współautorka i redaktor merytoryczna publikacji z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania. Współtwórca i koordynator ogólnopolskich, systemowych programów doskonalenia nauczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej, konsultacyjnej oraz diagnostyczno-terapeutycznej. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dotyczących umiejętności psychologicznych w zarządzaniu oraz wykorzystania w pracy metod tutoringu i coachingu. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania w systemie oświaty.

 

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, przewodniczący Forum Dyrektorów Oświaty Niepublicznej m. st. Warszawy.

Fizyk, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie, edukator, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener wielu programów szkoleniowych. Obecnie nauczyciel fizyki oraz dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Autor wielu publikacji z zakresu zarzadzania i projektowania pracy szkoły.

 

 

 

Marta Puciłowska

Wiceprezeska zarządu Fundacji Szkoła z Klasą i trenerka, z wykształcenia kulturoznawczyni i tłumaczka ustna. Przez kilka lat uczyła języka hiszpańskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. W pracy łączy różne doświadczenia zawodowe, wierzy, że w edukacji też warto łączyć, a nie dzielić, pracuje z wykorzystaniem elementów metod inquiry-based learning i design-thinking, wplata elementy storytellingu.

dr Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych; radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; redaktor naczelna „ABI Expert”; wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o. Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” oraz współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o.  Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.  W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób.

Izabela Suckiel

Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, trener w programach ogólnopolskich. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Autorka wielu artykułów i ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli.

Anna Stalmach - Tkacz

Anna Stalmach - Tkacz

Edukator oświaty, coach, trener, doradca dyrektorów, moderator sieci dyrektorskich na terenie całego kraju, ekspert i koordynator zewnętrzny w projektach MEN. Dyrektor Akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES, ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz do spraw budowania strategii SZKOŁY 4.0. Autorka Projektu „Szkoła 4.0 – Szkoła Liderów Współczesnej Edukacji”. Pomysłodawca i autorka pierwszego w  Polsce Kompleksowego Systemu Zarządzania i Nadzoru w placówce oświatowej oraz inteligentnych generatorów dokumentacji wewnątrzszkolnej - SOKRATES System. Autorka licznych publikacji w tym podręczników szkolnych, programów nauczania, dokumentacji szkolnej, statutów. Współautorka edukacyjnych gier multimedialnych. Prywatnie miłośniczka kuchni japońskiej oraz Agathy Christie. 

 

Katarzyna Szczepkowska

Nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: Edukacja Niezależna (UW), coaching profesjonalny – teoria i praktyka (ALK); zarządzanie talentami i wiedzą w zespołach – HR biznes partner (Colegium Nobilum); edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (WSP). Trenerka kadr zarządzających oświatą i nauczycieli. Wieloletni dyrektor placówek oświatowych różnego szczebla, w tym 10 lat dyrektorka przedszkola integracyjnego, gimnazjum i liceum oraz wicedyrektorka CODN. Obecnie wicedyrektor ds. pedagogiczny w szkole podstawowej.  Autorka wielu publikacji z obszaru zarządzania oświatą. Od wielu lat szkoli i wspiera kadry oświaty. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w zakresie umiejętności psychologicznych w zarządzaniu i edukacji, budowaniu zespołów, wykorzystaniu w szkole coachingu i tutoringu, metodyce nauczania w zróżnicowanym środowisku. Redaktor merytoryczna czasopisma Wczesna Edukacja wyd. Wolters Kluwer adresowanego do dyrektorów i wicedyrektorów, członkini kolegium redakcyjnego Dyrektora Szkoły wyd. Wolters Kluwer.

Ewa Szczerba

Nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim (15 rok). Od wielu lat współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Spraw Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym, Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadząc warsztaty, szkolenia dla kadry oświatowej, nauczycieli, specjalistów. Autorka artykułów kierowanych do nauczycieli dyrektorów placówek oświatowych m.in. w miesięczniku kierowniczej kadry oświatowej „Dyrektor szkoły” Współautorka publikacji oświatowych wyd. ORE, CEO i Uniwersytet Jagielloński .

Od roku 2017 doradca dyrektorów placówek oświatowych, szkół i przedszkoli. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia www.doskonaleniewsieci.pl;Trener w projekcie „Szkoła dla innowatora” prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ekspert w Zespole konsultacyjnym ds. Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) działającego w ORE. Certyfikowany coach. W roku 2018 otrzymała tytuł Super Dyrektora Roku 2018 w Ogólnopolskim Konkursie Super Dyrektor Szkoły. 

Michał Szeląg

Dyrektor programowy Fundacji Szkoła z Klasą. Trener, autor materiałów edukacyjnych i koncepcji programów kierowanych do nauczycieli wszystkich poziomów. Wierzy w skuteczność metody design thinking, która w centrum stawia potrzeby odbiorców. Z wykształcenia marketingowiec. Interesuje się reklamą, szczególnie społeczną, mediami i polityką. Wielki fan idei DIY (ang. do it yourself).

Edyta Sztyler

Nauczyciel muzyki, szkolny doradca zawodowy, trener myślenia krytycznego, instruktor gry w szachy, od 13 lat dyrektor szkoły (gimnazjum, szkoła podstawowa), w tym szkoły, która zdobyła tytuł Szkoły Uczącej Się. I Szkoły dla innowatora. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. W szkole propaguje rozwijanie kompetencji zarówno wśród uczniów jak i dorosłych, Dąży do tego, aby szkoła , którą kieruje stała się turkusową organizacją uczącą się.        

Małgorzata Tłuchowska

Dyrektor ds. Personalnych Regionu Europy Centralnej Wolters Kluwer, Legal & Regulatory, odpowiedzialna za kształtowanie polityki personalnej, budowanie zaangażowania pracowników i zarzadzanie rozwojem talentów w grupie firm Wolters Kluwer. 

dr Jędrzej Witkowski

Prezes Zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej -  największej polskiej organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji. Z fundacją związany od 2005 roku. Ekspert edukacyjny, z wykształcenia doktor socjologii i politolog. Zajmuje się m.in. strategiami wprowadzania oddolnych zmian w szkołach oraz edukacją obywatelską i edukacją o polityce. Autor programów i materiałów edukacyjnych.

Katarzyna Zagata

Adwokat, prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, oświatowym. Podczas szkoleń zwraca uwagę na praktyczne aspekty poruszanego zagadnienia, pokazując przykłady z sali sądowej. Doradza kadrze pedagogicznej. Prowadzi serwis internetowy kancelaria.zagata.pl za pomocą którego świadczy pomoc on-line oraz pisze o prawnych zagadnieniach na blogu.

Dr hab., prof. SGH Joanna Żukowska

Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Akredytowany coach ICF.  Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha oraz Studiów Podyplomowych Profesjonalny menedżer niepublicznej placówki edukacyjnej. Odbyła staże na Uniwersytecie w Bolonii i na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Prowadziła wykłady w Toulouse Business School, ISCAP Porto, Vilnius Business School, Turku School of Economics, ISCTE Lisbon, i in.

Odbiorcy

Odbiorcy

 

Na Kongres Edukacja i Rozwój zapraszamy:

 • dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół wszystkich typów;
 • dyrektorów, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 • przedstawicieli samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę;
 • specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów wspierających działania edukacyjne szkół i przedszkoli;
 • pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni;
 • reprezentantów instytucji i firm wspierających oświatę, oferujących rozwiązania, projekty oraz produkty, usprawniające i unowocześniające działalność wszystkich placówek edukacyjnych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy

Cortland

Cortland jest autoryzowanym partnerem edukacyjnym Apple. Od lat wspieramy szkoły, uczelnie, biblioteki i muzea w Polsce, które korzystają z produktów Apple. Stwarzamy możliwości podniesienia jakości nauczania w klasie, jak i poza nią. Szkolimy, wdrażamy oraz pomagamy znaleźć dofinansowanie. Współpracując z Twoją szkołą, będziemy dążyć do wypracowania najbardziej optymalnego modelu wdrożenia produktów Apple, dostosowanego do aktualnych oczekiwań i indywidualnych uwarunkowań.

LIBRUS

Firma Librus wspiera rozwój edukacji w Polsce poprzez dostarczanie najwyższej klasy nowoczesnych rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne i zarządzanie oświatą, m.in. popularny dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia. 

 • Każdego dnia 12 000 szkół z 1700 jednostek samorządu terytorialnego korzysta z rozwiązań firmy Librus.  
 • 4 300 000 uczniów i rodziców w całej Polsce loguje się do systemów Librus, aby sprawdzić postępy w nauce i informacje ze szkoły.
 • Firma od blisko 20 lat prowadzi szkolenia – rocznie bierze w nich udział 90 000 uczestników, którzy podnoszą swoje kompetencje, korzystając z wiedzy edukatorów-praktyków.  
 • Librus współpracuje ze szkołami z dużych miast, które liczą tysiące uczniów, jak i z niewielkimi placówkami w małych miejscowościach.

Aktin

Aktin jest firmą rodzinną z 25-letnią historią, którą tworzą ojciec, dwie córki, ich mężowie, oraz pracownicy, których trzon jest z nami od kilkunastu lat. Nasza siła polega na wzajemnym wsparciu, ale i różnorodności naszych zainteresowań. Razem tworzymy szkołę przyszłości. Projektujemy przyjazne, ergonomiczne i nowoczesne pracownie. Każdą z nich tworzy od podstaw zespół ściśle współpracujących ze sobą ludzi. Podstawą naszego sukcesu jest umiejętność grania do jednej bramki. Handlowiec musi wsłuchać się w potrzeby szkoły, żeby dobrać optymalne rozwiązanie, projektant wnętrz oraz grafik tworzą projekt i wizualizację, która jest produkowana na zamówienie, a następnie montowana na miejscu w szkole. Stale wprowadzamy nowe technologie do szkół. Z największych targów edukacyjnych w Europie przywieźliśmy pomysł wykorzystania wirtualnej i mieszanej rzeczywistości w nauczaniu wieloprzedmiotowym. Wizualizacja miejsc w trybie 360’, trójwymiarowe obiekty i bijące serce na wyciągnięcie ręki- to wszystko przenosi lekcje w zupełnie inny wymiar. Nazywamy się różową aktinową rodziną i taką atmosferę tworzymy każdego dnia w pracy. Zmieniamy szkołę tak, aby była nowoczesna i inspirująca. Jesteśmy zespołem!

Partnerzy merytoryczni

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce. Przy jej wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.
Prowadzimy programy, które rozwijają wiarę we własne możliwości, otwartość oraz krytyczne myślenie, uczą współpracy i odpowiedzialności, zachęcają do zaangażowania w życie publiczne i działania na rzecz innych.
Proponowane rozwiązania opieramy na ponad 27-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Z naszego wsparcia korzysta około 40 tysięcy nauczycieli, nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek z prawie 10 000 szkół z całej Polski.

Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia"

Podejmujemy działania w celu podnoszenia świadomości prawnej, promocji wiedzy o ochronie wolności i praw człowieka oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja Katalyst Education

Misją Fundacji Katalyst Education jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów w Polsce poprzez tworzenie darmowych, cyfrowych, otwartych, wysokiej jakości narzędzi edukacyjnych i dostarczanie usług wspierających optymalne ich wykorzystanie.

W Katalyst Education (KED) wierzymy, że współpraca, zaangażowanie i kreatywność, jako podwaliny naszej codziennej pracy, czynią nasz zespół wyjątkowym. Tworzymy nasze produkty z szacunkiem do naszych użytkowników, w duchu odpowiedzialności i otwartości. W KED każdy członek zespołu jest tak samo ważny, a jego zdanie, pomysły i inicjatywa - wspierane i pielęgnowane. Katalyst Education to jedna z czterech fundacji działających pod parasolem White Star Foundation. Pozostałe trzy to: Katalyst Engineering, Big Brothers Big Sisters of Poland i OpenStax Poland. Każda z fundacji ma swojego managera zarządzającego, ale wszystkie odpowiadają przed tym samym grantodawcą.

 

Fundacja Powszechnego Czytania

Fundacja Powszechnego Czytania powstała w 2018 roku, jest organizacją non profit, która stawia sobie za cel podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce.

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Szkoła z Klasą jest organizacją pozarządową zajmująca się edukacją. Powstała w 2015 roku, bazując na doświadczeniach programu Szkoła z Klasą – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich akcji społecznych, działającej od 2002 roku.

 

Cele statutowe Fundacji Szkoła z Klasą

 • wspieranie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, szkoły otwartej i zaangażowanej w rozwiązywanie problemów społecznych,
 • wzmacnianie rozwoju kompetencji XXI wieku w polskich szkołach,
 • poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli/ek oraz wspieranie dalszej profesjonalizacji ich pracy,
 • budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, prezentowanie i promowanie działań dyrektorów/ek szkół, nauczycieli/ek i innych osób działających na rzecz dobrej edukacji w Polsce i zagranicą,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodych ludzi,
 • wzmacnianie obywatelskiej misji szkoły, budowanie więzi między szkołami a społecznościami lokalnymi.

kwartalnik "WCZESNA EDUKACJA"

"Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły" to kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną - poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Znaleźć w nim można m.in.: informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów, materiały związane z finansami w przedszkolu, informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu jak również artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.
Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki. 
 

LEX Prawo Oświatowe

LEX Prawo Oświatowe jest codziennie aktualizowanym serwisem elektronicznym, który w przyjazny i praktyczny sposób prezentuje informacje, materiały eksperckie i narzędzia, wspierające użytkowników w zadaniach związanych z wprowadzaniem zmian. 

Program LEX Prawo Oświatowe to kompleksowe i unikatowe zestawienie aktualnej informacji prawnej dotyczącej organizacji funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych wynikającej z USO oraz ustawy – Prawo oświatowe i ustawy - przepisy Wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dostarcza analizy zagadnień związanych z prawami i obowiązkami dyrektorów i nauczycieli, rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji, nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru. Ponadto omawia przepisy regulujące nauczycielskie stosunki pracy wynikające z Karty Nauczyciela i postępowanie administracyjne.

miesięcznik "DYREKTOR SZKOŁY"

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Mów do mnie grzecznie

„Mów do mnie grzecznie” jest tworzącą się oddolnie kampanią społeczną o charakterze informacyjno-edukacyjno-badawczym. W ramach kampanii planowane są różnego rodzaju działania promujące postawę otwartą, tolerancyjną, opartą na wzajemnym szacunku. Planowane działania skierowane są dla różnych grup – nadawców, odbiorców i obserwatorów nieasertywnej (agresywnej lub uległej) komunikacji. Chcemy tłumaczyć jej przyczyny, przejawy i konsekwencje, a także nauczać, jak można komunikować się ze sobą inaczej – grzecznie, czyli „do rzeczy”. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://mowdomniegrzecznie.pl/ 

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Ratownicy czytelnictwa

Ratownicy czytelnictwa, to wspólnota edukatorów-liderów, którzy pracują razem, wspierając się wzajemnie, na rzecz upowszechnienia czytania wśród dzieci. Naszą wizją jest, by uczniowie i nauczyciele rozwijali się wszechstronnie, troszczyli się o siebie nawzajem, dbali o otaczający świat, potrafili rozmawiać ze sobą rozumiejąc się i szanując wzajemnie. Czytanie książek buduje takie społeczności. Ratujemy czytelnictwo – pomagamy dzieciom i sobie.

SBC Sakowska-Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

Głównym obszarem aktywności Kancelarii są usługi kompleksowego dostosowania organizacji Klienta do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Społeczne Towarzystwo Oświatowe istnieje od 1987 roku. Prowadzi prawie 100 szkół, w których uczy się 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest 2,5 tys. osób.
STO, jako organizacja pozarządowa, działa poprzez koła stowarzyszenia; jest ich około 70 (działa w nich ponad 4 tys. członków stowarzyszenia). STO, założone przez rodziców i nauczycieli zbuntowanych przeciwko jednolitej, komunistycznej oświacie, powstało z mocnego pragnienia wolności, w której powinny wzrastać nowe pokolenia. Dzięki temu pragnieniu stworzono system edukacji, jakiego przedtem nie było.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Ten jasny cel wymaga spełnienia wielu warunków, wśród których podstawowe znaczenie ma współpraca rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnym zaufaniu. Nauczyciele, uczniowie, rodzice razem kształtują szkołę, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek, empatia; są to zasady na tyle ogólne, że ani wyznawana religia, ani ulubiona opcja polityczna nie wchodzą z nimi w konflikt, i na tyle konkretne, że mogą być podstawą tworzenia prawdziwej wspólnoty obywatelskiej.

Szkoły STO uczą skutecznie i osiągają najwyższe miejsca w rankingach. Nasz cel jest jednak inny: chodzi o ukształtowanie ucznia jako osoby: w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym.

Patroni honorowi

Rzecznik Praw Obywatelskich

Polski jednoosobowy organ państwowy ustanowiony w 1987, utworzony w 1988. Rzecznik praw obywatelskich pełni funkcję niezależnego urzędnika, powiązanego z parlamentem, do którego można się odwoływać w sprawach naruszania praw i wolności jednostki po wyczerpaniu samodzielnych możliwości prawnych. 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której zarząd i marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej powstało 8 lutego 1992 roku z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)    reprezentacja i obrona szeroko rozumianych interesów szkolnictwa niepublicznego, jako trwałego i nieodłącznego elementu systemu oświaty wobec wszystkich organów władzy;
2)    współuczestnictwo w kreowaniu polityki oświatowej państwa;
3)    wyrażanie i kształtowanie opinii o funkcjonowaniu oświaty niepublicznej;
4)    ochrona praw szkół i placówek niepublicznych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
5)    koordynacja wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami niepublicznymi;
6)   prowadzenie poradnictwa w zakresie działalności, organizacji oraz funkcjonowania oświaty niepublicznej.

Związek Powiatów Polskich

Związek Powiatów Polskich

Celem Związku Powiatów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy ponad 340 samorządów miejskich, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: 

 

 • lobbing legislacyjny,
 • wsparcie eksperckie,
 • wymianę doświadczeń,
 • promocję miast,
 • współpracę zagraniczną
 • oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Patroni medialni

Prawo.pl

Prawo.pl to nowy serwis informacyjny Wolters Kluwer Polska, który jest połączony z systemem LEX – największą prawną bazą wiedzy w Polsce. Serwis zawiera codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowej, zdrowotnej czy oświatowej.

 

Znajdują się w nim zarówno tzw. newsy prawne, jak i opinie, komentarze, wywiady oraz aktualne orzeczenia i interpretacje.

 

Serwis jest tworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy prawnych, którzy pracowali w ogólnopolskich opiniotwórczych mediach.

 

Prawo.pl - Całe prawo w jednym miejscu!

Odwiedź stronę

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

Sponsorzy

Da Vinci Kids

Aplikacja Da Vinci Kids przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zawiera w sobie setki godzin starannie dobranych programów edukacyjno-rozrywkowych i pobudzających mózg gier. Ma ona za zadanie pielęgnować naturalną dziecięcą ciekawość i przekształcać ją w miłość do nauki na całe życie. Uczy dzieci świata, zachęca do odkrywania, eksperymentowania i tworzenia. Wszystkie treści są starannie dobierane przez ekspertów edukacyjnych i pokrywają szereg angażujących tematów, takich jak nauka, technologia, sport, przyroda, sztuka, historia oraz otaczający nas świat.

Programy w aplikacji Da Vinci Kids to te same, które można oglądać na antenie kanału telewizyjnego Da Vinci – tworzą przestrzeń, w której cała rodzina może przeżywać edukacyjne przygody i wspólnie poznawać świat. Patron kanału, Leonardo da Vinci, był artystą, uczonym i wynalazcą. Idąc za jego przykładem twórcy programu pokazują, jak piękne i twórcze mogą być efekty ludzkiej dociekliwości, zarówno w nauce, jak i sztuce czy technice. Da Vinci tworzy bezpieczne środowisko bez przemocy i niedozwolonych treści.

Nowa Era

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty, w tym także języki obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Ofertę Grupy Nowa Era uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN) oraz produkty z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym popularna seria eduSensus (dotychczas firma Young Digital Planet).

Nowa Era to również wydawca najstarszego w Europie czasopisma literackiego dla najmłodszych „Świerszczyk”.

Jesteśmy  liderem nie tylko w skali swojej działalności, ale przede wszystkim w obszarze najwyższej jakości rozwiązań edukacyjnych. Nasze publikacje można znaleźć niemal w każdym szkolnym tornistrze. Towarzyszą one uczniom od początku ich przygody z książką aż do najważniejszego egzaminu – matury.

SOKREATES

Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa

Niepubliczna Placówka Doskonalanie Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates jest z Państwem już od 2007 roku. Przez ten czas wyrobiliśmy sobie status wiarygodnego partnera placówek edukacyjnych. Nasz zespół to grupa wyjątkowych ludzi - pasjonatów, którzy chcą się dzielić z innymi swoim potencjałem, doświadczeniem i sukcesami. Są wśród nas psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy placówek oświatowych, coache, mediatorzy, wykładowcy uczelni, doradcy metodyczni, nauczyciele oraz eksperci prawa.

Specjalizujemy się w szkoleniach dla rad pedagogicznych, doskonaleniu zawodowemu dyrektorów placówek oświatowych, a także w procesowym wspomaganiu i diagnozowaniu pracy szkół i przedszkoli. Chętnie za zaproszenie szkoły lub przedszkola, lub innego typu placówki przeprowadzamy tzw. audyt w ustalonym zakresie tematycznym. Od 2010 roku systematycznie i za każdym razem z dużym powodzeniem pomagamy placówkom przygotować się do kontroli lub badań zewnętrznych.

Learnetic

Założona w 2010 roku firma Learnetic to lider we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Technologie Learnetic zdobyły uznanie w ponad 30 krajach świata. W Polsce firma uczestniczy w realizacji edukacyjnych projektów unijnych, tworząc systemy edukacyjne i nowoczesne materiały dla szkolnictwa. W ostatnich latach Learnetic zdobył wiele prestiżowych nagród w Polsce (m.in. tytuł Firmy Roku 2017 w plebiscycie Gazety Wyborczej Trójmiasto) i za granicą (Top Authoring Tools Companies od amerykańskiego portalu Training Industry), a produkty firmy są rekomendowane przez cenione organizacje (np. rekomendacja PTD dla produktu mTalent).

Firma prowadzi wiele inicjatyw mających za zadanie kształtowanie kluczowych kompetencji wśród uczniów. Do najbardziej znanych należy największy w Polsce, bezpłatny konkurs informatyczny Bóbr, którego ostatnia odsłona przyciągnęła ponad 25 000 uczniów. Learnetic jest sygnatariuszem „Partnerstwa na rzecz Dostępności” MIiR, członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Edukacyjnych (EEPG) oraz wielu innych organizacji.

Najważniejsze produkty firmy to: platforma mAuthor (skierowana do wydawców pragnących tworzyć interaktywne materiały edukacyjne), Dzwonek.pl, czyli platforma edukacyjna dla uczniów i nauczycieli zawierająca rozwiązania do nauki zdalnej oraz e-podręczniki różnych wydawnictw, portal eKreda.pl do tworzenia lekcji interaktywnych, zestawy LaboLAB (szkolne pracownie przyrodnicze), seria IPP oraz MPP z zasobami na komputery i tablice interaktywne oraz wielokrotnie nagradzana seria mTalent do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

 

 

Cennik: 

 

Zgłoszenia indywidualne:

          

OFERTA FIRST MINUTE DO 31.08.2021 199 ZŁ NETTO / OS
OFERTA LAST MINUTE          DO 20.09.2021 250 ZŁ NETTO / OS
CENA REGULARNA          290 ZŁ NETTO / OS

 


 

Zgłoszenia grupowe:

             (Druga i kolejne osoby z danej organizacji / instytucji)

 

OFERTA FIRST MUNUTE  DO 31.08.2021 150 ZŁ NETTO / OS
CENA REGULARNA    200 ZŁ NETTO / OS

 

 

 

Cena zawiera:

 • udział w 2 dniach Kongresu
 • konsultacje eksperckie
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w tym wydarzeniu     
 • dostęp do e-wydań czasopism: "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” (numery 1-3) oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły” (numer 1) - dostęp realizowany przez platformę Smarteca,
 • dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe - jednorazowy kod uprawniający do 14-dniowego dostępu,
 • możliwość odtworzenia nagrania wykładów i warsztatów przez 30 dni po wydarzeniu.

 

Formuła online:

Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do uzyskania płynnej transmisji podczas wydarzenia:

 • dostęp do łącza internetowego, minimalnie 512kb/s (zalecane stałe łącze),
 • rekomendowana przeglądarka internetowa: Chrome, najnowsza wersja dostępna dla danego urządzenia, z którego będą się Państwo łączyli,
 • typ urządzenia: komputer PC, notebook, laptop, smartphone.
   

Transmisja wydarzenia:

 • transmisja realizowana będzie na platformie gridaly,
 • na 7 dni przed terminem Kongresu otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w Kongresie wraz z szczegółowym harmonogramem,
 • na 1 dzień przed Kongresem otrzymają Państwo indywidualny link do zalogowania się do transmisji.
   

Pozostałe informacje organizacyjne dla uczestników:

 

 • Kongres Edukacja i Rozwój jest wydarzeniem płatnym.
 • Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza osoba zgłaszająca się, otrzyma automatyczne potwierdzenie rejestracji na podany przez siebie adres e-mail.
 • Rezygnację z udziału w Kongresie prosimy przysyłać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia, tj. do 13 października 2021 r., na adres Magdalena.Grzywa@wolterskluwer.com
 • Po otrzymaniu informacji o rezygnacji z warsztatu płatnego w podanym powyżej terminie, Organizator zwróci 100% poniesionych przez uczestnika kosztów. Zwrot kosztów w takim przypadku nastąpi do 14 dni roboczych od zarejestrowania zgłoszenia o rezygnacji.
 • W przypadku gdy informacja o rezygnacji z warsztatu wpłynie do Organizatora po 13 października 2021, Organizator nie zwraca kosztów udziału w Kongresie. 
 • Link do wydarzenia online (konferencja i warsztaty) zostanie wysłany do zarejestrowanych uczestników na jeden dzień przed planowanym wydarzeniem.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły wydarzenia, ze względu na ogólną sytuację związaną z pandemią COVID – 19.

 

 

Historia

Historia

 • Kongres Edukacja 2020 - 21-22października 2020, Warszawa - formuła online
 • Kongres Edukacja 2019 - 9-10 października 2019, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2018 - 18-19 października 2018, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2017 - 19-20 października 2017, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2016 - 27-28 października 2016, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2015 - 22-23 października 2015, Warszawa
 • Kongres Edukacja 2014 - 23-24 października 2014, Warszawa
 • EDU TRENDY 2013 - 26-27 września 2013, Warszawa
 • EDU TRENDY 2012 - 27-28 września 2012, Warszawa
 • XIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - 29-30 września 2011, Praga
 • XII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - 16-18 września 2010, Warszawa
 • XI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - 17-19 września 2009, Warszawa
 • Jubileuszowa X Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 20-21 listopada 2008, Warszawa
  Organizator: Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Pod patronatem: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Biura Edukacji, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich
  Honorowy Patronat: Minister Edukacji Narodowej
 • IX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 12 września 2007, Warszawa
 • VIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 15-17 września 2006, Warszawa
  Organizator: Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Pod patronatem poseł Krystyny Szumilas, przewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Oświaty
  Partnerzy merytoryczni: Konfederacja Stowarzyszeń Nauczycielskich, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej.
 • VII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 19-21 października 2005, Toruń
  Organizator: OSKKO i Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Patron medialny: Redakcja "Dyrektora Szkoły"
 • VI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 23-25 września 2004, Olsztyn
  Organizatorzy: OSKKO i Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Patron medialny: Redakcja "Dyrektora Szkoły"
  Pod patronatem: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Prezydenta Miasta Olsztyn, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
 • V Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 25-26 kwietnia 2003, Poznań
  Organizatorzy: Redakcja "Dyrektora Szkoły", Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
  Partnerzy: Instytut Badań w Oświacie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
  Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej i Sportu - Krystyna Łybacka, patronat zwykły Wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz
 • IV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 19-20 kwietnia 2002, Wrocław
  Organizatorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Redakcja "Dyrektora Szkoły", Vulcan Zarządzanie Oświatą, Instytutu Badań w Oświacie
 • III Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 25-26 maja 2001, Kraków
  Organizatorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Redakcja "Dyrektora Szkoły", Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i administracji oraz Vulcan Zarządzanie Oświatą
 • II Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 29 kwietnia 2000, Warszawa
  Organizatorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Redakcja "Dyrektora Szkoły", Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej
 • I Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - 17 kwietnia 1999, Warszawa
  Organizatorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Redakcja "Dyrektora Szkoły", Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Kontakt w sprawie reklamy i partnerstw

Bogdan Brzozowski, kom. 728 323 642, e-mail: bogdan.brzozowski@wolterskluwer.com

Kontakt w sprawie kwestiach merytorycznych

Małgorzata Pomianowska, e-mail: m.pomianowska@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Związek Powiatów Polskich
Patron honorowy
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Informacje o cenie

Cena Kongresu obejmuje:

 • udział w 2 dniach Kongresu,
 • konsultacje eksperckie,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w tym wydarzeniu     ,
 • dostęp do e-wydań czasopism: "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” (numery 1-3) oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły” (numer 1) - dostęp realizowany przez platformę Smarteca,
 • dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe - jednorazowy kod uprawniający do 14-dniowego dostępu,
 • możliwość odtworzenia nagrania wykładów i warsztatów przez 30 dni po wydarzeniu.

 

* Wskazany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu wykorzystywany jest wyłącznie w celu skontaktowania się przez konsultanta w sprawie omówienia dostępu testowego do LEX Prawo Oświatowe.

Cena szkolenia:

290,00 zł / os netto
( 356,70 zł/os brutto )

Termin i miejsce:

20.10.2021 - 21.10.2021 , online

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń upływa:
2021-10-19 r.
Kontakt w sprawie zgłoszeń:
Magdalena Grzywa
Koordynator VIII Kongresu Edukacja i Rozwój
Magdalena.Grzywa@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com