Szkolenie online

Wybrane zmiany 2018-2019 w Ordynacji podatkowej

Wybrane zmiany 2018-2019 w Ordynacji podatkowej
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Na przestrzeni ostatnich lat dostrzegamy dużą dynamikę zmian w systemie podatkowym i w samej Ordynacji podatkowej. Niezależnie od prac nad nowym aktem normującym przepisy ogólnego prawa podatkowego, zauważymy doraźne działania zmierzające do wyposażenia organów podatkowych w narzędzia prawne zmierzające do poprawy efektywności działań. Lata 2017 i 2018 przyniosły szereg zmian zarówno w zakresie samej organizacji administracji odpowiedzialnej za pobór podatków, jak i procedur służących weryfikowaniu przestrzegania przez podatników przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie dokonywane są inne zmiany w założeniu mające służyć zwalczaniu przestępczości gospodarczej oraz związane z uszczelnianiem systemu, a także stworzeniem administracji skarbowej instrumentów zdobywania informacji o zdarzeniach gospodarczych. Mimo iż kolejnymi obwieszczeniami Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej są ogłaszane nowe teksty jednolite tego aktu prawnego, jak pokazały doświadczenia legislacyjne prace nad doraźnym nowelizowaniem przepisów nie zostały zakończone. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie najważniejszych zmian, jakie nastąpiły w zakresie Ordynacji podatkowej.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

1. Dynamika zmian w Ordynacji podatkowej
2. Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej po reformie KAS
3. Dalsze nowelizacje Ordynacji podatkowej po reformie KAS
4. Wybrane problemy w stosowaniu przepisów Ordynacji podatkowej w toku kontroli celno-skarbowej
5. Nowe instytucje w Ordynacji podatkowej w związku z uszczelnianiem systemu podatkowego
• System teleinformatyczny STIR jako nowe narzędzie dla administracji do typowania podmiotów. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nowych regulacji. Wskaźniki ryzyka – sposób ustalania i wykorzystywania danych. Instrumenty przysługujące organom. Blokada rachunku bankowego
• Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych
• Zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
6. Kolejne projekty zmiany przepisów dotykające Ordynacji podatkowej

Prelegenci

Prelegenci

dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ

Profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Doradza podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V, VI oraz VII kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych, jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym m.in. Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym, Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe, Dyrektywa dotycząca podatków od gromadzenia kapitału a regulacje krajowe, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa oraz Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców.

 

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 9 stycznia 2019r. o godzinie 11:00. 
 

Zapisy prowadzone są do godziny 10:00 w dniu szkolenia.  


Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Navigator Procedury Podatkowe, Vademecum Głównego Księgowego Silver/Gold/Platinum, Vademecum Głównego Księgowego Administracja Silver/Gold, Vademecum Dyrektora Finansowego, Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Biegłego Rewidenta, Finanse Premium, Księgowość Standard/Optimum/Premium, Księgowość w Administracji Optimum, LEX Gamma Biznes

 

WAŻNE!
Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay). 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com