Konferencja

XI Konferencja Zamówień Publicznych: Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych – pierwsze doświadczenia

XI Konferencja Zamówień Publicznych: Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych – pierwsze doświadczenia
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

XI Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści omówią zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych w 2016 r. w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektyw UE. Przedstawimy pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych i odpowiemy na pytania uczestników spotkania.

 

Koordynatorem merytorycznym XI Konferencji Zamówień Publicznych jest dr Włodzimierz Dzierżanowski.

Szczegóły konferencji

Program

Program

15.11.2016

do 12:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa  

12:00 - 12:20

Uroczyste otwarcie konferencji                                                           Radosław Łukasik, Wolters Kluwer SA; Ewa Wiktorowska; dr Włodzimierz Dzierżanowski

12:20 - 13:00

Zasady udzielania zamówień publicznych po nowelizacji
prowadzenie: dr Włodzimierz Dzierżanowski, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

13:00 - 13:40

Ogłoszenia i plany zamówień po zmianach w PZP
prowadzenie: Małgorzata Stachowiak, były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych

13:40 - 14:20

Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia - nowe ujęcie
prowadzenie: Anita Elżanowska, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

14:20 - 15:00

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zasady wypełniania i składania                                                                                        prowadzenie: dr Andrzela Gawrońska - Baran, radca prawny, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

15:00 - 16:00

Lunch

16:00 - 16:40

 

Kryteria oceny ofert. Dopuszczalność wyłącznego kryterium ceny 
prowadzenie: 
dr Janusz Dolecki, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych   

16:40 - 17:20

Weryfikacja podwykonawców w procedurze udzielania zamówienia i w trakcie realizacji umowy                                                                 prowadzenie: Ewa Wiktorowska, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

17:20 - 18:00

Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia Konferencji

20:00

Uroczysta kolacja i atrakcje wieczoru

16.11.2016

9:00 - 9:40

Zawieranie umowy o pracę – nowy obowiązek wykonawców i podwykonawców
prowadzenie: Jarosław Jerzykowski, radca prawny, były Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych

9:40 - 10:20

Zmiany umowy o zamówienie publiczne                                    
prowadzenie: Ewa Wiktorowska, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

10:20 - 11:00

Zamówienia in-house
prowadzenie: Grzegorz Lang - radca prawny, ekspert w Ministerstwie Rozwoju

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:10

Zamówienia na usługi społeczne i inne usługi szczególne

prowadzenie: Jan Rolińskiadwokat, starszy partner w Wierciński Kwieciński Baehr

12.10 - 12:50

Środki ochrony prawnej po nowelizacji

prowadzenie: Irena Skubiszak-Kalinowska – radca prawny w ISK Kancelaria Radcy Prawnego, specjalista z zamówień publicznych

12:50 - 13:00

Uroczyste zakończenie konferencji

13:00 - 14:00

Lunch

14:00

Odjazd autobusu do Warszawy

 

Cele

Cele

XI Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści omówią zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych w 2016 r. w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektyw UE. Przedstawimy pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych i odpowiemy na pytania uczestników spotkania.

 

Program Konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące zmian wprowadzonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych w 2016 r.:

 

- Zasady udzielania zamówień publicznych po nowelizacji PZP

- Ogłoszenia i plany zamówień po zmianach w PZP

- Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia – nowe ujęcie

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zasady wypełniania i składania

- Zawieranie umowy o pracę – nowy obowiązek wykonawców i podwykonawców

- Weryfikacja podwykonawców w procedurze udzielania zamówienia i w trakcie realizacji umowy

- Kryteria oceny ofert. Dopuszczalność wyłącznego kryterium ceny

- Zmiany umowy o zamówienie publiczne

- Zamówienia in-house

- Zamówienia na usługi społeczne i inne usługi szczególne

- Środki ochrony prawnej po nowelizacji PZP

 

Nasi prelegenci to niekwestionowane autorytety na rynku zamówień publicznych. Specjalnie dla Państwa omówią najważniejsze zmiany w Prawie zamówień publicznych, które weszły w życie 28 lipca 2016 r. Odpowiedzą na Państwa pytania, rozwieją wątpliwości, podzielą się dobrą praktyką.

Prelegenci

Prelegenci

dr Włodzimierz Dzierżanowski

Doktor nauk prawnych; wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego; prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o. specjalizującej się w dziedzinie finansów publicznych, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia UE; były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz były zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; autor publikacji z zakresu integracji europejskiej, zamówień publicznych i finansów publicznych, współautor książki Prawo zamówień publicznych. Komentarz (Warszawa, 2014).

Ewa Wiktorowska

Były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy prawo zamówień publicznych, magister inżynier budownictwa, wykładowca, doradca w szczególności z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autor i współautor wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada doświadczenie praktyczne w realizacji Projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz doświadczenie w przygotowaniu i udział w postępowaniach o zamówienie publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, agencjach rządowych, innych.

Małgorzata Stachowiak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law Study Centre oraz Deutsche Rechtsschule. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji gospodarczej, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówienia dotyczących różnorodnych zamówień, w tym inwestycji o dużej skali i stopniu skomplikowania. Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów na uczelniach wyższych, wykładowca KSAP. Współautorka wydanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autorka licznych artykułów i publikacji branżowych. Brała udział w projektach międzynarodowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz SIGMA (agenda Unii Europejskiej oraz OECD).

Anita Elżanowska

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych. Była wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie prowadzi firmę doradczą „Doradztwo Prawne. Zamówienia publiczne”. Jest autorką publikacji książkowych dotyczących prawa zamówień publicznych.

dr Andrzela Gawrońska - Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. 2 uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. („Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”).

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 – z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych.
Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004), „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017) oraz „Leksykon zamówień publicznych” (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021) . Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

dr inż. Janusz Dolecki

Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994r. Od 1996 r. prowadzi działalność w zakresie zamówień publicznych. Wykładowca, trener - trenerów, arbitrów, ekspertów zamówień publicznych, wykładowca na licznych szkoleniach, autor programu szkoleniowego i wykładowca na szkoleniu trenerów zamówień publicznych w ramach programu OMEGA PHARE. Autor licznych publikacji fachowych, współautor książek: „Jak udzielać zamówień publicznych finansowanych ze środków UE”, „Poradnik dla Inwestorów przedsięwzięć strukturalnych”. W latach 2001-2004 członek Rady Zamówień Publicznych. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 -2007. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie problematyki zamówień publicznych na Uniwersytetach w Gdańsku, Łodzi i Białymstoku. W latach 2004-2007 Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Komisji Finansów i Budżetu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek Komitetu Ekonomiki Budownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Budownictwa

Irena Skubiszak – Kalinowska

Radca prawny, wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UW, prowadzi także wykłady w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno Prywatnego w szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 r. jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz ubezpieczeń, w tym m. in. w dziennikach: „Rzeczpospolita” „Gazeta Prawna”, oraz czasopismach: „Przegląd Prawa Handlowego”, „Doradca Zamówień Publicznych”, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Temidium” oraz „Przetargi Publiczne”.

Jan Roliński

Współzałożyciel i partner w kancelarii WKB. Kieruje zespołem prawa zamówień publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył kurs z prawa angielskiego i europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego dla Domen Internetowych przy Krajowej Izby Informatyki i Telekomunikacji, członkiem Komisji Ligi Ekstraklasy SA. Reprezentuje w Polsce Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Adwokatów - International Association of Young Lawyers (AIJA). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych. Był ekspertem w procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych. Uczestniczył w opracowaniu wzorcowych dokumentacji przetargowych na zlecenie Banku Światowego.

Grzegorz Lang

Radca prawny, obecnie radca ministra w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Był prawnikiem w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Następnie praktykował w kancelarii prawnej w Warszawie oraz był ekspertem Konfederacji Lewiatan. W latach 2007-2008 wicedyrektor, a w latach 2014-2016 – dyrektor departamentu odpowiedzialnego za prawo gospodarcze w Ministerstwa Gospodarki.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował prawo w Utrechcie w Holandii, ukończył Podyplomowe Studia Europejskie MATRA (Uniwersytet Maastricht / Uniwersytet Warszawski) i Centrum Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Florydy / Uniwersytet Warszawski). Odbył staż w Służbie Prawnej Komisji Europejskiej w 2004 r. Były ekspert Komisji Europejskiej w Grupie ekspertów ds. zamówień publicznych. Wykładowca (m.in. na Studiach Podyplomowych Zamówień Publicznych WPiA UW) i autor publikacji z prawa polskiego i unijnego.

 

Odbiorcy

Odbiorcy

Program konferencji adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych:

  • pracowników działów zamówień publicznych administracji rządowej i samorządowej
  • prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych
  • przedstawicieli firm pełniących rolę wykonawcy w przetargach publicznych

Partnerzy

Patroni medialni

Serwis Zamówienia Publiczne

Serwis Zamówienia Publiczne dedykowany jest specjalistom realizującym procedury zamówień publicznych w instytucjach zamawiających, wykonawcom zamówień publicznych, jak również wszystkim osobom zainteresowanym problematyką zamówień publicznych. Serwis jest dopełnieniem oferty Wolters Kluwer SA kierowanej do wskazanego kręgu odbiorców, czyli programów LEX Zamówienia Publiczne i LEX Navigator Zamówienia Publiczne. Strona serwisu >> 

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

LEX Navigator Zamówienia Publiczne

LEX Navigator Zamówienia Publiczne to program oparty o schematy procedur z praktycznymi, autorskimi wskazówkami do kroków, wzbogacone dokumentami wykładni; zawiera procedury z zakresu ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi i ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

LEX Zamówienia Publiczne

LEX Zamówienia Publiczneto unikatowa na rynku, kompleksowa baza informacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Stanowi praktyczne narzędzie pracy dla specjalistów realizujących procedury zamówień publicznych w administracji rządowej, samorządowej i u wykonawców. Moduł ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pomaga unikać błędów wydłużających postępowanie oraz rozstrzygać wątpliwości pojawiające się w trakcie interpretacji przepisów np. poprzez zadawanie pytań ekspertom. Moduł został również wyposażony w wyszukiwarkę kodów CPV.

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

blog-zamowienia-publiczne

Autorski blog Konrada Różowicza, poświęcony zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. W ramach portalu prezentowane są zarówno problemy praktyczne wynikające z doświadczeń zawodowych autora jak i zagadnienia teoretyczne zaobserwowane w ramach działalności naukowej, ogniskujące się wokół zamówień publicznych. Na stronie blog-zamowienia-publiczne.blogspot.com znajdują się informacje przydatne zarówno dla pracowników instytucji zamawiających, wykonawców zamówień publicznych, jak również dla wszystkich osób zainteresowanym problematyką zamówień publicznych.

SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy

Serwis Administracyjno-Samorządowy jest poradnikiem prawnym wydawanym od 1996 r, skierowanym do gmin, powiatów, województw oraz do administracji państwowej. Głównymi odbiorcami miesięcznika są urzędy miast i gmin, rady miast i gmin, starostwa powiatowe, sejmiki samorządowe, ministerstwa i urzędy państwowe. Na bazie poradnika od kilku lat funkcjonuje portal prawny www.doradcasamorzadu.pl z bogatym archiwum praktycznych porad samorządowych.

Grupa Biznes Polska

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Koszty udziału:

1190 zł + 23% VAT - cena podstawowa, udział be noclegu

1390 zł + 23% VAT– udział z noclegiem w pokoju 2-osobowym

1590 zł + 23% VAT – udział z noclegiem w pokoju 1-osobowym

 

Powyższe koszty obejmują:

- udział w konferencji,
- drukowane materiały zawierające omówienie wykładów,
- konsultacje pozaprogramowe,
- zaświadczenie udziału,
- pełne wyżywienie (serwis kawowy, lunch),

 

Gwarantujemy Państwu bezpłatny transport autokarem z Warszawy do Kazimierza oraz z Kazimierza do Warszawy. Jeżeli są Państwo zainteresowani, podczas rejestracji należy wybrać tę opcję
 

W przypadku finansowania udziału w konferencji w min. 70% ze środków publicznych obowiązuje zwolniona stawka podatku VAT (na podstawie pisemnego oświadczenia).
 

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie http://szkolenia.wolterskluwer.pl/ Na tydzień przed konferencją zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu e-mail potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.

 


O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Koszt udziału jest płatny na konto Wolters Kluwer, faktury będą wystawione po konferencji.
 

 

Rezygnacja z udziału po 7 listopada  2016 r. lub nieobecność na konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Wolters Kluwer. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Miejsce konferencji:

 

Hotel Król Kazimierz

ul. Puławska 86,

24-120 Kazimierz Dolny

 

 

Organizatorzy i partnerzy

Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com