Konferencja

XII Konferencja Zamówień Publicznych - Nowe rozwiązania Prawa zamówień publicznych w praktyce

XII Konferencja Zamówień Publicznych - Nowe rozwiązania Prawa zamówień publicznych w praktyce
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

XII Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści omówią zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektyw UE. Zajmiemy się najbardziej problematycznymi obszarami zamówień publicznych (w tym procedurą odwróconą i usługami społecznymi), odpowiemy na pytania uczestników spotkania, a także zastanowimy się nad przyszłością polskich zamówień (w tym ich elektronizacją).
Koordynatorem merytorycznym XII Konferencji Zamówień Publicznych jest dr Włodzimierz Dzierżanowski.

Szczegóły konferencji

Program

Program

 

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 - 10:10

Rozpoczęcie konferencji

Anna Stańczuk, Wydawca LEX Zamówienia Publiczne, Wolters Kluwer Polska SA

10:10-10:50

Odwrócona procedura oceny ofert w przetargu nieograniczonym
prowadzenie: dr Włodzimierz Dzierżanowski, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

10:50 - 11:30

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne usługi szczególne

prowadzenie: Małgorzata Stachowiak, były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych

11:30 - 11:45

Prowadzenie postępowania przetargowego z pomocą eksperta

Anna Stańczuk, Wydawca LEX Zamówienia Publiczne, Wolters Kluwer Polska SA

11:45 - 12:25

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - problemy z praktyki

prowadzenie: Anita Elżanowska, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

12:25 - 13:25

Stolik Eksperta - Anita Elżanowska

12:25 - 12:50

Przerwa na kawę

12:50  - 13:30

Zamówienia in house od 1 stycznia 2017 r.

prowadzenie: Jarosław Jerzykowski, radca prawny, były Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych

13:30 - 14:10

Brak podziału zamówienia na części - dokumentowanie postępowania
prowadzenie: dr Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

14:10 - 15:10

Stolik Eksperta - dr Andrzela Gawrońska-Baran

14:10 - 15:00

Przerwa na lunch

15:00 - 15:40

Koszt, cena i inne kryteria oceny ofert

prowadzenie: Irena Skubiszak-Kalinowska, radca prawny

15:40-16:20

Odwołania w postępowaniach podprogowych

prowadzenie: Ewa Wiktorowska, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

16:20 - 17:00

Elektroniczne narzędzia do przygotowania i składania ofert – przygotowanie do roku 2018

prowadzenie: Marta Kittel, radca prawny

 

Prelegenci

Prelegenci

dr Włodzimierz Dzierżanowski

Doktor nauk prawnych; wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego; prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o. specjalizującej się w dziedzinie finansów publicznych, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia UE; były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz były zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; autor publikacji z zakresu integracji europejskiej, zamówień publicznych i finansów publicznych, współautor książki Prawo zamówień publicznych. Komentarz (Warszawa, 2014).

Małgorzata Stachowiak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law Study Centre oraz Deutsche Rechtsschule. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji gospodarczej, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówienia dotyczących różnorodnych zamówień, w tym inwestycji o dużej skali i stopniu skomplikowania. Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów na uczelniach wyższych, wykładowca KSAP. Współautorka wydanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autorka licznych artykułów i publikacji branżowych. Brała udział w projektach międzynarodowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz SIGMA (agenda Unii Europejskiej oraz OECD).

Anita Elżanowska

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych. Była wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie prowadzi firmę doradczą „Doradztwo Prawne. Zamówienia publiczne”. Jest autorką publikacji książkowych dotyczących prawa zamówień publicznych.

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 – z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych.
Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004), „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017) oraz „Leksykon zamówień publicznych” (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021) . Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

dr Andrzela Gawrońska - Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. 2 uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. („Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”).

Irena Skubiszak – Kalinowska

Radca prawny, wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UW, prowadzi także wykłady w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno Prywatnego w szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 r. jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz ubezpieczeń, w tym m. in. w dziennikach: „Rzeczpospolita” „Gazeta Prawna”, oraz czasopismach: „Przegląd Prawa Handlowego”, „Doradca Zamówień Publicznych”, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Temidium” oraz „Przetargi Publiczne”.

Ewa Wiktorowska

Były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy prawo zamówień publicznych, magister inżynier budownictwa, wykładowca, doradca w szczególności z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autor i współautor wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada doświadczenie praktyczne w realizacji Projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz doświadczenie w przygotowaniu i udział w postępowaniach o zamówienie publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, agencjach rządowych, innych.

Odbiorcy

Odbiorcy

Konferencja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych:

  • pracowników działów zamówień publicznych administracji rządowej i samorządowej
  • prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych
  • przedstawicieli firm pełniących rolę wykonawcy w przetargach publicznych

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

Serwis Zamówienia Publiczne

Serwis Zamówienia Publiczne dedykowany jest specjalistom realizującym procedury zamówień publicznych w instytucjach zamawiających, wykonawcom zamówień publicznych, jak również wszystkim osobom zainteresowanym problematyką zamówień publicznych. Serwis jest dopełnieniem oferty Wolters Kluwer SA kierowanej do wskazanego kręgu odbiorców, czyli programów LEX Zamówienia Publiczne i LEX Navigator Zamówienia Publiczne. Strona serwisu >> 

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

W przypadku finansowania udziału w konferencji w min. 70% ze środków publicznych obowiązuje zwolniona stawka podatku VAT (na podstawie pisemnego oświadczenia).
 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie www.szkolenia.wolterskluwer.pl. Na tydzień przed konferencją zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu e-mail potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.


O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Koszt udziału jest płatny na konto Wolters Kluwer, faktury będą wystawione po konferencji.
 

Rezygnacja z udziału po 9 maja 2017 r. lub nieobecność na konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Wolters Kluwer. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Miejsce konferencji:

Radisson Blu Sobieski Hotel

plac Zawiszy 1, Warszawa

 

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com