Zamówienia publiczne do 30 000 euro z uwzględnieniem nowelizacji Pzp z 2016 r.

Zamówienia publiczne do 30 000 euro z uwzględnieniem nowelizacji Pzp z 2016 r.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I.    Planowanie i szacowanie zamówień


1.    definicja jednego zamówienia w rozumieniu ustawy Pzp (kryteria tożsamościowe)
2.    znaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
3.    zamówienia odrębne, zamówienia nieplanowane
4.    zamówienia w częściach/powtarzające się okresowo
5.    zamówienia wieloletnie a szacunek
6.    prawo opcji
7.    szacowanie wartości zamówień współfinansowanych ze środków unijnych i ze środków własnych
8.    plan zamówień a plan finansowy (budżet), w tym nowe wymogi dotyczące planowania
9.    termin ustalenia wartości


II.    Opis przedmiotu zamówienia do 30 000 euro


1.    znaki towarowe, nazwy własne?
2.    oferty równoważne?
3.    opis w zamówieniach współfinansowanych ze środków unijnych


III.    Zasady udzielania zamówień bagatelnych


1.    wewnętrzny regulamin udzielania zamówień – wybór czy obowiązek, stopień szczegółowości?
2.    regulamin wewnętrzny a wytyczne instytucji zarządzającej
3.    wniosek, zapotrzebowanie?


IV.    Metody pozyskania zamówienia bagatelnego


1.    sondaż rynkowy
2.    zapytanie ofertowe
3.    transakcja bezpośrednia


V.    Zasada konkurencyjności


1.    czy tylko zamówienia „unijne”?
2.    kiedy ma zastosowanie
3.    podstawowe wymagania do spełnienia


VI.    Jak udokumentować czynności:


1.    notatka
2.    rejestr zamówień
3.        rejestr wydatków


VII.    Umowy na zamówienia bagatelne


1.    forma
2.    termin obowiązywania
3.    zmiana umowy – czy możliwa?


VIII.    Kwestie odpowiedzialności:


1.    z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
2.    korekty finansowe

Prelegenci

Prelegenci

female

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. 2 uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. („Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”).

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com