Szkolenie online

Zatrudnianie cudzoziemców - obecnie i po zmianach od 2019 r.

Zatrudnianie cudzoziemców - obecnie i po zmianach od 2019 r.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Obecnie tylko mniej niż 1/3 pracodawców deklaruje, iż nie ma problemów rekrutacyjnych. Pracodawcy podejmują szereg działań aby pozyskać pracowników do pracy. Jednym z bardziej popularnych pomysłów jest zatrudnienie cudzoziemców. Zatrudnianie obywateli państw trzecich jest w tej chwili tak powszechne, że wielu pracodawców nie wyobraża sobie prowadzenia biznesu bez możliwości zatrudnienia obcokrajowców. Jak pokazuje praktyka najczęściej zatrudniani są obywatele tych państw w stosunku, do których możemy stosować uproszczoną procedurę zatrudniania, czyli obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Wprawdzie od kilku lat na rodzinnym rynku pracy wśród zatrudnionych cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy, ale coraz częściej wśród zatrudnianych obcokrajowców są też cudzoziemcy z odległych zakątków świata jak Hindusi, Wietnamczycy czy Chińczycy. Mając na uwadze trudną sytuację na rynku pracy już od dłuższego czasu ustawodawca podejmuje prace zmierzające do wprowadzenia przepisów upraszczających procedurę uzyskiwania zezwoleń na pracę. W wyniku tych prac m.in. zostały wprowadzone zmiany do rozporządzenia z 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Wspomniane zmiany obowiązują od 1 lipca 2018 r. Pomimo wielu inicjatyw nadal są potrzebne uproszczenia w zatrudnianiu cudzoziemców. Kolejnym krokiem ma być wprowadzenie ustawy o rynku pracy, która zastąpi ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Planuje się, iż ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r.

Szczegóły szkolenia

Cele

Cele

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące aspekty związane z zatrudnianiem cudzoziemców:


1. Na czym polegają zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2018 r.?
2. Omówienie przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę.
3. Omówienie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
4. Projekt ustawy o rynku pracy od 1 stycznia 2019 r.
5. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2019 r. – m.in. wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia, ułatwienia dla pracodawców w zakresie składania wniosków.

Prelegenci

Prelegenci

Małgorzata Skibińska

Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy. W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 19 września 2018 r. o godzinie 10:00. 
 

Zapisy prowadzone są do godziny 9:00 w dniu szkolenia.  


Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Silver/Gold/Prestige ;Serwis HR Gold/Prestige; HR Premium; Kadry Optimum/Premium ;BHP Optimum/Premium ;Vademecum Głównego Księgowego Silver/Gold/Platinum ;Vademecum Głównego Księgowego Administracja Silver/Gold ;Vademecum Głównego Księgowego Oświata Silver/Gold ;Vademecum Dyrektora Finansowego ;Vademecum Doradcy Podatkowego ;Vademecum Biegłego Rewidenta ;Finanse Premium ;Księgowość Optimum/Premium ;Księgowość w Administracji Optimum ;Context Podatki ;Navigator Procedury Podatkowe ;Gamma Biznes

 

WAŻNE
Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay). 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com