Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Podczas szkolenia omówione zostaną zasady przyznawania wyżej wymienionych świadczeń, zarówno od strony proceduralnej, jak i materialnoprawnej. Szczególna uwaga zostanie skoncentrowana n
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Miejsce świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jako świadczenie akcesoryjne w stosunku do zasiłku rodzinnego.
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - zakres podmiotowy i przedmiotowy świadczenia.
 4. Problemy praktyki:
 • ustalanie dochodu;
 • pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu - wykładnia literalna przepisu art. 9 ust. 6 i art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych a ewolucja poglądów judykatury (propozycje rozwiązań problemu);
 • porzucenie dziecka;
 • zbieg prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 1. Świadczenie rodzicielskie:
 • podmioty uprawnione do świadczenia rodzicielskiego;
 • okres pobierania świadczenia rodzicielskiego;
 • kwota świadczenia rodzicielskiego;
 • negatywne przesłanki ustalania prawa do świadczenia rodzicielskiego.
 1. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, związanych z urodzeniem dziecka - omówienie najważniejszych zagadnień proceduralnych (przedstawienie zmian obowiązujących po dniu 1 stycznia 2016 r., a dotyczących obowiązku samodzielnego pozyskiwania przez pracowników organu administracji publicznej danych koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych).

Cele

Cele

Obok dotychczas funkcjonujących świadczeń, uregulowanych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.), których celem było materialne wsparcie rodzin po urodzeniu dziecka, czyli dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, od dnia 1 stycznia 2016 r. pojawi się kolejna forma pomocy finansowej - świadczenie rodzicielskie. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady przyznawania wyżej wymienionych świadczeń, zarówno od strony proceduralnej, jak i materialnoprawnej. Szczególna uwaga zostanie skoncentrowana na problemach praktyki. Kwestie związane z przyznawaniem świadczenia rodzicielskiego będą potraktowane najbardziej szczegółowo i wszechstronnie.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com