Szkolenie online

Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych

Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szkolenie jest efektem kilkuletnich zmagań z coraz bardziej skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i które dotyczą zarówno sędziów komisarzy, jak i syndyków i doradców restrukturyzacyjnych. Ta zależność działa także w drugą stronę, a więc problematyka upadłościowa i restrukturyzacyjna bardzo często komplikuje niełatwe zagadnienia prawa podatkowego materialnego i procesowego. W obu przypadkach mamy natomiast do czynienia z ogromną odpowiedzialnością organów i uczestników poszczególnych postępowań, a przyjęte rozwiązania wobec braku szerokiej perspektywy i wsparcia teorii mogą prowadzić do niepożądanych następstw.

Obecnie w dobie kryzysu gospodarczego te zagadnienia zyskują jeszcze bardziej na aktualności w zakresie nie tylko regulacji Tarcz antykryzysowych 1.0 i 2.0 oraz przygotowywanej Tarczy 3.0, ale przede wszystkim innej już rzeczywistości i otoczenia gospodarczego, gdzie podatki i restrukturyzacja, a czasami niestety                                upadłość, muszą ze sobą korelować.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Formuła szkolenia polega na wygłoszeniu krótkich 15-min. referatów przez praktyków oraz teoretyków. Zostaną one poparte prezentacjami pierwszego dnia szkolenia (14 maja). Z kolei dyskusja drugiego dnia (15 maja) ma pozwolić na wypracowanie standardów i rozwiązań w zakresie niektórych obszarów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego w dobie kryzysu gospodarczego. 

 

Szkolenie jest skierowane do teoretyków i praktyków, tj. sędziów komisarzy, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli doktryny, studentów, doktorantów, komorników oraz pracowników administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Potwierdzeniem znaczenia tej problematyki w odniesieniu do bieżącej sytuacji gospodarczej jest szerokie grono organizatorów zrzeszających zarówno praktyków, jak i teoretyków, tj. Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji, Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Mazowiecki Oddział KIDP oraz Sekcja INSO Instytutu Allerhanda.

 

 

Program szkolenia:

 

I DZIEŃ 14.05.2020 r.

 

Sesja 1

Przedsiębiorca i podatnik w dobie kryzysu – wybrane problemy podatkowe, restrukturyzacyjne oraz upadłościowe

 

Moderatorzy dyskusji: Marcin Kubiczek, dr Piotr Stanisławiszyn 

14:00 – 16:00

 1. Radomir Szaraniec, Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jako ochrona podatnika przed postępowaniem zabezpieczającym oraz egzekucyjnym
 2. Karol Tatara, Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) oraz przyspieszone postępowanie układowe (PPU) z układem częściowym jako najszybsze postępowania restrukturyzacyjne na czas kryzysu oraz planowane w nich zmiany
 3. Mariusz Purgał, Czy instrumenty wsparcia związane z epidemią COVID-19 dostępne są także dla przedsiębiorców w restrukturyzacji?
 4. Mariusz Purgał, Wymóg posiadania rezydencji podatkowej na terytorium RP przez beneficjentów programów pomocowych z Tarczy Finansowej (PFR)
 5. Ewa Piechota-Oloś, Pomoc publiczna na przykładzie ulg i zwolnień podatkowych – wybrane zagadnienia
 6. Paweł Kuglarz, Rozwiązania antyCOVID2019 w regulacjach UE 

 

Sesja 2

Przedsiębiorca i podatnik w dobie kryzysu – zakres i formy odpowiedzialności oraz potencjalne i realne sankcje w aspekcie podatkowym, karnoskarbowym oraz upadłościowym

 

Moderatorzy dyskusji: Karol Tatara, Radomir Szaraniec 

16:00 – 18:00

 1. Paweł Suchocki, Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie jako przesłanka uwalniająca członka zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki kapitałowej
 2. Marcin Kubiczek, Wybiórcze zaspakajanie wierzycieli w przedpolu upadłości i restrukturyzacji. Podatki a inne zobowiązania.
 3. dr Sebastian Kowalski, Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia uprawniającego do uzyskania wsparcia przeciwdziałającego skutkom gospodarczym COVID-19
 4. dr Mariusz Charkiewicz, Wpływ zabezpieczeń wydanych w trybie kpk a ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w świetle regulacji antykryzysowej
 5. Alicja Sobota, Upadłość konsumencka po nowelizacji – możliwość oddłużenia w dobie nadchodzącego kryzysu
 6. Jarosław Dziewa, Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne – wybrane problemy
 7. dr Piotr Stanisławiszyn, Orzeczenie w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej

 

II DZIEŃ 15.05.2020 r.

Przedsiębiorca i podatnik w dobie kryzysu – wybrane problemy podatkowe, restrukturyzacyjne oraz upadłościowe

Przedsiębiorca i podatnik w dobie kryzysu – zakres i formy odpowiedzialności oraz potencjalne i realne sankcje w aspekcie podatkowym, karnoskarbowym oraz upadłościowym

 

Moderatorzy dyskusji: Marcin Kubiczek, dr Piotr Stanisławiszyn, Radmomir Szaraniec, Karol Tatara

14:00 – 16:00

Dyskusja i pytania uczestników sesji z 14.05.2020 r. 

Prelegenci

Prelegenci

dr Piotr Stanisławiszyn

Doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu (2002), adiunkt i pełniący obowiązki Kierownika w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004, 2007–2019), obecnie adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2019), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji "Państwa i Prawa" na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), członek prezydium Sekcji INSO Instytutu Allerhanda w Krakowie (2020).

Autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych. Uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego (ponad 70 wygłoszonych referatów i komunikatów).

dr Mariusz Charkiewicz

Doktor nauk prawnych, adwokat, agent celny, wykładowca w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa podatkowego i karnego skarbowego.

Jarosław Dziewa

Doradca podatkowy, Partner w Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Dziewa & Rutyna” Sp.j. w Legnicy. Specjalizuje się w zakresie opodatkowania transakcji na rynku nieruchomości, na rynku obrotu wierzytelnościami, transakcji kapitałowych, transakcji związanych ze zmianami właścicielskimi przedsiębiorstw i ich restrukturyzacją, w tym połączeń i przejęć, w zakresie planowania podatkowego, a także postępowań podatkowych.

dr Sebastian Kowalski

Specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego, sędzia, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego INP Uniwersytetu Zielonogórskiego, wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu.

Marcin Mirosław Kubiczek

Licencjonowany kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sadowy.

Założyciel oraz Prezes Zarządu Kancelarii specjalizującej się w zakresie zarządzania kryzysowego Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. Doświadczony kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, biegły sadowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Zaangażowany w rożnych rolach w szereg postepowań́ upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż̇. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sadowego w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w branży OZE. Doradza spółkom giełdowym w zakresie restrukturyzacji i niewypłacalności, a także zarządzania kryzysowego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych wydarzeń́ dla menedżerów i przedsiębiorców. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie, Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Instytutu Maurycego Allerhanda. Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Biegły sądowy na liście prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowych w Gliwicach, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sadowy w sprawach gospodarczych.

Paweł Kuglarz

Radca prawny, prowadzi kancelarię prawną w Krakowie i Warszawie. Od 2003 r. jest dyrektorem Szkoły Prawa Austriackiego. Od 2015 r. pełni funkcje wiceprzewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO Instytutu Allerhanda w Krakowie.

Współzałożyciel Polsko-Niemieckiego Centraum Prawa Bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1999-2001 Dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 25 lat pracował w międzynarodowych kancelariach prawniczych w Taylor Wessing, Wolf Theiss, Beiten Burkhardt, Clifford Chance,  Pünder, Volhard, Weber i Axster. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. W latach  2012-2015 był członkiem Zespołu Eksperckiego Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego, który przygotował nowelizacje Prawa upadłościowego z 2015 r. oraz Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2016-2018 przedstawiciel Polski w Zarządzie INSOL Europe, od 2019 r. przedstawiciel Polski w European Insolvency Practitioners Association. Autor komentarzy i licznych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, nieruchomości, zabezpieczeń kredytowych.

Ewa Piechota-Oloś

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo. Uprawnienia radcy prawnego zdobyła w 2014 r. po odbytej aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu (OP-1148). Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz mediator. Członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu. Swoje zainteresowania skupia na prawie administracyjnym i finansowym, w tym prawie finansów publicznych i prawie podatkowym.  Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów indywidualnych, korporacyjnych oraz publicznych.

Mariusz Purgał

Ekspert w zakresie doradztwa prawnego i finansowego z zakresu zarządzania płynnością finansową w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności z wykorzystaniem instrumentów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada także szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa handlowego. Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w formie spółek prawa handlowego oraz indywidualnie), syndyków oraz doradców restrukturyzacyjnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. dużym przedsiębiorstwom, w tym spółkom giełdowym. Zrealizował projekty obejmujące m.in. analizowanie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, kompleksową obsługę Syndyków.

Alicja Sobota

Adwokat, senior associate w krakowskiej kancelarii „Nikiel i Wspólnicy” sp. j. Na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie wpisana w 2013 r. W praktyce zawodowej zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej. Sekretarz INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Autorka publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz prawa spółek. Prelegentka konferencji poświęconych prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu (INSO).

Paweł Suchocki

Tax Manager w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowań podatkowych. Jest zaangażowany w świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z różnych branż, w tym farmaceutycznej, FMCG, finansowej, energetycznej, nieruchomościowej, motoryzacyjnej i ubezpieczeniowej.
Zajmuje się w szczególności obsługą postępowań podatkowych, sądowoadministracyjnych (w sprawach podatkowych) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Brał udział w wielu projektach z zakresu kontroli i postępowań podatkowych, w tym sprawach wymiarowych, interpretacyjnych, celnych oraz w sprawach o stwierdzenie nadpłaty (zarówno na poziomie organów podatkowych, jak i na etapie sądowym). Posiada bogate doświadczenie w sporach dotyczących opodatkowania podatkami dochodowymi, VAT oraz odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości spółek. Był również zaangażowany w projekty dotyczące niezgodności przepisów krajowych z regulacjami unijnymi, w ramach których były formułowane wnioski o skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz skargi do Komisji Europejskiej. Oprócz postępowań podatkowych posiada doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych (realizując projekty dotyczące korekt finansowych związanych z dotacjami unijnymi) oraz reprezentuje klientów w postępowaniach karnych skarbowych.

Radomir Szaraniec

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). Doradca podatkowy od 2009 r., doradca restrukturyzacyjny od 2013 r.

Kancelarię doradcy podatkowego prowadzi od 2009 r. Od 2011 r. jest wiceprezesem spółki doradztwa podatkowego Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie sp. z o.o. W latach 2011-2013 wiceprezes MKS Cracovia SSA. Jako syndyk, nadzorca sądowy i zarządca sądowy brał i bierze udział w ponad 100 postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.  

Karol Tatara

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

 

Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał
w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii.

 

Specjalizuje się również w najszybszym postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU).

 

Od 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, jak również otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal oraz Chambers Europe 2020.

 

Uczestniczy w procesie legislacyjnym. Prodziekan ds. Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 14-15 maja 2020 r. o godzinach:

14.05.2020r. godz. 14:00-16:00 (Sesja 1) oraz 16:00-18:00 (Sesja 2)

15.05.2020r. godz. 14:00-16:00 (Dyskusja i pytania uczestników sesji z 14.05.2020 r. )

 

Zapisy prowadzone są do godziny 13:00 w dniu szkolenia.​

Link do szkolenia zachowuje ważność na 2 dni

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Nagranie ze szkolenia online będzie dostępne dla wszystkich Użytkowników systemu LEX w ramach nowego, bezpłatnego modułu LEX Alert Koronawirus.

 

 

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają LEX Alert Koronawirus- wymagana rejestracja

 

 


Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox ) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com