Cywilne i karne skutki niewywiązania się dostawców usług płatniczych z obowiązków zawartych w ustawie o usługach płatniczych

Cywilne i karne skutki niewywiązania się dostawców usług płatniczych z obowiązków zawartych w ustawie o usługach płatniczych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Wprowadzenie:
  • cel ustawy o usługach płatniczych/ UOP/ będącej implementacją do prawa polskiego dyrektywy UE o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego / PSD/,
  • ograniczenia terytorialne, podmiotowe, przedmiotowe i walutowe PSD i UOP
  • podstawowe zmiany celu UOP oraz zakresu ograniczeń terytorialnych, podmiotowych przedmiotowych UOP zawarte w projekcie nowelizacyjnym autorstwa Ministerstwa Finansów
 2. Definicje wybranych określeń używanych w ustawie płatniczej bezpośrednio powiązanych z prawami i obowiązkami uczestników transakcji płatniczych, w szczególności takich jak:
  • usługa płatnicza/polecenie przelewu, polecenie zapłaty, przekaz
  • rachunek płatniczy,
  • dostawca usług płatniczych,
  • użytkownik,
  • transakcja płatnicza,
  • zlecenie płatnicze,
  • umowa ramowa,
  • unikatowy identyfikator,
 3. Uczestnicy transakcji płatniczych (dostawcy i użytkownicy)
  • podstawowe różnice w prawach i obowiązkach określonych kategorii użytkowników
 4. Obowiązki wspólne dla wszystkich kategorii dostawców :
  • obowiązki informacyjne (różnice przy transakcjach pojedynczych i indywidualnych- umowa ramowa),
  • obowiązki wynikające z realizacji transakcji / moment rozpoczęcia realizacji transakcji cut of time/, termin realizacji, data waluty.
 5. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie świadczenia płatniczego
  • elementy składające się na pojęcie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania płatniczego (rola unikatowego identyfikatora),
  • generalna zasada odpowiedzialności dostawcy płatnika,
  • granice odpowiedzialności dostawcy, ustawa płatnicza a kodeks cywilny
 6. Odpowiedzialność dostawcy w świetle orzecznictwa sądowego.
 7. Podsumowanie - omówienie aktualnego stanu prac nowelizacyjnych

Cele

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tym, co w ustawie z dnia 11 sierpnia 2011r., zwaną w skrócie UOP,jest najważniejsze, tzn. z podstawowymi prawami i obowiązkami adresatów szkolenia oraz odpowiedzialnością dostawców usług płatniczych/banków, instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych/ za niewywiązanie się ze swoich obowiązków. Szkolenie będzie zawierać także informacje dotyczące wybranych orzeczeń sądowych dotyczących odpowiedzialności dostawców. Po około 2 latach od uchwalenia i kilku nowelizacjach, które można nazwać technicznymi, aktualnie zostało opracowanych kilka istotnych projektów nowelizacyjnych, z których senatorski i poselskie dotyczą opłat kartowych a obszerny projekt rządowy, poza tematyką związaną z opłatami, w zasadzie dotyczy mocno spóźnionej implementacji dyrektywy o pieniądzu elektronicznym.

Wykładowcy

Wykładowcy

female

Maria Nogaj

Jest radcą prawnym, właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego Maria Nogaj, specjalizującej się w rozliczeniach pieniężnych, z uwzględnieniem specyfiki rozliczeń międzynarodowych, w tym w unijnych oraz dewizowych , także prawie bankowym. Od roku 1992 jest wykładowcą prawa bankowego oraz rozliczeń międzynarodowych w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach ,gdzie w roku 1999 otrzymała wyróżnienie, tzw. "Złoty Grosik", za umiejętne wykorzystanie wiedzy merytorycznej i kompetencji zawodowych w upowszechnianiu znajomości prawa w środowisku kadr bankowych. Jako wykładowca współpracowała, między innymi, z Akademią Ekonomiczną w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, w której konferencjach naukowych uczestniczyła, co znalazło swoje odzwierciedlenie w publikacji zamieszczonej w zeszytach naukowych Uczelni.

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich uczestników transakcji płatniczych, a więc zarówno dostawców usług płatniczych, takich jak banki, instytucje płatnicze czy też biura usług płatniczych jak i ich klientów, dokonujących transakcji płatniczych, w tym w szczególności wszelkich przedsiębiorców, zarówno drobnych jak i korporacyjnych.
 

 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com