dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Dyrektywa 2014/24/UE oraz 2014/25/UE - zamówienia publiczne w 2016 r.

Dyrektywa 2014/24/UE oraz 2014/25/UE - zamówienia publiczne w 2016 r.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Prezentacja nowych pojęć.
 2. Zakres podmiotowy w świetle wymagań dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.
 3. Nowa formuła zamówień mieszanych.
 4. Nowa formuła zasad udzielania zamówień: równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców oraz działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny, bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, jawności i udostępniania informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zachowania poufnego charakteru informacji udostępnionych w toku postępowania, zasada języka polskiego.
 5. Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.
 6. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia.
 7. Nowy sposób określenia czynności związanych z przygotowaniem postępowania - konsultacje rynkowe (dialog techniczny).
 8. Przygotowanie dokumentów przetargowych - siwz, ogłoszenie o zamówieniu oraz inne dokumenty. Zmiany w SIWZ i ogłoszeniach.
 9. Zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku centralnej jednostki zakupującej, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.
 10. Warunki udziału i opis sposobu spełnienia warunków po zmianach - kwalifikacja wykonawców.
 11. Katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający i moment ich żądania (dokumenty podmiotowe).
 12. Jednolity europejski dokument zamówienia.
 13. Ocena spełnienia kryteriów kwalifikacji - weryfikacja przesłanek wykluczenia.
 14. Poleganie na zasobach innych wykonawców - zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie.
 15. Tryby postępowania:
 • Przetarg nieograniczony,
 • Przetarg ograniczony,
 • Dialog konkurencyjny,
 • Negocjacje z ogłoszeniem,
 • Negocjacje bez ogłoszenia,
 • Partnerstwo inwestycyjne.
 1. Postępowania szczególne
 • Dynamiczny system zakupów,
 • Konkurs.
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 2. Udzielanie zamówień publicznych przez wielu zamawiających. Centralna jednostka zakupująca.
 3. Umowy w sprawach zamówień publicznych - forma, wymagania, przesłanki i dopuszczalny zakres zmian umowy.
 4. Środki ochrony prawnej.
 5. Zamówienia sektorowe - kierunki zmian.

Cele

Cele

 • Przybliżenie zmian wynikających z implementacji zawartych w dyrektywach unijnych.
 • Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE oraz ze zmianami wynikającymi z rządowego projektu nowej ustawy Pzp.

Prelegenci

Prelegenci

Irena Skubiszak – Kalinowska

Radca prawny, wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UW, prowadzi także wykłady w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno Prywatnego w szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 r. jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz ubezpieczeń, w tym m. in. w dziennikach: „Rzeczpospolita” „Gazeta Prawna”, oraz czasopismach: „Przegląd Prawa Handlowego”, „Doradca Zamówień Publicznych”, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Temidium” oraz „Przetargi Publiczne”.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci szkolenia:

Osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi, tj. zarówno zamawiający (osoby przygotowujące i realizujace procedury postępowania), wykonawcy, kontrolerzy, eksperci i doradcy w zakresie zamówień publicznych.

 

 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com