Szkolenie online

Dyrektywa policyjna a RODO

Dyrektywa policyjna a RODO
Ochrona danych osobowych a ich przetwarzanie w celu zapobiegania przestępczości w dyrektywie policyjnej
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szkolenie będzie polegało na zaprezentowaniu i omówieniu najważniejszych zagadnień prawnych dotyczących implementacji do polskiego systemu prawa - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW – zwanej dalej „Dyrektywą Policyjną”

Szczegóły szkolenia

Program

Program

1)      Wprowadzenie

2)      Podstawy prawne wyłączenia stosowania Rozporządzenia (UE) 2016/679

3)      Zasady i zakres stosowania Dyrektywy 2016/680 zwanej dalej „Dyrektywą Policyjną”

4)      Cel Dyrektywy 2016/680

5)      Wyjaśnienie najtrudniejszych pojęć z Dyrektywy Policyjnej mających znaczenie dla stosowania przepisów prawa

6)      Wyjątki dotyczące danych sensytywnych

7)      Zasady przetwarzania danych osobowych na podstawie Dyrektywy Policyjnej

8)      Sygnalizacja działania i zakresu uprawnień niezależnego organu nadzorczego

9)      Ograniczenia prawa dostępu do danych osoby, której te dane dotyczą,

10)  Podsumowanie.

Cele

Cele

Celem szkolenia jest:

1)      poznanie najważniejszych pojęć zawartych w Dyrektywie Policyjnej (m.in. takich jak: „bezpieczeństwo narodowe” czy „żywotne interesy osoby”) oraz zasad pozwalających na jej poprawną implementację oraz stosowanie w praktyce wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

2)      przedstawienie zakresu podmiotowo – przedmiotowego stosowania Dyrektywy Policyjnej

3)      poznanie projektowanych zmian przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, w zakresie zapobiegania przestępczości

4)      sygnalizacja zakresu działań organu nadzorczego właściwego dla Dyrektywy Policyjnej implementowanej do prawa krajowego

5)      przedstawienie zasad wyjątkowego przetwarzania danych sensytywnych

6)      wskazanie ustawowego postępowania administratora w przypadku, gdy dane osobowe dotyczą m.in. postępowania karnego i karnoskarbowego oraz czynności operacyjno – rozpoznawczych.

Prelegenci

Prelegenci

Jacek Kudła

Specjalista w zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autor analiz prawnych, glos, linii orzeczniczych oraz książek i komentarzy dotyczących problematyki czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz wykorzystania ich wyników w postępowaniu karnym.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 11:00 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne - wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com