Etyka

Etyka
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Podstawowe zagadnienia odnoszące się do zawodu adwokata i radcy prawnego (akty normatywne, orzecznictwo sądowe)
  • Konstytucyjna regulacja samorządów zawodów zaufania publicznego
  • Ustawa o adwokaturze i akty normatywne wewnętrznie obowiązujące w samorządzie zawodowym adwokatów
  • Ustawa o radcach prawnych i akty normatywne wewnętrznie obowiązujące w samorządzie zawodowym radców prawnych
  • Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) obowiązujący w samorządzie zawodowym adwokatów
  • Kodeks Etyki Radcy Prawnego obowiązujące w samorządzie zawodowym radców prawnych
  • Analiza orzecznictwa Sadu Najwyższego i sądów powszechnych

  • Zasady etyki i deontologii zawodu radcy prawnego
   • Podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego
    • Wykonywanie czynności zawodowych - treść roty ślubowania oraz rzetelność, uczciwość, zgodność z prawem, zgodność z zasadami etyki zawodowej, zgodność z dobrymi obyczajami
    • Niezależność, wolność od wszelkich wpływów, możliwość niespełniania oczekiwań klienta lub osób trzecich
    • Lojalność, dobro klienta, ochrona jego praw
    • Tajemnica zawodowa, zaufanie
    • Unikanie konfliktu interesów
    • Dbanie o godność zawodu, przy wykonywaniu czynności zawodowych, w działalności publicznej, w życiu zawodowym
    • Wykonywanie czynności zawodowych sumiennie, z należyta starannością, profesjonalnie
    • Nie podejmowanie się prowadzenia spraw bez wystarczającej wiedzy lub doświadczenia
    • Traktowanie z szacunkiem klientów, zachowanie umiaru i taktu w wypowiedziach, powściągliwość w okazywaniu osobistego stosunku do stron, uczestników postępowania, sądu bądź organu
    • Odpowiedzialność za samorząd, kierowanie się zasadami koleżeństwa
    • Dbanie o rozwój zawodowy przez kształcenie ustawiczne
    • Branie udziału w szkoleniach zawodowych
    • Tajemnica zawodowa
    • Zajęcia niedopuszczalne oraz konflikt interesów
    • Informowanie o wykonywaniu zawodu
    • Pozyskiwanie klientów
    • Wynagrodzenie radcy prawnego oraz środki klienta
    • Wolność słowa i pisma
    • Stosunki z klientem
    • Stosunek do sądów i urzędów
    • Stosunki pomiędzy radcami prawnymi
    • Stosunki radcy prawnego z samorządem

    • Zasady etyki i godności zawodu adwokata
     • Wykonywanie czynności zawodowych - treść roty ślubowania zasady godności uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej przy wykonywaniu zawodu adwokata
     • Zakres podmiotowy i przedmiotowy zasad etyki i godności zawodu
     • Normy etyczne a godność zawodu adwokackiego
     • Zasada podwójnej deontologii
     • Źródła norm etyki i godności zawodu
     • Ochrona interesów klienta a normy etyczne, granice prawidłowej reprezentacji klienta
     • Swoboda i niezależność adwokata przy wykonywaniu czynności zawodowych
     • Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
     • Zakaz łączenia określonych zajęć z zawodem adwokata
     • Umowy powiernicze
     • Obowiązek wykonywania czynności zawodowych zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej i dobrymi obyczajami
     • Zasada rzeczowości
     • Zasady sumienności, gorliwości przy wykonywaniu czynności zawodowych
     • Zasady dotyczące formy ustnej i pisemnej wypowiedzi adwokata
     • Zasady zachowania adwokata w kontaktach z mediami
     • Tajemnica zawodowa adwokata
     • Ograniczenia dotyczące przyjmowania spraw przez adwokata
     • Zasady dotyczące pozyskiwania klientów, reklamowania swoich usług oraz informowania o swojej działalności zawodowej przez adwokata
     • Zasady dotyczące wykonywania patronatu
     • Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu
     • Stosunek do sądu i innych organów
     • Stosunek do kolegów - zasady lojalności, uprzejmości i koleżeństwa
     • Zasady dotyczące rozstrzygania sporów i nieporozumień między adwokatami
     • Zasady dotyczące udzielania substytucji
     • Stosunek do klientów - zasada zaufania
     • Sprawy finansowe w relacjach z klientami, zasady ustalania honorarium adwokackiego i rozliczeń z klientem, podstawy biurowości kancelaryjnej
     • Zasady dotyczące wnoszenia środków odwoławczych
     • Zasady dotyczące udziału adwokata w postępowaniach egzekucyjnych
     • Zasady normujące stosunek adwokata do samorządu zawodowego

     • Analiza przygotowanych stanów faktycznych (kazusów) dotyczących zasad etyki i deontologii zawodu adwokata i radcy prawnego

     • Praktyczne zasady prawidłowego sporządzania opinii prawnej adwokata i radcy prawnego dotyczącej zasad etyki zawodowej
      • Wymagania formalne opinii
      • Zasady ustalania podstawy prawnej
      • Zasady poprawnego ustalania stanu faktycznego
      • Zasady analizy prawnej
      • Wnioski końcowe
      • Zastrzeżenia prawne

Prelegenci

Prelegenci

male

Krzysztof Kukuryk

doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca w Okręgowych Radach Adwokackich w Lublinie i Warszawie, członek prezydium ORA w Lublinie, były członek zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki, członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, członek IVR (Internationale Vereinigung für Rechts Und Socialphilosophie) - Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. Autor publikacji z zakresu prawa europejskiego, filozofii prawa oraz retoryki i argumentacji prawniczej.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com