Szkolenie online

Mediacja sądowa

Mediacja sądowa
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Dzień 28.7.2005 r. miał okazać się datą przełomową dla rozwoju pozasądowych metod rozwiązywania i rozstrzygania sporów cywilnych w Polsce. Tego dnia uchwalone zostały dwie ustawy nowelizujące Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1438) wprowadziła instytucję mediacji.

Pomimo prawie 15 letniego okresu obowiązywania przepisów dotyczących mediacji w sprawach cywilnych, jest ona stosunkowo rzadko wykorzystywana. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne, jednak na plan pierwszy wysuwa się niska świadomość społeczna na temat istoty postępowania mediacyjnego. Dużym utrudnieniem jest też przekonanie, że mediacja znacznie przedłuża postępowanie przed sądem, zwłaszcza jeśli nie kończy się ugodą.

Przedstawienia zatem wymaga kwestia korzyści jakie wynikają z mediacji i w jakich sprawach najczęściej powinno zachęcać się strony do skorzystania z                                  postępowania mediacyjnego.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

- wprowadzenie

- czym jest mediacja;

- w jaki sposób i w których sprawach powinno zachęcać się strony do postępowania mediacyjnego;

- przedstawienie własnych doświadczeń z mediatorami, ugodami mediacyjnymi;

- formułowanie ugód mediacyjnych;

- zasady rozliczania kosztów mediacji;

- zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie mediacji;

- podsumowanie.

Korzyści

Korzyści

Udział w seminarium pozwoli zrozumieć istotę mediacji, metody zachęcania stron do podjęcia mediacji i zakończenia postępowania mediacyjnego oraz generalnie przekonanie się do tej instytucji.

Prelegenci

Prelegenci

Aleksandra Rutkowska

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu, orzekająca w wydziałach cywilnym (do 2008) oraz pracy i ubezpieczeń społecznych (od 2008).

 W 2012 r., odbyła roczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu organizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Po jego ukończeniu w 2014 r. została delegowana do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Dwukrotnie nagrodzona przez Międzynarodową Komisję Prawników tytułem „Europejski Sędzia Roku” oraz wyróżnieniem za najlepsze uzasadnienia do orzeczeń rozwijających podstawowe zasady państwa prawnego i standardy ochrony praw człowieka.

Autorka trzech pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakończonych merytorycznymi rozstrzygnięciami, które miały na celu zapewnienie jednolitej wykładni i stosowania prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich oraz zapewnienie sądom krajowym pomocy w procesie wykładni i stosowania prawa unijnego.

Autorka oraz współautorka glos, artykułów oraz komentarza dotyczących orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa i orzecznictwa krajowego w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego oraz przewlekłości postępowania sądowego.

 Jest prelegentką krajowych oraz międzynarodowych seminariów organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski, the Academy od European Law (ERA Trier), the European University Institute (EUI Florence).

Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie SWPS.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godzinie 15:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 14:00 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Omega dla Sądów, LEX Kancelaria Prawna Standard/Optimum/Premium, Dział Prawny Standard/Optimum/Premium

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.

 


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

 

 


Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com