Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Podstawowe instytucje procesu administracyjnego:

 1. zasady
 2. postępowanie dowodowe
 3. stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 4. wznowienie postępowania administracyjnego
 5. bezczynność i przewlekłość organu administracji
 6. prawidłowa budowa decyzji administracyjnej


Prawidłowy sposób sporządzania skargi do WSA i NSA:

 1. Istota skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do NSA
 2. Kognicja sądów administracyjnych
 3. Prawidłowe sporządzenie skargi do WSA
 4. Wymagania stawiane skardze (w tym zakres zaskarżenia)
 5. Wymagania stawiane skardze kasacyjnej (w tym zakres zaskarżenia)
 6. Wnioski
 7. Uzasadnienie skargi
 8. Uzasadnienie skargi kasacyjnej


W tym m.in.:

 1. Skarga do sądu administracyjnego jako pismo procesowe
 2. Szczególne wymogi formalne skargi:
  • konieczne elementy konstrukcyjne
  • przedmiot zaskarżenia
  • zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe formułowanie
  • wnioski skargi
  • granice rozpoznania skargi przez sąd administracyjny I i II instancji
  • formułowanie wniosków skardze i zakres związania nimi przez Sąd
  • właściwe skorelowanie wniosków z zarzutami
  • wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego do WSA aktu lub czynności do czasu rozpoznania skargi przez sąd
  • wniosek o przywrócenie terminu zawarty w skardze

  • Dodatkowe elementy skargi
   • nowe fakty
   • nowe dowody
   • redakcja skargi
   • język prawniczy elementów konstrukcyjnych
   • język prawniczy uzasadnienia
   • przywołanie przepisów prawa oraz ich wykładni
   • przywołanie orzecznictwa
   • przywołanie poglądów nauki
   • praktyka sporządzania skargi
   • plan skargi
   • wypełnienie elementów konstrukcyjnych
   • podstawowe zarzuty skargi w praktyce
   • podstawowe wnioski skargi w praktyce
   • podstawowa argumentacja skargi w praktyce


Opinia prawna o braku podstaw do wniesienia skargi (skargi kasacyjnej)

 1. Ocena stanu faktycznego w kontekście dobrze rozumianego interesu klienta
 2. Treść i forma opinii prawnej
  • elementy formalne opinii prawnej
   • istota opinii prawnej
   • uzasadnienie opinii prawnej
   • redakcja opinii prawnej
    • język opinii prawnej
    • uzasadnienie opinii prawnej

Prelegenci

Prelegenci

male

dr Tomasz J. Lewandowski

radca prawny, Koordynator Zespołu Radców Prawnych w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, Koordynator Zespołu Radców Prawnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu, adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, związany z sądownictwem administracyjnym przez ponad 10 lat. Współautor procedur do programu Lex Navigator Procedury Administracyjne.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com