Szkolenie online

E-rozprawa i posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w świetle przepisów Tarczy 3.0

E-rozprawa i posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w świetle przepisów Tarczy 3.0
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Odwlekana od lat rewolucja w prowadzeniu postępowań sądowych nabiera realnych kształtów w wyniku epidemii COVID-19. Obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony reżim sanitarny niosą za sobą konieczność istotnych zmian w formie i sposobie prowadzenia postępowań sądowych. Przełomem w podejściu ustawodawcy do rzeczywistej elektronizacji postępowań cywilnych jest nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dokonana tzw. Tarczą 3.0. Nowe przepisy, choć umieszczone poza kodeksem postępowania cywilnego, dopuszczają możliwość przeprowadzania rozpraw i posiedzeń sądowych z wykorzystaniem urządzeń komunikacji na odległość. Jednocześnie ustawodawca przewidział nie tylko możliwość prowadzenia e-rozprawy, ale także znacząco ułatwił procedowanie sądu poprzez rozszerzenie przypadków, w których dopuszcza się prowadzenie posiedzeń niejawnych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną nowe regulacje Tarczy 3.0 poświęcone elektronicznej rozprawie oraz służące przyspieszeniu rozpoznawania cywilnych spraw sądowych. Zasygnalizowane zostaną także praktyczne aspekty wprowadzanych rozwiązań. Relatywnie wąski zakres regulacji może rodzić także problemy i pytania w kontekście roli i zadań stron, pełnomocników i innych uczestników postępowania. W trakcie szkolenia zostaną one zarysowane, a także podjęta zostanie próba ich rozstrzygnięcia.  

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Szkolenie adresowane jest do osób zaangażowanych w prowadzenie sporów i postępowań sądowych, które chcą zaktualizować swoją wiedzę na temat najnowszych regulacji dotyczących postępowania cywilnego.

 

Agenda szkolenia:         

 1. Zasada bezpośredniości w polskim postępowaniu cywilnym
 2. Dotychczasowe rozwiązania k.p.c. przewidujące dopuszczalność przeprowadzenia dowodu na odległość (art. 235 k.p.c.)
 3. Założenia i uzasadnienie nowej regulacji art. 15zzs1-15zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu nadanym Tarczą 3.0
 4. Rozprawy i posiedzenia przy użyciu środków porozumiewania się na odległość – przesłanki
 5. Posiedzenia niejawne:
  1. Rozszerzenie dopuszczalności prowadzenia posiedzeń niejawnych.
  2. Zamknięcie rozprawy i wydanie orzeczenia na posiedzeniu niejawnym.
  3. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym.  
 6. Kompleksowy system teleinformatyczny obsługujący postępowania sądowe.

Korzyści

Korzyści

W ramach poszczególnych punktów agendy wplecione zostaną następujące zagadnienia sygnalizowane przez uczestników dotychczasowych szkoleń:

 

 1. Zasada bezpośredniości w polskim postępowaniu cywilnym
 2. Dotychczasowe rozwiązania k.p.c. przewidujące dopuszczalność przeprowadzenia dowodu na odległość (art. 235 k.p.c.)
 • Kiedy sądy będą mogły rozpocząć videorozprawy?

 

 1. Założenia i uzasadnienie nowej regulacji art. 15zzs1-15zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu nadanym Tarczą 3.0
 • Czy przed wydaniem przepisów wykonawczych, można już teraz zaplanować i odbyć rozprawę zdalną z użyciem powszechnie dostępnych środków technicznych do wideokonferencji np. Skype, Zoom itp.?
 • Czy rozprawy karne mogą odbywać się on-line?

 

 1. Rozprawy i posiedzenia przy użyciu środków porozumiewania się na odległość – przesłanki
 • Czy mamy jako pełnomocnicy zapewnić klientowi udział w rozprawie w kancelarii?
 • Czy oznacza to, że sąd nie ma możliwości przeprowadzenia rozprawy/posiedzenia jawnego na "normalnych" zasadach?'
 • Co z przesłuchaniem świadków w toku rozprawy odmiejscowionej?'
 • Jak będzie sprawdzane w czasie wideo rozprawy umocowanie aplikantów?
 • Czyli pełnomocnik nie musi posiadać żadnego specjalistycznego oprogramowania do e rozpraw?'
 • Czy świadek może oświadczyć, że nie dysponuje sprzętem umożliwiającym uczestniczenie w tzw. rozprawie odmiejscowionej lub nie potrafi się nim posługiwać w wystarczającym stopniu ? i czy to jest wystarczające do nie zastosowania tego trybu?
 • Czy videorozprawa oznacza, że klient ma mieć komputer i oprogramowanie do rozprawy czy ma np. przyjść do kancelarii i pełnomocnik ma to zorganizować?
 • Czy poza programem do nagrywania rozpraw sądy mają specjalne oprogramowanie do rozpraw zdalnych, a jeżeli tak - jakie. Słyszałam, że takie rozprawy prowadzi Sąd Okręgowy we Wrocławiu- czy to jest oprogramowanie własne tego sądu? Czy inne sądy mogą zwrócić się o udostepnienie licencji do takiego oprogramowania i na jakich zasadach?
 • Co jeśli strona nie ma kamery i nagrywanie jej wizerunku i sprawdzenie przez sąd tym samym kto jest po drugiej stronie ekranu nie będzie możliwe?
 • Czy w rozprawie online pełnomocnicy winni mieć togi?
 • Jak wyglądają techniczne wymagania i organizacja rozpraw odmiejscowionych?

 

 1. Posiedzenia niejawne:
 1. Rozszerzenie dopuszczalności prowadzenia posiedzeń niejawnych.
 2. Zamknięcie rozprawy i wydanie orzeczenia na posiedzeniu niejawnym.
 3. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym. 
 1. Kompleksowy system teleinformatyczny obsługujący postępowania sądowe.

Prelegenci

Prelegenci

Adam Szkurłat

Adwokat w kancelarii Lubasz i Wspólnicy, wpisany na listę adwokatów Izby Łódzkiej. W swojej praktyce specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w tym wiodących firm w branży produkcyjnej, IT oraz nowych technologii. Świadczy usługi w obszarze prawa ochrony danych osobowych, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa cywilnego i handlowego. Wspiera klientów w sprawach, które wymagają wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania przepisów procedury cywilnej. Prowadził i współprowadził szereg szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Autor kilkunastu publikacji z tego zakresu.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 5 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 8:00 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Nagranie ze szkolenia online będzie dostępne dla wszystkich Użytkowników systemu LEX w ramach nowego, bezpłatnego modułu LEX Alert Koronawirus.

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu LEX.

 

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają LEX Alert Koronawirus

 


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

 

 


Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox ) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com