Szkolenie online

Nadużycia prawa procesowego w świetle nowelizacji KPC i orzecznictwa ETPCz

Nadużycia prawa procesowego w świetle nowelizacji KPC i orzecznictwa ETPCz
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Jednym z założeń nowelizacji KPC było m.in. zapobieganie przejawom tzw. „nadużycia prawa procesowego”, polegającym np. na wnoszeniu przez stronę oczywiście bezzasadnych powództw, wielu zażaleń w tej samej kwestii, czy kolejnych nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie sędziego, bazujących na tych samych lub podobnych okolicznościach, a prowadzącym często do przedłużenia postępowań sądowych i zajmowania czasu zarówno sędziów, referendarzy, asystentów oraz całego personelu administracji sądowej. Działania takie mają być traktowane przez sąd w sposób niewpływający na czas trwania postępowania a ponadto mogą skutkować nałożeniem sankcji dla strony nadużywającej danego uprawnienia albo w inny sposób zachowującej się nagannie (możliwość obciążenia kosztami postępowania, zasądzenia odsetek w wyższej wysokości niż ustawowe). 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 

​Podczas szkolenia omówione zostaną najistotniejsze zmiany dotyczące postępowania cywilnego w zakresie przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego, a także ugruntowane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w zakresie ograniczeń prawa do sądu (art. 6 ust 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności).

 

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie
  2. Cel i założenia nowelizacji KPC w odniesieniu do konstrukcji nadużycia prawa procesowego
  3. Nadużycie prawa procesowego w świetle orzecznictwa ETPCz i zastosowanie go w praktyce krajowej w taki sposób, aby nie narazić się na naruszenie art. 6 ust 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  4. Uwagi końcowe

Korzyści

Korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli na zrozumienie znaczenia prawnego klauzuli nadużycia prawa procesowego i jej odrębności od instytucji nadużycia prawa podmiotowego z art. 5 k.c. w kontekście nowelizacji KPC oraz orzecznictwa ETPCz. Pozwoli również na uniknięcie naruszeń EKPCz w zakresie prawa do sądu.

Prelegenci

Prelegenci

Aleksandra Rutkowska

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu, orzekająca w wydziałach cywilnym (do 2008) oraz pracy i ubezpieczeń społecznych (od 2008).

 W 2012 r., odbyła roczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu organizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Po jego ukończeniu w 2014 r. została delegowana do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Dwukrotnie nagrodzona przez Międzynarodową Komisję Prawników tytułem „Europejski Sędzia Roku” oraz wyróżnieniem za najlepsze uzasadnienia do orzeczeń rozwijających podstawowe zasady państwa prawnego i standardy ochrony praw człowieka.

Autorka trzech pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakończonych merytorycznymi rozstrzygnięciami, które miały na celu zapewnienie jednolitej wykładni i stosowania prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich oraz zapewnienie sądom krajowym pomocy w procesie wykładni i stosowania prawa unijnego.

Autorka oraz współautorka glos, artykułów oraz komentarza dotyczących orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa i orzecznictwa krajowego w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego oraz przewlekłości postępowania sądowego.

 Jest prelegentką krajowych oraz międzynarodowych seminariów organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski, the Academy od European Law (ERA Trier), the European University Institute (EUI Florence).

Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie SWPS.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 29 lipca 2020 r. o godzinie 15:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 14:00 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: 

LEX Omega 
LEX Omega dla Sądów
LEX Kancelaria Standard/Optimum/Premium
Dział Prawny Standard/Optimum/Premium


  •  

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.

 

 


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

 

 


Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox ) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com