Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Celem szkolenia jest omówienie postępowań w sprawie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wobec dłużników alimentacyjnych z punktu widzenia problemów praktyki.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Omówienie najważniejszych pojęć ustawowych - problemy interpretacyjne.
 2. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami.
 • Dane niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - obowiązki strony a obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ich pozyskiwania
 1. Pojęcie strony postępowania administracyjnego - czy dłużnik alimentacyjny jest stroną postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 2. Bezskuteczność egzekucji alimentów.
 3. Ustalanie składu rodziny.
 4. Ustalanie dochodu rodziny.
 5. Decyzja w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - formalia wynikające z przepisu art. 107 § 3 K.p.a.
 6. Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 7. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 8. Postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
 9. Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.
 10. Zwrot świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego.
 11. Błędy organu egzekucyjnego i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego a ochrona praw dłużnika alimentacyjnego.

Cele

Cele

Celem szkolenia jest omówienie postępowań w sprawie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wobec dłużników alimentacyjnych z punktu widzenia problemów praktyki. Przedstawione zostanie zarówno stanowisko doktryny prawa, jak i judykatury, lecz skonfrontowane ono zostanie z problemami, z jakim borykają się pracownicy organów administracji publicznej, stosujący przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom ustawy, które staną się obowiązujące z dniem 1 stycznia 2016 r. Najistotniejsze nowele dotyczą wprowadzenia systemu teleinformatycznego w celu poprawy komunikacji między obywatelem a pracownikami organu administracji publicznej. Ratio legis wprowadzanych zmian dotyczy również poprawy egzekucji świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego.

Prelegenci

Prelegenci

female

Magdalena Wilczek-Karczewska

adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu orzekający w sprawach szeroko pojętej pomocy społecznej. Obecnie swe zainteresowania badawcze koncentruje na działalności dobroczynnej i pomocy społecznej w ujęciu historycznym i współczesnym.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

System rabatowy**: 

30% rabatu od ceny podstawowej (cena po rabacie: 238,00 zł + 23% VAT/ os*) - dla posiadaczy produktów elektronicznych Wolters Kluwer
15% rabatu od ceny podstawowej (cena po rabacie: 289,00 zł + 23% VAT/ os*) - dla posiadaczy publikacji książkowych Wolters Kluwer 

Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT. 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com