Szkolenie online

Uzasadnianie orzeczeń sądowych

Uzasadnianie orzeczeń sądowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Obowiązek sporządzenia uzasadnienia orzeczenia przez sąd staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania prawodawcy, praktyków, jak również przedstawicieli doktryny prawniczej. Z jednej strony ograniczenie tej, zwykle czasochłonnej, powinności lub nawet rezygnacja z niej rozpatrywana jest jako usprawnienie postępowań sądowych (globalnie), z drugiej zaś otrzymanie uzasadnienia może być rozumiane jako gwarancja procesowa ulokowana w ramach szeroko rozumianego prawa do sądu i rzetelnego procesu sądowego. Sporządzenie uzasadnienia jest zatem z tej perspektywy próbą osiągnięcia każdorazowo balansu pomiędzy zasobami wymiaru sprawiedliwości (w tym czasu) a koniecznością realizacji przez uzasadnienie jego ról (procesowych i pozaprocesowych).

 

Uzasadnienie jest nie tylko przedmiotem regulacji prawnej, ale także w dużej mierze określane jest przez praktykę sądową co do jego tworzenia. Ten margines swobody z jednej strony pozwala na uelastycznienie konstrukcji uzasadnienia (dostosowania do potrzeb konkretnej sprawy), z drugiej natomiast powoduje liczne problemy czy nawet kontrowersje.

 

Przedmiotem szkolenia staną się właśnie te dwa opisane powyżej aspekty problematyki uzasadniania orzeczeń sądowych. Będzie ono w szczególności zmierzało do określenia ram prawnych (zwłaszcza aktualnego stanu prawnego) i pozaprawnych uzasadniania sądowego, a także próby zoptymalizowania praktyki uzasadniania.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

- wprowadzenie

- pojęcie, istota, rodzaje i wielowymiarowość uzasadnienia orzeczenia sądowego i uzasadniania decyzji sądowych

- aktualny stan prawny w zakresie sporządzania uzasadnień orzeczeń sądowych w procedurze cywilnej, karnej i sądowoadministracyjnej

- budowa uzasadnienia sądowego

- funkcje i odbiorcy uzasadnień sądowych

- styl uzasadnienia

- błędy popełniane przy sporządzaniu uzasadnienia sądowego i możliwość stworzenia wzoru prawidłowego uzasadnienia sądowego

- podsumowanie

Korzyści

Korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać się z różnymi obszarami, w jakich funkcjonuje uzasadnienie orzeczenia sądowego i zjawisko uzasadniania orzeczeń – zarówno prawnymi, jak i pozaprawnymi (lecz nadal mającymi znaczenie dla obowiązku uzasadniania decyzji sądu) – oraz usystematyzować tę wiedzę. Istotne będzie także poznanie aktualnego stanu prawnego w zakresie procedury sporządzania uzasadnienia, zwłaszcza nowelizacji uregulowań w tym zakresie – w procedurze cywilnej, karnej i sądowoadministracyjnej. Ważnym elementem szkolenia będzie zwrócenie uwagi na błędy popełniane przy konstruowaniu uzasadnień, co pozwoli na rozwinięcie pożądanych praktyk w tym zakresie.

Prelegenci

Prelegenci

Iwona Rzucidło-Grochowska

Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz radcą prawnym. Ukończyła studia z zakresu argumentacji prawniczej na Uniwersytecie w Alicante oraz Uniwersytecie w Palermo (podwójny tytuł LL.M.). Prelegentka jest także laureatką stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz „Diamentowego Grantu” przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracowała w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jako asystent sędziego NSA. Koordynuje projekt badawczy „Sądowe stosowanie prawa” prowadzony w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod opieką merytoryczną prof. Ewy Łętowskiej. Jest współredaktorem naukowym pracy zbiorowej „Uzasadnienia decyzji stosowania prawa”, Warszawa 2015, wyd. Wolters Kluwer Polska. Naukowo od wielu lat zajmuje się tematyką uzasadniania orzeczeń sądowych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 25 lipca 2019 r. o godzinie 9:30. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 8:30 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Omega dla Sądów; LEX Kancelaria Prawna Standard/Optimum/Premium; LEX Omega 

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com