Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku „ o zmianie kodeksu

Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku „ o zmianie kodeksu
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

     Informatyzacja postepowania cywilnego.

 

Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną

 

 • obowiązek składania pism w systemie teleinformatycznym a dokonanie wyboru takiej formy składania pism,
 • osoby uprawnione do dokonania wyboru formy korespondencji z sądem,
 • konsekwencje zastosowania systemu teleinformatycznego dla stron i sądu,
 • pełnomocnictwo składane drogą elektroniczną,
 • załączniki składane drogą elektroniczną,
 • kwestie związane z uiszczaniem opłaty w przypadku stosowania systemu teleinformatycznego.

 

Doręczenie pism procesowych drogą elektroniczną

 

 • korespondencja z sądem,
 • korespondencja pomiędzy stronami i ich pełnomocnikami,
 • pozostawianie pism ze skutkiem doręczenia,
 • potwierdzenie otrzymania doręczenia drogą elektroniczną.

 

Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych.

 

 • przeprowadzenie posiedzenia „na odległość”,
 • możliwość utrwalenia przebiegu posiedzenia przez strony.

 

Uproszczenie procedury cywilnej.

 

Odformalizowanie wezwań stron i świadków przez sąd.

 

Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych na posiedzeniu niejawnym

 

 • przesłanki do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym,
 • wyrok na posiedzeniu niejawnym a możliwość wydania wyroku zaocznego.

 

Złagodzenie przepisów dotyczących wyłączenia sędziego

 

 • wyłączenie sędziego na wniosek,
 • wyłączenie sędziego z urzędu.

 

Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych przez referendarzy sądowych.

 

Zmiany w elektronicznym postepowaniu upominawczym

 

 • umorzenie postępowania na wniosek powoda,
 • uzupełnienie opłaty od pozwu,
 • sprecyzowanie zakresu w jakim sprzeciw od nakazu zapłaty podlega uzupełnieniu.

 

Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym i konsekwencje z tego wynikające dla postępowania cywilnego.

 

Forma dokumentowa, elektroniczna i papierowa.

 

Dokument jako nośnik informacji.

 

Cechy dokumentu.

 

Rodzaje dokumentów na gruncie kodeksu cywilnego.

 

Zmiany w postępowaniu mediacyjnym zmierzające do popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporu.

 

Obowiązek wskazania w pozwie prób polubownego rozwiązania sporu.

 

Ekonomiczne zachęty do prowadzenia mediacji

 

 • koszty mediacji a koszty sądowe,
 • zasady zwrotu opłaty sądowej,
 • wpływ mediacji na ustalanie wysokości kosztów pełnomocnika i stron postępowania.

 

Nowa pozycja mediatora.

 

Wszczęcie mediacji a przedawnienie roszczeń.

 

Różnice pomiędzy spotkaniem informacyjnym a posiedzeniem niejawnym w sprawie mediacji.

 

Zmiany w postępowaniu ze skargi o udzielenie wyroku sadu polubownego.

 

Zmiany w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

 

Prelegenci

Prelegenci

male

Tomasz Chojnacki

sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze. 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com