Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku o zmianie kodeksu

Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku o zmianie kodeksu
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Informatyzacja postepowania cywilnego.

- Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną

 • obowiązek składania pism w systemie teleinformatycznym a dokonanie wyboru takiej formy składania pism,
 • osoby uprawnione do dokonania wyboru formy korespondencji z sądem,
 • konsekwencje zastosowania systemu teleinformatycznego dla stron i sądu,
 • pełnomocnictwo składane drogą elektroniczną,
 • załączniki składane drogą elektroniczną,
 • kwestie związane z uiszczaniem opłaty w przypadku stosowania systemu teleinformatycznego.

- Doręczenie pism procesowych drogą elektroniczną

 • korespondencja z sądem,
 • korespondencja pomiędzy stronami i ich pełnomocnikami,
 • pozostawianie pism ze skutkiem doręczenia,
 • potwierdzenie otrzymania doręczenia drogą elektroniczną.

- Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych.

 • przeprowadzenie posiedzenia „na odległość”,
 • możliwość utrwalenia przebiegu posiedzenia przez strony.

2. Uproszczenie procedury cywilnej.

- Odformalizowanie wezwań stron i świadków przez sąd.

- Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych na posiedzeniu niejawnym

 • przesłanki do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym,
 • wyrok na posiedzeniu niejawnym a możliwość wydania wyroku zaocznego.

- Złagodzenie przepisów dotyczących wyłączenia sędziego

 • wyłączenie sędziego na wniosek,
 • wyłączenie sędziego z urzędu.

- Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych przez referendarzy sądowych.

- Zmiany w elektronicznym postepowaniu upominawczym

 • umorzenie postępowania na wniosek powoda,
 • uzupełnienie opłaty od pozwu,
 • sprecyzowanie zakresu w jakim sprzeciw od nakazu zapłaty podlega uzupełnieniu.

3. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym i konsekwencje z tego wynikające dla postępowania cywilnego.

- Forma dokumentowa, elektroniczna i papierowa.

- Dokument jako nośnik informacji.

- Cechy dokumentu.

- Rodzaje dokumentów na gruncie kodeksu cywilnego.

4. Zmiany w postępowaniu mediacyjnym zmierzające do popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporu.

- Obowiązek wskazania w pozwie prób polubownego rozwiązania sporu.

- Ekonomiczne zachęty do prowadzenia mediacji

 • koszty mediacji a koszty sądowe,
 • zasady zwrotu opłaty sądowej,
 • wpływ mediacji na ustalanie wysokości kosztów pełnomocnika i stron postępowania.

- Nowa pozycja mediatora.

- Wszczęcie mediacji a przedawnienie roszczeń.

- Różnice pomiędzy spotkaniem informacyjnym a posiedzeniem niejawnym w sprawie mediacji.

- Zmiany w postępowaniu ze skargi o udzielenie wyroku sadu polubownego

- Zmiany w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

 

Prelegenci

Prelegenci

male

Tomasz Chojnacki

sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze. 

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Miejsce: 
Warszawa, Golden Floor Plaza , al. Jerozolimskie 123A. 
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza znajduje się w budynku Millenium Plaza w pobliży Pl. Zawiszy 


Dojazd: 
Mapę dojazdu znajdą
Państwo klikając na nazwę: Golden Floor 

Harmonogram: 
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, recepcja będzie czynna od godziny 09:30. Planowane zakończenie spotkania,  godzina 15:00. 

 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com