Problematyka prawna wydobywania gazu łupkowego

Problematyka prawna wydobywania gazu łupkowego
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Perspektywa wydobywania gazu łupkowego w Polsce wydaje się być coraz bliższa, na co wskazują zaawansowane prace eksploracyjne oraz zmiany w ustawodawstwie. Stąd też Akademia Prawa Budowlanego, jako jedna z pierwszych firm szkoleniowych na rynku, włączyła do swojej oferty szkolenie dotyczące prawnych aspektów wspomnianych inwestycji. Szkolenia przybliża najnowsze zmiany legislacyjne, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, a także pozostałe przepisy mające istotne znaczenie dla tego typu inwestycji. Prowadzący szkolenie skomentuje nowe rozwiązania prawne, zwróci uwagę na potencjalne problemy, które mogą one wywołać w ramach procesu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego. Pod koniec szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Zagadnienia wstępne:
  • doświadczenia zagraniczne w zakresie wydobycia gazu łupkowego,
  • perspektywy rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Polsce;
  • otoczenie prawne inwestycji polegających na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu gazu łupkowego.
 2. Własność złóż gazu łupkowego:
  • własność górnicza złóż gazu łupkowego,
  • użytkowanie górnicze złóż gazu łupkowego i procedura jego ustanawiania.
 3. Reglamentacja poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego:
  • koncesja eksploracyjna,
  • koncesja eksploatacyjna,
  • procedura uzyskiwania powołanych koncesji.
 4. Planowanie przestrzenne na terenach przeznaczonych pod wydobycie gazu łupkowego:
  • lokalizacja inwestycji polegających na wydobywaniu gazu łupkowego na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu łupkowego jako inwestycja celu publicznego,
  • lokalizowanie inwestycji polegających na wydobywaniu gazu łupkowego na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Pozyskiwanie gruntów pod wydobycie gazu łupkowego oraz zakładanie sieci przesyłowych:
  • dobrowolne udzielanie tytułu prawnego do nieruchomości,
  • przymusowe uzyskiwanie tytułu prawnego do nieruchomości,
   • ograniczenie prawa własności/ użytkowania wieczystego w drodze przepisów ustawy o Prawo geologiczne i górnicze,
   • ograniczenie prawa własności/ użytkowania wieczystego oraz wywłaszczanie nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 6. Ochrona środowiska w ramach poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego:
  • wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko naturalne,
  • ochrona gruntów rolnych i leśnych a poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu łupkowego,
  • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000,
  • pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
 7. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Prelegenci

Prelegenci

male

Jerzy Kopyra

Radca prawny, doktor nauk prawnych, Prezes Zarządu Akademii Prawa Budowlanego, adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prowadzi indywidualną praktykę prawniczą. Praktykuje, przede wszystkim, w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji budownictwa przemysłowego. W swojej działalności naukowej i zawodowej łączy ugruntowaną wiedzę prawniczą z dużym doświadczeniem praktycznym, nabytym w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, takich jak "Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak", "Gide Loyrette Nouel", "Wardyński i Wspólnicy", K&L Gates oraz wiodących firmach działających na rynku budowlanym. Jerzy Kopyra prowadzi szkolenia z prawa budowlanego dla firm realizujących inwestycje budownictwa przemysłowego, wykłada w szkołach wyższych oraz szkoli aplikantów notarialnych. Autor licznych publikacji w prasie fachowej. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną.

Odbiorcy

Odbiorcy

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, architekci oraz inne osoby zaangażowane w proces poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego.


 

 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com