dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

Przedstawiciele procesowi stron w znowelizowanej procedurze karnej

Przedstawiciele procesowi stron w znowelizowanej procedurze karnej
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

"Wielka nowelizacja Kpk", czyli ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247) zdaniem wszystkich praktyków prawa karnego stanowi rewolucję w polskim postępowaniu karnym.

Szczegóły konferencji

Program

Program

 

Koordynator merytoryczny konferencji: prof. dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk
Koordynator obrad konferencji: dr hab. SSN Dariusz Świecki
09.00 Rejestracja uczestników konferencji
10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie założeń merytorycznych
dr hab. SSN Dariusz Świecki
10:10 Nowy model postępowania - nowe wyzwania dla stron procesowych
prof. dr hab. SSN Piotr Hofmański, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
10:40 Oskarżyciel publiczny i oskarżony w kontradyktoryjnej rozprawie sądowej
prof. dr hab. SSA Jerzy Skorupka
11:10 Dyskusja - podsumowanie bloku I
11:30 Przerwa na kawę
11:50 Wpływ zmian w postępowaniu odwoławczym na pozycję przedstawiciela procesowego strony
dr hab. prof. UAM Paweł Wiliński (członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego)
12:20 Konstrukcja środka odwoławczego i jego znaczenie dla zakreślenia granic rozpoznania sprawy w instancji apelacyjnej w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania karnego
dr hab. prof. UG Sławomir Steinborn (członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego)
12:50 Dyskusja - podsumowanie bloku II
13:10 Przerwa na lunch
14:00 Rola pełnomocnika strony przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości
prof. dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk (członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego)
14:30 Ocena zmian do k.p.k. z 2013 r. w zakresie pozycji pełnomocnika stron przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości
prof. US dr hab. Danuta Tarnowska
15:00 Dyskusja - podsumowanie bloku III
15:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Cele

Cele

Podstawowe cele jakie przyświecały twórcom nowelizacji to m.in.:

 • większa kontradyktoryjność procesu,
 • usprawnienie i przyspieszenie postępowania dzięki szerszemu wykorzystaniu konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego i nowemu ujęciu instytucji mediacji,
 • odciążenie sędziów poprzez zmiany w zasadach orzekania oraz ukonstytuowanie możliwości podejmowania części decyzji przez referendarzy sądowych,
 • rezygnacja z szeregu czynności nie służących ani wyjaśnieniu prawdy w procesie, ani poszanowaniu gwarancji uczestników postępowania,
 • ukształtowanie na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych, tak aby zapobiec ich nadmiernemu wykorzystywaniu, a zarazem lepiej zabezpieczyć prawidłowy przebieg postępowania,
 • ograniczenie przewlekłości postępowania dzięki nowemu ukształtowaniu modelu postępowania odwoławczego,
 • przemodelowanie postępowania przygotowawczego, zwłaszcza w zakresie celów, do osiągnięcia których to postępowanie zmierza.

 • Czy powyższe cele udało się osiągnąć? Jaki wpływ na sytuację procesową poszczególnych uczestników postępowania będą miały wprowadzone nowelizacją zmiany? W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w trakcie której uznani specjaliści prawa karnego, m.in. eksperci zasiadający w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a tym samym współautorzy wspomnianej nowelizacji, omówią konsekwencje wprowadzonych zmian legislacyjnych na praktykę postępowania przedstawicieli procesowych stron.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjneKOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI:

750 zł + 23% VAT - cena podstawowa

System rabatowy (prosimy o zaznaczenie)*:

 • 10% rabatu dla Klientów Wolters Kluwer
 • 10% rabatu przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej instytucji

 • *rabaty łączą się

  Koszt udziału obejmuje: udział w konferencji, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch.

  *Dla opłacających szkolenie/konferencję, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agnieszka Rożko

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agnieszka Rożko,

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com