Szkolenie online

Przewlekłość postępowania sądowego

Przewlekłość postępowania sądowego
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Utrzymująca się stosunkowo wysoka statystyka przegrywanych przez Polskę spraw dotyczących przewlekłości postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pomimo zmiany ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179 poz 1843 z zm. zwanej dalej: skargą), nasuwa pytania, gdzie tak naprawdę leży problem jeśli chodzi o istotę zrozumienia przewlekłości postępowania i pojęcie „prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie”, co jest zagwarantowane w art. 45 ust 1 Konstytucji (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483) i art. 6 ust 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. poz. 284 z późn zm).

W Polsce wprowadzenie ustawy o skardze miało być między innymi skutecznym środkiem odwoławczym w rozumieniu art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, co miało oddziaływać na ograniczenie napływu spraw „przewlekłościowych” do Strasburga. Czas pokazał, że ani wprowadzenie 15 lat temu ustawy, ani wydanie głośnego wyroku pilotażowego z 7 lipca 2015 r (Rutkowski i inni przeciwko Polsce skargi nr 72287/10, 13927/11, 46187/11) nie wpłynęło na zmianę podejścia do problematyki przewlekłości postępowania.  W orzecznictwie ETPCz w dalszym ciągu podnosi się dokładnie takie same zarzuty wobec orzeczeń wydawanych przez sądy, jak te, które pojawiały się po wprowadzeniu ustawy kilkanaście lat temu. Przede wszystkim chodzi o zbyt niskie rekompensaty, fragmentaryczne spojrzenie na sprawę i nadmierny formalizm.

Szkolenie zaprezentuje standardy wieloletniego orzecznictwa ETPCz wobec spraw dotyczących naruszenia art. 6 ust 1 Konwencji i podejścia                                            krajowego do aspektu przewlekłości postępowania.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

- wprowadzenie

- przesłanki przewlekłości postępowania;

- ocena podejmowanych i zaniechanych czynności w postępowaniu - zagadnienia praktyczne;

- ustalenie długości postępowania jako czynnika determinującego wysokość zasądzonej kwoty;

- analiza orzecznictwa sądów krajowych i ETPCz.

- podsumowanie.

Korzyści

Korzyści

Zapoznanie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących nadmiernie długotrwałych postępowań sądowych, co z jednej strony ułatwi wnoszenie stronom skarg do sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a z drugiej strony pozwoli sędziom orzekającym w sprawach ze skarg na przewlekłość postępowania zrozumieć istotę przewlekłości i uniknięcie przegranych przed ETPCZ.

Prelegenci

Prelegenci

Aleksandra Rutkowska

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu, orzekająca w wydziałach cywilnym (do 2008) oraz pracy i ubezpieczeń społecznych (od 2008).

 W 2012 r., odbyła roczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu organizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Po jego ukończeniu w 2014 r. została delegowana do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Dwukrotnie nagrodzona przez Międzynarodową Komisję Prawników tytułem „Europejski Sędzia Roku” oraz wyróżnieniem za najlepsze uzasadnienia do orzeczeń rozwijających podstawowe zasady państwa prawnego i standardy ochrony praw człowieka.

Autorka trzech pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakończonych merytorycznymi rozstrzygnięciami, które miały na celu zapewnienie jednolitej wykładni i stosowania prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich oraz zapewnienie sądom krajowym pomocy w procesie wykładni i stosowania prawa unijnego.

Autorka oraz współautorka glos, artykułów oraz komentarza dotyczących orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa i orzecznictwa krajowego w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego oraz przewlekłości postępowania sądowego.

 Jest prelegentką krajowych oraz międzynarodowych seminariów organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski, the Academy od European Law (ERA Trier), the European University Institute (EUI Florence).

Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie SWPS.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 19 września 2019 r. o godzinie 14:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 13:00 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Omega dla Sądów ;LEX Kancelaria Prawna Standard/Optimum/Premium ;Dział Prawny Standard/Optimum/Premium 

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com