Szkolenie online

Cyberbezpieczeństwo w jednostce samorządu terytorialnego

Cyberbezpieczeństwo w jednostce samorządu terytorialnego
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W ramach szkolenia przybliżone zostaną pojęcia cyberprzestrzeni, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego wraz z przedstawieniem ich wzajemnych relacji.

Prelegent omówi także obowiązki jednostek samorządu terytorialnego (jako podmiotów publicznych) w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Część tych podmiotów, a także ich jednostki organizacyjne, mogą zostać uznane za operatorów usług kluczowych i ich podstawowe powinności również zostaną przedstawione.

Dokonana zostanie także podstawowa charakterystyka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (z uwzględnieniem wymagań normy ISO 27001) jako struktury odgrywającej istotną rolę w zapewnieniu adekwatnego do potrzeb poziomu cyberbezpieczeństwa.

Analizie zostaną poddane również relacje obowiązków nałożonych na jst ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z wymaganiami dla administratorów wynikającymi z RODO.

Na koniec prelegent przedstawi najważniejsze dobre praktyki w zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa, które powinny być wdrożone w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

  1. Cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne;
  2. Obowiązki podmiotów publicznych (jst) w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami KSC; zgłaszanie i obsługa incydentu; informacje przekazywane do właściwego CSIRT)
  3. Podmiot publiczny (np. jednostka organizacyjna jst) jako operator usługi kluczowej (wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej; wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami KSC; zapewnienie użytkownikowi usługi kluczowej dostępu do wiedzy w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa; opracowanie, wdrożenie i aktualizacja dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej; zgłaszanie i obsługa incydentów; informacje przekazywane do właściwego CSIRT; struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo; audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej)
  4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście cyberbezpieczeństwa (kontekst organizacji; przywództwo i ustanawianie polityk bezpieczeństwa informacji oraz podział ról i odpowiedzialności; planowanie działań odnoszących się do ryzyk i wskazanie celów bezpieczeństwa informacji; wsparcie SZBI w organizacji; działania operacyjne i podejście procesowe; ocena wyników; doskonalenie)
  5. Relacja obowiązków prawnych nałożonych na podmioty publiczne ustawą o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa a wymagania dla administratorów wynikające z RODO;
  6. Katalog dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

Prelegenci

Prelegenci

Krzysztof Świtała

Krzysztof Świtała - doktor nauk prawnych, inżynier informatyk, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2015–2018 kierownik projektu naukowo-badawczego NCN Preludium na temat wdrażania nowoczesnych rozwiązań e-Zdrowia i elektronicznej dokumentacji medycznej. Uczestnik zespołu badawczego w projekcie MRJ, którego przedmiotem było opracowanie koncepcji modelu regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym. Zajmuje się problematyką informatyzacji administracji publicznej i ochrony danych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 5 maja 2020 r. o godzinie 12:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 11:00 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów:LEX Urząd, Urząd i Obywatele Standard/ Optimum/ Premium

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.

 


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

 

 


Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com