Szkolenie online

Nowe PZP - podmiotowe środki dowodowe w świetle aktów wykonawczych do PZP

Nowe PZP - podmiotowe środki dowodowe w świetle aktów wykonawczych do PZP
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych to podstawowy akt wykonawczy do PZP, istotny przede wszystkim z perspektywy zamawiającego, ale ważny też dla wykonawcy zainteresowanego uzyskaniem konkretnego zamówienia.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Nowe rozporządzenie z 23 grudnia 2020 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, stanowi ważne dopełnienie regulacji nowego PZP, odnoszących się do kwalifikacji podmiotowej wykonawców, a więc potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania czy też, w określonych sytuacjach, spełniają kryteria selekcji. Podmiotowe środki dowodowe służą bowiem weryfikacji dowodowej wskazanych elementów, co do których wykonawcy w pierwszej kolejności składają zamawiającemu - bardziej szczegółowe (zamówienia unijne), bądź mniej szczegółowe (zamówienia krajowe) - wstępne oświadczenia, a dopiero później, co do zasady na koniec postępowania, są weryfikowani podmiotowo, przez pryzmat dokumentów i oświadczeń, o których mowa w przywołanym rozporządzeniu.

 

Informacje o tych dokumentach zamawiający obowiązany jest zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentach zamówienia, stąd też szczegółowa wiedza na temat nowych zasad żądania podmiotowych środków dowodowych jest potrzebna zamawiającemu już w momencie wszczynania postępowania. Wykonawca z kolei, pozyskując tę wiedzę z dokumentów zamówienia, może weryfikować zasadność żądań zamawiającego. Jednakże - co jest jeszcze bardziej istotne - wykonawca powinien uzyskać konkretną informację jakie dokumenty przygotować do postępowania, aby jego oferta (wniosek) pozostawały w zgodności z wymogami zamawiającego oraz wskazanego aktu prawnego.

 

W trakcie szkolenia będzie mowa o:

 

  1. weryfikacji umocowania do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. rozwiązaniach dotyczących dokumentów przewidzianych w drugim, ważnym akcie wykonawczym do ustawy PZP – rozporządzeniu w sprawie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej,
  3. katalogu podmiotowych środków dowodowych i okresie ich ważności,
  4. formie środków dowodowych,
  5. oraz o tym, czy można stosować systemowe rozwiązania certyfikacyjne wykonawców.

 

Osoby posiadające Lexa, udział w szkoleniu będą mogły potwierdzić certyfikatem, po zdaniu testu wiedzy przygotowanego przez Prelegentkę. 

Prelegenci

Prelegenci

Małgorzata Stręciwilk

Pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny, odnotowana w rankingu "50 najbardziej wpływowych prawników" Dziennik Gazeta Prawna w 2016, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek i rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej. Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 24 marca 2021r. o godz. 12:00. Potrwa 1 godzinę, max 75 minut.

 

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 11:00 w dniu szkolenia.​

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

  1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX ( podaj login i hasło używane do logowania do posiadanego pakietu LEX)
  2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie 
  3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
  4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
  5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

 

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox
- wtyczka Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

 

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Zasoby (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wybierz Komentarze i publikacje. Odnośnik do nagrań to kategoria Szkolenia online.

 

 

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

 

Zamówienia Publiczne (Standard, Optimum, Premium)

Urząd

Urząd Premium

 

 

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

 

Osoby niebędące naszymi klientami (płatne szkolenia)

Jeśli nie jesteś użytkownikiem LEX, serdecznie zapraszamy do płatnego udziału w szkoleniu. Wystarczy, że zapiszesz się na tej stronie, a następnie zapłacisz za szkolenie metodą Dotpay- jedyna metoda płatności za szkolenie jaką realizujemy (kliknij w czerwoną ramkę na górze tej strony). Zapraszamy!

Informacje o cenie i terminach

Cena szkolenia:
49,00 zł/ os netto ( 60,27 zł/os brutto )
Termin i miejsce:
Wkrótce nowe terminy
Czas trwania:
1h

Zgłoszenia

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com