VAT w samorządach 2016

VAT w samorządach 2016
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Wyrok TSUE ws jednostek budżetowych - praktyczne konsekwencje dla samorządów

 2. Ogólne zasady odliczania VAT przez samorządy przed i po nowelizacji w 2016 r.
  • konieczność wykazania związku zakupu z działalnością gospodarczą samorządu
  • konieczność wykazania związku zakupu z działalnością opodatkowaną samorządu
  • zasady przyporządkowania zakupów do poszczególnych typów działalności - uchwała NSA z 24 października 2011 r., aktualne orzecznictwo sądów i praktyka organów podatkowych w tej kwestii
  • odliczenie VAT przy nabyciu nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu
  • dotacje i subwencje a prawo do odliczenia
  • odliczenie VAT przy zaniechanych inwestycjach

 3. Nowe zasady określania współczynnika sprzedaży obowiązujące od 2016 r.
  • wydatki, do których będą miały zastosowanie nowe regulacje (rodzaje wydatków, przepisy przejściowe)
  • czynności wykonywane przez samorządy, uznawane i nieuznawane za działalność gospodarczą
  • metody określenia współczynnika (metody wskazane w ustawie, łączenie metod, różne metody dla różnych typów wydatków, zmiana metody)
  • metoda przychodowa określania współczynnika (jakie przychody i dochody powinny być uwzględniane, a jakie nie, przychody należne vs. otrzymane, czynności nieodpłatne, odszkodowania i kary umowne)
  • określanie współczynnika w oparciu o liczbę pracowników
  • określanie współczynnika w oparciu o klucz czasowy
  • określanie współczynnika w oparciu o klucz powierzchniowy
  • określanie współczynnika w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego
  • współczynnik szacunkowy, współczynnik wstępny i ostateczny
  • zaokrąglenia współczynnika sprzedaży
  • obrót nieruchomościami i innymi środkami trwałymi a współczynnik sprzedaży

 4. Korekta roczna i wieloletnia przy nabyciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od 2016 r.
  • korekta roczna
  • korekta 5- i 10-letnia
  • sposób wykazywania korekt w deklaracji VAT
  • obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany prawa do odliczenia
  • sprzedaż środka trwałego lub nieruchomości w okresie trwania korekty
  • likwidacja lub kradzież środka trwałego w okresie trwania korekty

 5. Odliczenie VAT od poszczególnych typów inwestycji i wydatków, przed i po 1 stycznia 2016 r.
  • inwestycje i wydatki bieżące związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej
  • inwestycje i wydatki bieżące związane z działalnością oświatową
  • inwestycje i wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną
  • inwestycje i wydatki bieżące związane z działalnością w zakresie sportu i rekreacji
  • inwestycje i wydatki bieżące związane z ogólnym funkcjonowaniem samorządu

 6. Nowe regulacje w zakresie odliczeń a treść oświadczeń o kwalifikowalności podatku dla potrzeb projektów korzystających z dofinansowania

 7. Najnowsze orzecznictwo sądów i organów podatkowych dot. rozliczeń VAT przez samorządy

 8. Pytania i odpowiedzi

Cele

Cele

1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zupełnie nowe zasady odliczania podatku VAT przez jednostki sektora finansów publicznych, które od tej daty będą musiały następować w oparciu o tzw. prewspółczynnik. Spowoduje to liczne zmiany w sposobie rozliczenia VAT przez samorządy, w szczególności wpłynie na kwalifikowalność podatku VAT przy rozliczeniach inwestycji korzystających z dofinansowania, jak również na odliczenie VAT od kosztów ogólnych funkcjonowania jednostek. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi regulacjami oraz sposobami ich zastosowania w poszczególnych przypadkach. Zaprezentowane zostanie także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz aktualna praktyka organów podatkowych w kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT przez samorządy, w tym konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie jednostek budżetowych. Omówione podczas szkolenia liczne przykłady pozwolą na uzyskanie praktycznej wiedzy niezbędnej samorządom w procesie rozliczania podatku VAT.

Prelegenci

Prelegenci

Agnieszka Bieńkowska

Doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT; uznany w kraju ekspert z zakresu doradztwa na rzecz jednostek sektora finansów publicznych. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i realizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT w projektach unijnych. 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com