VAT w samorządach 2016/2017: Ustawa o centralizacji rozliczeń, prewspółczynnik odliczenia podatku naliczonego

VAT w samorządach 2016/2017: Ustawa o centralizacji rozliczeń, prewspółczynnik odliczenia podatku naliczonego
Omówione podczas wykładu liczne przykłady pozwolą na uzyskanie praktycznej wiedzy niezbędnej w procesie rozliczania podatku VAT.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Ustawa o centralizacji rozliczeń VAT w samorządach
  1. centralizacja obowiązkowa – kogo dotyczy i do kiedy musi być prowadzona
  2. centralizacja „dobrowolna” – jej zakres i skutki
  3. zasady dokonywania rozliczeń za okres do końca grudnia 2016 r.
  4. zasady dokonywania korekt rozliczeń za okres sprzed podjęcia scentralizowanego modelu rozliczeń
  5. zasady dokonywania zwrotu środków europejskich w przypadku zmiany kwalifikowalności podatku VAT na skutek centralizacji
  6. kasy fiskalne przed i po centralizacji
 2. Nowy model rozliczeń, czyli na co zwrócić uwagę przeprowadzając konsolidację rozliczeń VAT w JST
  1. organizacja procesu zmian, obieg dokumentów i informacji
  2. podział zadań pomiędzy samorząd i jego jednostki budżetowe, procedury i instrukcje wewnętrzne
  3. umowy z dostawcami i nabywcami, faktury sprzedaży i zakupu, korekty faktur, kasy fiskalne
  4. gromadzenie informacji potrzebnych do przygotowania deklaracji samorządu, odpowiedzialność za rejestry i deklaracje cząstkowe
  5. audyt wewnętrzny rozliczeń podatkowych jednostki organizacyjnej
  6. korekty deklaracji VAT wynikające z korekt rozliczeń dokonanych przez jednostki organizacyjne – jakie
  7. przechowywanie dokumentów
 3. Nowe zasady określania współczynnika sprzedaży obowiązujące od 2016 r.
  1. wydatki, do których będą miały zastosowanie nowe regulacje (rodzaje wydatków, przepisy przejściowe)
  2. czynności wykonywane przez samorządy, uznawane i nieuznawane za działalność gospodarczą
  3. metody określenia współczynnika (metody wskazane w ustawie, łączenie metod, różne metody dla różnych typów wydatków, zmiana metody)
  4. metoda przychodowa określania współczynnika (jakie przychody i dochody powinny być uwzględniane, a jakie nie, przychody należne vs. otrzymane, czynności nieodpłatne, odszkodowania i kary umowne)
  5. określanie współczynnika w oparciu o klucz osobowy
  6. określanie współczynnika w oparciu o klucz czasowy
  7. określanie współczynnika w oparciu o klucz powierzchniowy
  8. określanie współczynnika w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego
  9. współczynnik szacunkowy, współczynnik wstępny i ostateczny
  10. zaokrąglenia współczynnika sprzedaży
  11. obrót nieruchomościami i innymi środkami trwałymi a współczynnik sprzedaży
 4. Nowy współczynnik a obowiązek stosowania proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT
 5. Korekta roczna i wieloletnia przy nabyciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od 2016 r. (wydatki zakupione do działalności gospodarczej oraz poza tą działalnością, zakupu związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z VAT)
  1. korekta roczna
  2. korekta 5- i 10-letnia
  3. sposób wykazywania korekt w deklaracji VAT
  4. obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany prawa do odliczenia
  5. sprzedaż środka trwałego lub nieruchomości w okresie trwania korekty
  6. likwidacja lub kradzież środka trwałego w okresie trwania korekty
 6. Nowe regulacje w zakresie odliczeń a treść oświadczeń o kwalifikowalności podatku dla potrzeb projektów korzystających z dofinansowania
  1. „stare” projekty – przypadki, w których zwrot jest konieczny oraz przypadki, w których nie ma takiego obowiązku
  2. kwalifikowalność podatku VAT przy nowych projektach i umowach o dofinansowanie
 7. Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych w sprawach dot. rozliczeń podatku VAT przez samorządy
 8. Pytania i odpowiedzi

 

Cele

Cele

Od 1 stycznia 2017 r. samorządy zobowiązane będą stosować scentralizowany model rozliczeń podatku VAT. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia istotnych zmian w sposobie rozliczeń oraz obiegu dokumentów i informacji pomiędzy samorządem a jego jednostkami organizacyjnymi, koniecznością wprowadzenia odpowiedniego podziału zadań, właściwych procedur rozliczeń i nadzoru oraz stosownego określenia zakresów odpowiedzialności. Możliwe będzie również przeprowadzenie centralizacji ze skutkiem „wstecz”. W procesie tym należy uwzględnić ciągle jeszcze zmieniające się orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych w sprawach rozliczeń podatku VAT w samorządach, a także nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zasady częściowego odliczenia podatku VAT od niektórych wydatków, w oparciu o tzw. prewspółczynnik.

Prelegenci

Prelegenci

Agnieszka Bieńkowska

Doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT; uznany w kraju ekspert z zakresu doradztwa na rzecz jednostek sektora finansów publicznych. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i realizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT w projektach unijnych. 

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do skarbników i innych pracowników służb finansowych gmin, powiatów i województw, a także kierowników i pracowników księgowości zakładów i jednostek budżetowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi regulacjami oraz praktycznymi sposobami ich zastosowania w poszczególnych przypadkach. Przedstawione zostanie również najnowsze orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych w sprawach z zakresu rozliczeń podatku VAT przez samorządy. Omówione podczas wykładu liczne przykłady pozwolą na uzyskanie praktycznej wiedzy niezbędnej w procesie rozliczania podatku VAT.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com