Szkolenie online

Roboty budowlane wg nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane wg nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

I część - mec. Robert Zbytniewski

W ramach webinarium dotyczącego umów o roboty budowlane zawieranych i realizowanych w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych przedstawię od strony praktycznej uregulowania ww. ustawy, które dotyczą ochrony podwykonawcy jako „najsłabszego” podmiotu realizującego umowy o roboty budowlane. Wskażę również na przesłanki zmiany umowy o roboty budowlane zawartej w reżimie PZP, a nadto omówię formy zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane.

 

II część - mec. Patrycja Gorgoń-Wróbel

W ramach webinarium dotyczącego umów o roboty budowlane zawieranych, realizowanych w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych omówię kwestę związaną z wpływem nowej ustawy PZP na kształtowanie treści umowy o roboty budowlane z zamawiającym, wpływem nienależytego wykonania umowy na możliwość uzyskania nowego zamówienia, waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy według nowego PZP.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I część - mec. Robert Zbytniewski

 

 1. Relacje pomiędzy Zamawiającym – Wykonawcą – Podwykonawcą z punktu widzenia ochrony podwykonawcy jako „najsłabszego” podmiotu realizującego umowy o roboty budowlane.
 2. Zmiana umowy o roboty budowlane.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane.

 

II część - mec. Patrycja Gorgoń-Wróbel

 

 1. Konsekwencje nienależytego wykonania umowy a możliwość uzyskania nowego zamówienia publicznego;
 2. Wpływ nowej ustawy Pzp na kształtowanie obligatoryjnej treści umowy o roboty budowlane;
 3. Waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy według nowego PZP.

Prelegenci

Prelegenci

Patrycja Gorgoń-Wróbel

Radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
Ekspertka w zakresie prawa budowlanego, inwestycyjnego i zamówień publicznych, pełnomocnik występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się także w prawie autorskim i nowych technologii. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska. Ukończyła także szereg szkoleń rządowych w zakresie ochrony informacji niejawnych uzyskując poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, w tym ONZ oraz UE.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Autorka licznych publikacji na temat prawa budowlanego na łamach Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.

Robert Zbytniewski

Adwokat w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym prowadzeniu spraw sądowych, w szczególności w zakresie umów o roboty budowlane zawartych w oparciu o FIDIC. Pracował jako radca Prokuratorii Generalnej RP, gdzie działał w imieniu Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących m.in. odpowiedzialności członków zarządu, solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą względem podwykonawców, w tym w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz roszczeń o zapłatę, w tym o zapłatę kar umownych. Uczestniczy w rozmowach ugodowych w celu polubownego zakończenia sporu. Przygotowuje opinie, których przedmiotem jest ocena ryzyk procesowych związanych z realizacją kontraktów.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2022r. o godz. 12:00. Potrwa 1 godzinę, max 75 minut.

 

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 11:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

 1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX (przycisk Zaloguj się na górze tej strony).
 2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie mailem i danymi do których jest przypisana licencja Lex.
 3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
 4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
 5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

 

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

 

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Zasoby (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wybierz Komentarze i publikacje. Odnośnik do nagrań to kategoria Szkolenia online.

 

 

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

 

Zamówienia Publiczne Standard 
Zamówienia Publiczne Optimum 
Zamówienia Publiczne Premium 

 

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

 

Osoby niebędące naszymi klientami (płatne szkolenia)

Jeśli nie jesteś użytkownikiem LEX, serdecznie zapraszamy do płatnego udziału w szkoleniu. Wystarczy, że zapiszesz się na tej stronie, a następnie zapłacisz za szkolenie metodą Dotpay- jedyna metoda płatności za szkolenie jaką realizujemy (kliknij w czerwoną ramkę na górze tej strony). Zapraszamy!

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com