Progman Finanse - kurs komputerowy dla użytkowników średniozaawansowanych

Progman Finanse - kurs komputerowy dla użytkowników średniozaawansowanych
System Progman Finanse został przygotowany dla jednostek sektora finansów publicznych w celu prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zgodnej z obowiązującymi normami prawa. Został ukierunkowany na zindywidualizowane potrzeby sektora budżetowego, uwzględnia jego specyfikę rachunkowości oraz wykorzystuje klasyfikację dochodów i wydatków środków publicznych. Pracę w systemie można rozpocząć z początkiem roku obrotowego lub w dowolnym jego momencie. Program umożliwia prowadzenie księgowości zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i zespołów.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 • Ewidencja dochodów budżetowych w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27S,
 •  Należności budżetowe – zasady ich wykazywania w Rb-27 oraz Rb-27S,
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych oraz sposób jego weryfikacji,
 •  Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych na  przykładzie Rb-28 oraz Rb-28S,
 •  Zasady sporządzania kwartalnych sprawozdań budżetowych w systemie Finanse:

- Rb-34S w zakresie wykonania dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych,

- Sprawozdania w zakresie operacji finansowych: Rb-N, Rb-Z, Rb-U,

 • Sposoby weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych,
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w sprawozdawczości budżetowej:

- Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego – BESTI@,

- Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa – TREZOR.

 • Czynności przygotowawcze do sporządzenia rocznych sprawozdań: etapy postępowania, ustalenie terminów, uzgodnieni zapisów w księgach rachunkowych,
 • Przygotowanie programu do pracy w nowym roku obrachunkowym:

- przeniesienie kont i paragrafów,

- przeniesienie dzienników i grup dokumentów,

- przeniesienie schematów przeksięgowań okresowych,

- przeniesienie wzorców zaangażowania oraz wzorców pozycji,

 • Ustalenie wyniku finansowego w systemie Finanse,
 • Przeksięgowania roczne na fundusz jednostki,
 • Rozliczenie zaangażowania i pozostałych kont pozabilansowych,
 • Przygotowanie wydruków niezbędnych do sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
 • Sprawozdania finansowe: nadrzędne zasady sporządzania, elementy składowe i terminy składania,
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych:

- bilans jednostki / samorządowego zakładu budżetowego,

- rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w funduszu jednostki,

 • Przygotowanie bilansu otwarcia roku 2016,
 • Zamknięcie roku 2015,
 • Odpowiedzi na pytania uczestników.
   

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Rafał Rymkiewicz

tel. +48 516 005 818

rafal.rymkiewicz@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Rafał Rymkiewicz, tel. +48 516 005 818, rafal.rymkiewicz@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com