Proces budowlany - od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie

Proces budowlany - od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W ramach szkolenia omówione zostaną procedury prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, poczynając od dokonania zgłoszenia planowanych robót budowlanych albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez poprawne i bezkolizyjne prowadzenie budowy, aż do faktycznego zakończenia inwestycji.

Szkolenie skierowane jest zarówno do uczestników procesu budowlanego (projektantów, inwestorów, kierowników budowy), wykonawców oraz podwykonawców, jak również do pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym w 2015/2016.
 2. Zarys "małej" nowelizacji prawa budowlanego z 20.02.2015 r.
 3. Założenia Kodeksu budowlanego.
 4. Obowiązek zgłoszenia robót budowlanych a obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa budowlanego.
 5. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę wykonalne a ostateczne - kiedy można rozpocząć roboty budowlane w świetle nowelizacji prawa budowlanego.
 6. Zmiany w prawie budowlanym dotyczące procedury zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi.
 7. Istotne a nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego - obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i związane z tym postępowanie administracyjne.
 8. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Odpowiedzialność za teren budowy. Dokumentacja budowy.
 9. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji. Odpowiedzialność za samowolę budowlaną.
 10. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Zawiadomienie o zakończeniu budowy a decyzja a pozwoleniu na użytkowanie - jaka procedura jest właściwa w świetle nowelizacji prawa budowlanego.
 11. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne.
 12. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Cele

Cele

Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiadomości z zakresu prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian, w szczególności zmianą wprowadzoną ustawą o zmianie prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015 r.  

 

Prelegenci

Prelegenci

female

Dorota Dorska - Havaris

partner Kancelarii BZP, radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego.

Wspiera inwestorów oraz zarządzających nieruchomością w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych. Doradza Klientom - zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji oraz  użytkowanej nieruchomości. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji.

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest zarówno do uczestników procesu budowlanego (projektantów, inwestorów, kierowników budowy), wykonawców oraz podwykonawców, jak również do pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123a) - Budynek Millennium Plaza 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com