Akademia Edukacji Elementarnej "Baw się rytmem i melodią - twórcze wprowadzanie cyfr w świat dziecka"

Akademia Edukacji Elementarnej "Baw się rytmem i melodią - twórcze wprowadzanie cyfr w świat dziecka"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Matematykę da się lubić! Znajdujemy ją wokół i wykorzystujemy każdego dnia. Warto popularyzować takie sposoby jej nauczania, żeby były efektywne i dla nauczycieli, i dla uczniów. Zgodnie z ideą pedagogiki zabawy, jeżeli trudne treści przekazane zostaną w przyjaznej formie, dziecko zrozumie je i wykorzysta w praktyce, nieświadome, że właśnie czegoś się nauczyło. Włączając do zabaw matematycznych elementy muzyki: rytm i melodię, elementy Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera (inteligencja logiczno - matematyczna) oraz schemat działania zapożyczony z Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, można z jednej strony rozwijać umiejętności stricte matematyczne, a z drugiej - pozytywnie wpływać na psychikę dziecka, rozbudzając w nim poczucie, że matematyka jest prosta i łatwo można się jej nauczyć, co może zwiększyć szanse dziecka na odnoszenie sukcesów matematycznych na dalszych etapach kształcenia.
 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

1. Zdaniem specjalistów:

  • Dlaczego matematyka? Dlaczego "od zawsze?" Dlaczego warto rozwijać umiejętności i zachęcać do bliższego poznania?
  • Parę słów o punkcie odniesienia: cele i treści matematyczne w podstawie programowej edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.
  • Dziecko rośnie, rozwija się i z każdym rokiem w zakresie umiejętności matematycznych może coraz więcej, np. trzylatek, czterolatek…

2. Matematyczna "pajęczynka" - w ćwiczeniach:

  • Matematyki związki z rytmem i melodią.
  • Rozwijanie umiejętności orientacji przestrzennej z wykorzystaniem ruchu i dźwięku.
  • Słowo H. Gardnera na temat inteligencji logiczno - matematycznej.
  • Powiązania matematyki z Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
  • Przygotowanie do pisania cyfr z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Klockowa arytmetyka z piosenką oraz propozycje wykorzystywania innych narzędzi.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, nauczyciele rozwiną swoje umiejętności metodyczne niezbędne do prawidłowej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (p.: Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. poz. 803). Zapoznają się z przykładami "dobrych praktyk" ciekawego i efektywnego wprowadzania treści matematycznych w edukacji przedszkolnej, na pierwszym etapie edukacyjnym i (w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego) w klasie czwartej szkoły podstawowej oraz poszerzą swoje zasoby pomysłów na realizację wymagań zawartych w załącznikach do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z maja 2013 roku (p.: Dz.U. 2013 poz. 560).

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja.
 

Cele

Cele

Zapoznanie nauczycieli ze sposobami wprowadzania ucznia w świat matematyki, efektywnymi i korzystnymi z punktu widzenia rozwijania dziecięcych umiejętności liczenia, rozwijania orientacji przestrzennej, umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania oraz kształtowania pozytywnego stosunku do uczenia się matematyki. Wskazanie, w jaki sposób można do wprowadzania treści matematycznych wykorzystywać: Teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera, rytm i melodię - składowe części muzyki oraz elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Prelegenci

Prelegenci

female

Katarzyna Ziomek

Pasjonat rozwoju osobistego i wykorzystywania własnego potencjału przez dzieci i dorosłych. Długoletni nauczyciel muzyki, zajęć muzyczno-ruchowych dla grup przedszkolnych, zajęć artystycznych na trzecim etapie edukacyjnym, bloku przyroda w szkole podstawowej. Wychowawca dzieci i młodzieży. Doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wykładała na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Jest współautorką publikacji dydaktycznych dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwijania umiejętności motywacyjnych, rozwijania umiejętności metodycznych, organizacji i zarządzania oświatą, współpracy z rodzicami, rozwoju osobistego, rozwijania potencjału twórczego uczniów, emisji głosu oraz terapii muzyką.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com