Konferencja

I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2014/2015 "Prawo oświatowe w 2015 roku oraz zarządzanie wizerunkiem szkoły"

I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2014/2015 "Prawo oświatowe w 2015 roku oraz zarządzanie wizerunkiem szkoły"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Podczas I Zjazdu AZDS omówimy najważniejsze problemy prawne w 2015 roku w tym m.in.:

• Nowe zadania dyrektora jako administratora danych osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych)
• Rekrutacja do szkół i przedszkoli (rok szk. 2015/2016)

Inne zagadnienia omawiane podczas konferencji będą dotyczyły zarządzania wizerunkiem szkołu. Wizerunek szkoły, czyli zbiór pewnych przekonań na jej temat, jest jedną z najważniejszych przesłanek, które brane są pod uwagę przez rodziców i uczniów przy wyborze drogi kształcenia. 
Co warto robić, aby wyróżnić się spośród innych szkół/placówek oświatowych?
Jak wizerunek dyrektora wpływa na postrzeganie szkoły w środowisku?
Na co zwracać uwagę w procesie kształtowania wizerunku szkoły/placówki oświatowej? 
Jakie elementy są szczególnie istotne? 
Jak docierać z informacją o szkole do uczniów, rodziców? 
Jak tę informację konstruować, by budziła pozytywne skojarzenia? To tylko część z pytań, na które odpowiadać będziemy podczas I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Godzina

Program

09:00 - 09:30

Powitalna kawa i rejestracja uczestników

09:30 - 09:45

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji - Elżbieta Piotrowska - Albin Dyrektor Segmentu Oświata, Małgorzata Pomianowska Redaktor Naczelna Czasopisma "Dyrektor Szkoły"

09:45 - 10:30

Rekrutacja do szkół i przedszkoli (rok szk. 2015/2016) (Iwona Kobus)

 • Kryteria naboru – ustawowe i ustalone przez organ prowadzący – praktyczne problemy dotyczące  stosowania i dokumentowania
 • Zadania komisji rekrutacyjnej
 • Tryb odwoławczy w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, na zajęcia w placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

10:30 - 10:40

Pytania i dyskusja

10:40 - 11:20

Nowe zadania dyrektora jako administratora danych osobowych (dr Marlena Sakowska-Baryła)

 • Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i aktach wykonawczych po wejściu w życie nowych przepisów
 • Pozycja prawna i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • „Sprawdzenie” dokonywane przez ABI
 • Sprawozdania przygotowywane przez ABI
 • Aktualizacja dokumentacji
 • Korzyści i mankamenty powołania ABI w placówce oświatowej
 • Nowelizacja zasad rejestracji zbiorów danych
 • Nowość – zgłoszenie ABI do rejestracji u GIODO
 • Przepisy przejściowe

11:20 - 11:30

Pytania i dyskusja

11:30 - 11:50

Przerwa kawowa

11:50 - 12:30

Co ma wpływ na to jak jesteśmy odbierani przez środowisko? Konteksty: rekrutacja uczniów do szkoły, relacje z rodzicami, budowanie zespołu pracowniczego - Tomasz Garstka

 • Główne psychologiczne mechanizmy postrzegania społecznego
 • Autoprezentacja dyrektora szkoły a prezentacja wizerunku placówki
 • Główne zasady kontaktów z rodzicami uczniów
 • Wizerunek dyrektora w oczach członków rady pedagogicznej a budowanie zespołu
 • Prawdy i mity na temat mowy ciała

12:30 -12:35

Pytania i dyskusja

12:35-12:50

Przerwa kawowa

12:50 - 13:30

Wizerunek publiczny dyrektora szkoły - czyli co robić a czego nie, aby ludzie dobrze o mnie myśleli… - Bartosz Sokoliński

 • Dlaczego dyrektor musi dbać o swój wizerunek?
 • Czym jest wizerunek dyrektora?
 • Dyrektor – misjonarz czy menedżer?
 • Kto ocenia dyrektora?
 • Dyrektor szkoły a media
 • Nowe technologie w codziennym życiu dyrektora…

13:30 - 13:35

Pytania i dyskusja

13:35 - 14:10

Jak wykorzystać media społecznościowe dla budowania marki szkoły - dr Karolina Zioło-Pużuk

 • Teoria marki a placówka oświatowa - wprowadzenie
 • Media społecznościowe- przegląd
 • Media społecznościowe w służbie szkoły- przykłady rozwiązań
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z mediów społecznościowych
 • Jak zapobiec zagrożeniom dla reputacji placówki ?

14:10 - 14:15

Pytania i dyskusja

14:15-14-20

Podsumowanie i zakończenie konferencji

14:20

Obiad

15:00

Wspólny przejazd i zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich (dla chętnych osób)

Cele

Cele

Dlaczego warto wziąć udział w 3 Zjazdach i prenumerować "Dyrektora Szkoły":

 • Program oparty jest na najnowszych zmianach w prawie i nowych trendach edukacyjnych
 • Test końcowy obejmuje materiał zawarty w lekcjach publikowanych na łamach „Dyrektora Szkoły” oraz omawiany na zjazdach
 • Każdy uczestnik minimum 2 Zjazdów, który zda końcowy egzamin, otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" wystawiony przez Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja
 • Atrakcyjny rabat za udział w 2 lub 3 Zjazdach
 • 25% rabatu dla prenumeratorów "Dyrektora Szkoły" i serwisu "Prawo Oświatowe"

Prelegenci

Prelegenci

female

Iwona Kobus

Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, były pracownik m.in. Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, administracyjnym i gospodarczym. Z doświadczeniem w zakresie wykładów i szkoleń w ww. dziedzinach. Posiada doświadczenie zawodowe w legislacji i zagadnieniach unijnych.

Tomasz Garstka

Psycholog, absolwent UW. Pracował jako socjoterapeuta dzieci i młodzieży. Następnie szkolił się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej i pracował w tym nurcie z osobami dorosłymi. Z czasem jednak odszedł w swojej pracy od założeń nie znajdujących poparcia w psychologii naukowej. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych. Jako członek stowarzyszenia non profit Klub Sceptyków Polskich, stara się upowszechniać rzetelną, opartą na dowodach (evidence based) psychologiczną wiedzę naukową i ujawniać działalność pseudonaukową. Autor tekstów w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły” Wydawnictwa Wolters Kluwer. Pracuje też w NZOZ Przychodni Specjalistycznej Prosen w Warszawie.

Bartosz Sokoliński

Prezes i współwłaściciel w TO.BE Group, odpowiedzialny jest za zarządzanie i wizję firm oraz nadzorowanie strategii marketingowych klientów.

Swoją zawodową karierę rozpoczął jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie War-szawskim (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), w międzynarodowej – jednej z najlepszych i największych w Polsce – agencji public relations Alcat Communications. Po dwóch latach pracy w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych został szefem warszaw-skiego biura odpowiedzialnym za Polskę oraz kraje Europy Środkowowschodniej. Kie-rował tam kilkunastoosobowym zespołem.

Od ponad 10 lat jest współwłaścicielem agencji reklamowej. Skończył studia po-dyplomowe o specjalizacji PR oraz dziennikarstwo prasowe w Centrum Dziennikarstwa prowadzonym przez Amerykańską Fundację Wolnych Mediów. W latach 1998-2002 był radnym w Gminie Michałowice.

Pracował i doradzał marketingowo m.in. takim firmom i organizacjom jak Agora, Alpha Consulting, Ardo, Bank Gospodarstwa Krajowego, C&A Polska, Cussons, Col-gate-Palmolive, Compress SA, Dynamics PR, Fomar Borg Automotive, Fundacja Roz-woju Społeczeństwa Informacyjnego, Gorenje, Haier, Ignitus, Kluthe Polska, Infor, Kwik-Fit, Narodowy Bank Polski, Merkator, Murator, PIAP, Platforma Obywatelska, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Prawo i Sprawiedliwość, Projekt: Polska, Prokom SA, Rzeczpospolita SA, Profile PR, Shell Autoserv, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Sygma Bank Polska, Unilever, World Young Business Achiever International.

Doradza i prowadzi szkolenia z zakresu komunikowania za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych, content marketingu, prowadzenia prezentacji, krea-tywności oraz edukacji.

Jest współzałożycielem – think-tanku politycznego „Forum OdNowa” oraz „Oby-wateli Nauki” – ruchu społecznego na rzecz dobrej nauki.

Prywatnie jest mężem, ojcem trójki dzieci i fanem squasha, tenisa i koszykówki.

dr Karolina Zioło-Pużuk

magister wiedzy o kulturze (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), doktor nauk humanistycznych (University of Sheffield, Wielka Brytania, 2010), w 2013 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Intra). W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się problematyką dostepności.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

Partnerzy

Partnerzy

Biuro Podróży PITUR

Biuro Podróży PITUR jest firmą specjalizującą się w organizacji imprez turystycznych krajowych i zagranicznych – na terenie Polski i Europy.

Założyciel i właściciel Piotr Kociszewski jest geografem, absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (specjalizacji – geografia turyzmu), a obecnie doktorantem swojego macierzystego wydziału. W swojej pracy łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną, doświadczenie zdobyte dotychczas na rynku turystycznym poprzez pracę m.in. w charakterze pilota wycieczek, przewodnika, organizatora wyjazdów z osobistą pasją i zainteresowaniem bogactwem zróżnicowaniem Polski i regionów europejskich.

Biuro Podróży PITUR specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji oferty turystycznej dla każdego Klienta, który ceni przede wszystkim jakość, wysoki standard usług, odpowiedni poziom merytoryczny i fachową realizację programu.

Edu-Tera

Naszą firmę tworzy zespół ekspertów, którzy kompleksowo i profesjonalnie opiekują się Klientami. Szczególny nacisk kładziemy na potrzebę wzajemnej współpracy i efektywnej komunikacji. Właśnie dlatego poszczycić się możemy doskonałym kontaktem z Klientem i czujnie odpowiadamy na Wasze potrzeby.

Obszar naszych działań koncentruje się na szeroko pojętych szkoleniach i warsztatach dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli. Z tematyką oraz zakresem naszych szkoleń i warsztatów możecie zapoznać się Państwo w zakładce: Warsztaty i szkolenia.

Ofertę naszej firmy wyróżnia przede wszystkim chęć dostosowania działań do Państwa potrzeb i oczekiwań. Jeśli Klient zgłosi potrzebę zorganizowania warsztatu, którego nie ma w naszym katalogu, natychmiast odpowiemy na Jego potrzeby!

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem i tematyką szkoleń organizowanych przez firmę Edu- Tera!

Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.

Niewidzialna Wystawa

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to nowoczesne centrum edukacyjno-kulturalne i platforma dialogu społecznego. Sercem Muzeum jest interaktywna wystawa stała, prezentująca tysiącletnią historię polskich Żydów oraz ich kulturę i dziedzictwo. Osiem galerii przedstawia kolejne odsłony obecności Żydów na ziemiach polskich: od pierwszych osadników w średniowieczu aż po stopniowe odradzanie się społeczności polskich Żydów po 1989 roku. Na wystawie zwiedzający zanurza się w historię opowiadaną przez przedmioty, malowidła, interaktywne instalacje, projekcje wideo, dźwięki i źródła pisane. Przywracając pamięć o bogatej kulturze i dziedzictwie polskich Żydów, ekspozycja uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Wystawa stała nie podsuwa gotowych odpowiedzi. Nie wykłada jedynej prawdy o przeszłości. Zachęca do stawiania pytań, do poszukiwania odpowiedzi w dialogu z innymi. Opiera się na historycznych obiektach i oryginalnych świadectwach, ale interpretację pozostawia zwiedzającym.

Budynek Muzeum zaprojektowany przez fińską pracownię Lahdelma&Mahlamäki to prawdziwa perła architektury – wizytówka nowoczesnej Warszawy i pomnik jej wielobarwnej przeszłości. Muzeum POLIN powstało w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy: na terenie dzielnicy, którą przed wojną zamieszkiwali głównie Żydzi. W 1940 roku Niemcy stworzyli tu getto. Muzeum dopełnia historię tego miejsca: pobliski pomnik Bohaterów Getta upamiętnia, jak polscy Żydzi ginęli, Muzeum zaś przypomina, jak żyli. Dlatego nazywamy je „muzeum życia”.

Działalność wystawiennicza i naukowa Muzeum łączy się z bogatym programem kulturalnym i edukacyjnym. Jeszcze przed otwarciem wystawy stałej Muzeum rozpoczęło organizowanie warsztatów, wystaw, koncertów, spektakli teatralnych i seansów filmowych. Odbywają się tu wykłady i debaty z udziałem naukowców i osobistości życia społecznego, spotkania ze Sprawiedliwymi i Ocalałymi oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Niezwykle istotną sferą działalności Muzeum jest współpraca ze szkołami: zajęcia dla uczniów ze wszystkich poziomów edukacji, a także warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Muzeum jest również aktywne w Internecie.

Muzeum POLIN powstało jako pierwsza w Polsce instytucja kultury utworzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawę i stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Strona publiczna sfinansowała budowę budynku Muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za stworzenie wystawy stałej, zasila również bieżący budżet na działalność programową Muzeum. Na stworzenie wystawy środki przekazało wielu darczyńców z Polski i świata.

We Learning Platforma Kształcenia Społecznościowego

Patroni instytucjonalni

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

WOM Katowice

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Aktywnie działamy od 1991 r. Zrzeszamy obecnie 33 gminy. 

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Zapraszamy do udziału w XI edycji Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. Rok 2014/ 2015. 
Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” organizowana jest już od 11 lat przez Redakcję miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja. 
Biorąc udział w Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu, zmieniające się prawo, a także otrzymują wsparcie w rozwiazywaniu praktycznych, codziennych problemów.
Każdy uczestnik, który zda końcowy egzamin, otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" wystawiony przez Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja. 
Inicjatorką Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” była niezapomniana Irena Dzierzgowska. Pierwsze lekcje Akademii ukazały się w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej.” w 2004 r. Od tej pory skorzystało z nich kilka tysięcy dyrektorów, od których wiemy, że uczestnictwo w AZDS pomaga w praktyce kierowania placówką, wzbogaca kompetencje menedżera i wspiera rozwój indywidualny.

 

 

I Zjazd AZDS odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A) - bud. Millennium Plaza

 

UWAGA!

Atrakcją I Zjazdu AZDS będzie wspólne zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich. W cenie konferencji zapewnimy Państwu dojazd oraz zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com