Szkolenie online

Kontrola zarządcza w oświacie

Kontrola zarządcza w oświacie
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W styczniu 2020 r. minie 10 lat od wprowadzenia przepisów o kontroli zarządczej. Czas ten został wykorzystany przez placówki oświatowe na wdrożenie rozwiązań zarządczych odpowiadających wymaganiom stawianym przez ustawodawcę i Ministra Finansów. Jednak w wielu przypadkach wdrożenie to zostało przeprowadzone niewłaściwie. Po pierwsze wiele jednostek sprowadziło kontrolę zarządczą jedynie do grupy rozwiązań określonych w procedurach wewnętrznych, skoncentrowanych na szczegółowych procesach (księgowość, zamówienia publiczne, itp.). Po drugie, zarządzanie ryzykiem zostało skoncentrowane w dużej grupie jednostek na procesach, nie na celach i zadaniach tych jednostek, co wypaczyło ideę tego elementu kontroli zarządczej i zniechęciło pracowników do poważnego traktowania pracy z ryzykami (ze względu na brak widocznych jej efektów). Po trzecie wiele jednostek traktuje obowiązki z zakresu kontroli zarządczej, jako konieczność przygotowania rozwiązań, które „zadowolą” kontrole zewnętrzne, a nie jako działania, które mają wnieść wartość dodaną do funkcjonowania danej jednostki. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Szkolenie ma na celu podsumowanie przepisów i wytycznych o kontroli zarządczej z podkreśleniem błędów we wdrażaniu tych rozwiązań popełnianych przez placówki oświatowe w latach 2010 – 2020. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady tworzenia „pomysłu” na kontrolę zarządczą w jednostkach, która powinna być skoncentrowana przede wszystkim na celach i zadaniach a nie na szczegółowych procesach (które często mają jedynie pośredni wpływ na realizowane cele). Omówione zostaną w sposób praktyczny wszystkie elementy kontroli zarządczej zgodnie ze standardami MF ze wskazaniem konkretnych rozwiązań sprawdzonych wybranych jednostkach sektora finansów publicznych posiadających spore pozytywne doświadczenia w budowaniu systemów kontroli zarządczej.

 

Szkolenie skierowane jest do:

  • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,
  • pracowników placówek oświatowych chcących usystematyzować i uaktualnić swoją wiedzę o kontroli zarządczej

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zarządzanie jednostką sektora finansów publicznych - uwagi ogólne

1. Kultura stosowania przepisów a kultura osiągania rezultatów

2. Nowe zarządzanie w administracji (New Public Management)

II. Kontrola zarządcza

1. Kontrola zarządcza jako model zarządzania jednostką sektora finansów publicznych

2. Ustawowa definicja kontroli zarządczej

3. Standardy kontroli zarządczej

4 Efektywność, adekwatność, skuteczność kontroli zarządczej

5. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą

6. Kontrola zarządcza według wymogów Ministra Finansów i w świetle wyników kontroli NIK i RIO – podsumowanie nowych wytycznych MF i wyników kontroli NIK oraz RIOIII. Planowanie działalności i zarządzanie ryzykiem – jako fundament systemu kontroli zarządczej

1. Regulacje prawne

2. Omówienie wytycznych Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z grudnia 2012 r. 

3. Zarządzanie ryzykiem – zagadnienia ogólne

4. Planowanie strategiczne wg metody SMART

5. Zarządzanie ryzykiem w zakresie celów strategicznych i operacyjnych

6. Identyfikacja ryzyka

7. Analiza ryzyka

- Ustalenie minimalnych i maksymalnych przedziałów punktowych do analizy ryzyka Przeprowadzenie analizy ryzyka i określenie jego poziomu

- Porównanie ustalonego poziomu ryzyka z apetytem na ryzyko

- Reakcja na ryzyko

Prelegenci

Prelegenci

Krzysztof Puchacz

prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ŠKFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Ceniony trener prowadzący ok. 1000 godzin szkoleń rocznie, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnych Izb Obrachunkowych w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Ośrodka Sportu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Biura Logistyki Agencji Wywiadu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 18 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 8:00 w dniu szkolenia.

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Prawo Oświatowe Standard/Optimum/Premium

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.

 


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

 

 


Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com