Konferencja

Prawidłowe żywienie dzieci w placówkach oświatowych w świetle nowych przepisów

Prawidłowe żywienie dzieci w placówkach oświatowych w świetle nowych przepisów
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Podczas konferencji szczegółowo omówimy m.in.:
- wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wdrożenie ich w realia polskiej szkoły i przedszkola,  
- stanowisko jednostek kontrolujących (Stacje Sanitarno Epidemiologiczne) w sprawie organizacji zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty,
- zasady planowania jadłospisów i przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Szczegóły konferencji

Program

Program

9:30 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

 
9:45-10:30 Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży – rola placówki oświatowej - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

- Czy żywienie dzieci i młodzieży podczas pobytu w placówce oświatowej ma znaczenie dla ich zdrowia i rozwoju?

- Dlaczego potrzebne są zmiany w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży?

- Jakie błędy w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży popełniamy najczęściej i jak je ograniczyć?

- Jak wykorzystać normy żywienia i wdrożyć zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży?

- Co znaczy jedna porcja produktu?

 
10:30-11:00 Stanowisko jednostek kontrolujących (Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne) w sprawie organizacji zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty:

- Rola żywienia człowieka w zapewnieniu zdrowia publicznego,

- Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1256),

- Procedura kontroli i sankcje karne wynikające z nieprzestrzegania wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1256),

- Zasady racjonalnego żywienia z uwzględnieniem NOWEJ Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 2016.

 
11:00-11:40 Prezentacja Prawa Oświatowego i Progman Stołówka.
 
Mam nawyki, mam wyniki - czyli jak można inaczej patrzeć na żywienie dzieci i młodzieży – Bon Appetit

- Co wspólnego mają talerz, pióro i kałamarz?

- Nowe wytyczne żywieniowe „od kuchni”.

- Edukacja żywieniowa w szkole – ile tak naprawdę to kosztuje?

- Indywidualne potrzeby dietetyczne dzieci szkolnych – horror… czy nowa okazja?
 

11:40-11:55 Przerwa kawowa
 

11:55-13:10 Co mówią nowe przepisy i jak je wdrożyć w realiach polskiej szkoły/przedszkola? - Aneta Radłowska Działo

- Wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia dla poszczególnych grup surowców: produktów węglowodanowych, warzyw i owoców (w tym suszonych), soków, produktów mięsnych i rybnych, produktów mlecznych, tłuszczów, przypraw, potraw, soli,

- Przykłady ciast i potraw spełniających wymogi rozporządzenia.
 

13:10-13:25 Przerwa kawowa
 

13:25-14:30 Układanie jadłospisów szkolnych/przedszkolnych – propozycje ciekawych rozwiązań praktycznych – Aneta Radłowska-Działo

- Zestawianie posiłków. Dobór surowców i technik kulinarnych z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w tygodniowym jadłospisie,

- Dopasowanie tygodniowych jadłospisów do wymogów w/w Rozporządzenia,

- Praktyczna ankieta sprawdzająca zgodność ułożonych jadłospisów z wymogami prawa.

 
14:30 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

Celem konferencji jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy przedstawicieli placówek oświatowych prowadzących żywienie zbiorowe, w zakresie regulacji prawnych organizujących ten proces, jak i nabycie praktycznych umiejętności planowania żywienia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Podczas spotkania szczegółowo omówimy m.in.:

- wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wdrożenie ich w realia polskiej szkoły i przedszkola, 
- stanowisko jednostek kontrolujących (Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne) w sprawie organizacji zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty,
- zasady planowania jadłospisów i przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- outsoursing żywienia – na co musi zwrócić uwagę dyrektor od strony formalno-prawnej.

Prelegenci

Prelegenci

Aneta Radłowska-Działo

mgr inż. technologii żywności i żywienia człowieka, nauczyciel, szkoleniowiec, konsultant i wdrożeniowiec systemów jakości w przemyśle spożywczym.

Działalność szkoleniową dedykowaną placówkom oświatowym i wychowawczym w dziedzinie żywienia prowadzi od 2009 roku. Zrealizowała ponad 1200 godzin szkoleniowych m.in. w tematach: Higiena żywienia, Systemy jakości GMP/GHP/HACCP w placówkach oświatowych, Zasady układania jadłospisów, Zdrowa dieta w szkole i przedszkolu, Zadania Intendenta w placówkach oświatowych. Prowadzi serwis internetowy ułatwiający generowanie dokumentów GMP/HACCP

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Rafał Rymkiewicz

tel. +48 516 005 818

rafal.rymkiewicz@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Rafał Rymkiewicz, tel. +48 516 005 818, rafal.rymkiewicz@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com