Szkoła Kadr i Płac

Szkoła Kadr i Płac
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 

Dzień 1, w godzinach 10:00 - 15:00 

Trzynastka i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy 

 1. Ustalanie i wypłata zasiłku na zagospodarowanie
  • przesłanki i terminy;
  • ustalanie i wypłata zasiłku przy zatrudnianiu w kilku szkołach;
  • zasady realizowania świadczenia.

 2. Urlop zdrowotny
  • wydawanie orzeczenia i procedura odwoławcza;
  • warunki wydawania decyzji przez dyrektora szkoły;
  • zakaz zatrudnienia i prowadzenia działalności;
  • problemy związane z udzielaniem urlopu dla poratowania zdrowia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 3. Świadczenie urlopowe
  • zasady ustalania i wypłacania świadczenia.

 4. Terminy i zasady ustalania i wypłacania nagrody jubileuszowej.
 5. Pomoc zdrowotna. Kompetencje organu prowadzącego i dyrektora szkoły przy udzielaniu pomocy zdrowotnej.
 6. Nagrody dyrektora.
 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka).


2 dzień szkolenia, w godzinach 9:00 - 16:00 

Obowiązki pracodawcy pod koniec roku 

 1. 13 DWR/ZFŚŚ:
  • Zasady wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
  • Dopełnienie wypłaconej 13 DWR w podstawie wynagrodzenia chorobowego.
  • Jak zdefiniować składnik/składniki wynagrodzenia płatny/ne w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwolniony z podatku do kwoty 380,00 zł?
  • Jak naliczyć podatek za bony towarowe przekazane pracownikom?

 2. Wyrównania/korekty:
  • Jak wyrównać składkę wypadkową, której wysokość uległa zmianie?
  • Jak naliczyć wyrównanie do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego?
  • Jak dokonać korekty nadpłaconych składek emerytalno-rentowych?
  • Jak dokonać korekty świadczenia wypłaconego w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwolnionego z podatku do kwoty 380,00 zł?

 3. Rozliczenie roczne pracowników.
 4. Zestawienia:
  • Jak przygotować zestawienie "klasyfikacja budżetowa?
  • Jak przygotować zestawienie kosztów wynagrodzeń w układzie zadaniowym?

Prelegenci

Prelegenci

Teresa Konarska

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szef i właściciel kancelarii prawnej zajmującej się prawem pracy i prawem oświatowym. Komentator i publicysta prawny. Wieloletni wykładowca prawa pracy i prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego w WSP ZNP.

Michał Grosz

Absolwent Informatyki i Ekonometrii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie oraz studiów podyplomowych – Rachunkowość Przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. Ukończył specjalistyczny kurs z zakresu kadr – płac w ODDK. Zajmuje się projektowaniem, rozwojem, wdrażaniem oraz szkoleniami z zakresu oprogramowania kadrowo – płacowego i finansowo – księgowego systemów informatycznych Progman od 2007 roku.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com