Konferencja

TIK w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo

TIK w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Wydawnictwo Wolters Kluwer i Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) uznając znaczenie edukacji włączającej podjęli inicjatywę zorganizowaniu cyklu konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Pierwsza z nich dotycząca edukacji osób z dysfunkcją wzroku odbyła się 10 kwietnia br. Podczas obrad szczególny akcent został położony na znaczenie mediów elektronicznych w pracy z uczniami z tym rodzajem niepełnosprawności. Uczestnicy konferencji mieli również okazję przyjrzeć się edukacji włączającej w kontekście uwarunkowań prawnych i wyzwań, jakie przed nią stoją we współczesnej rzeczywistości oświatowej.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Godzina: Temat:
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji i przywitanie gości
Elżbieta Piotrowska-Albin - Dyrektor Segmentu Edukacja, Wolters Kluwer SA
10.15 – 10.30 Komercjalizacja wyników badań. 
Prof. Stefan Kwiatkowski - APS
10.30 – 10.45 Edukacja włączająca -  wyzwanie współczesnej edukacji
dr Danuta Al.-Khamisy
10.45 – 11.00

Edukacja włączająca – uwarunkowania prawne.
dr Teresa Serafin

11.00 – 11.30 Wykorzystanie urządzeń opartych na systemie operacyjnym ios w edukacji osób z dysfunkcją  wzroku. Część I 
Donata Kończyk, Z-ca Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.
11.30 – 12.00 PRZERWA PRZEKĄSKOWA
12.00 – 12.30 Wykorzystanie urządzeń opartych na systemie operacyjnym ios w edukacji osób z dysfunkcją  wzroku. Część I 
Paweł Wdówik, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego
12.30 - 12.45 Mieszkanie przyjazne osobie słabowidzącej. 
Dr Antonina Adamowicz-Hummel – Zakład Tyflopedagogiki, APS
Przeczytaj opis wystąpienia
12.45 – 13.00 Grafika i dźwięk – wsparcie uczniów niewidomych w nauce czytania rysunku dotykowego. 
Dr Małgorzata Paplińska – Zakład Tyflopedagogiki, APS
Przeczytaj opis wystąpienia
13.00 – 13.15 PRZERWA KAWOWA
13.15 – 13.30 Dysfunkcja wzroku i zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – wyzwanie dla edukacji włączającej. 
Dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Przeczytaj opis wystąpienia
13.30 – 13.45 Model wspomagania uczniów z dysfunkcją wzroku w płockich szkołach.
Dr Joanna Witczak-Nowotna – Fundacja na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzacych „CEDUNIS”
Przeczytaj opis wystąpienia
13.45 - 14.00 Integracyjna rola technologii wspomagających dla uczniów z dysfunkcją wzroku.
Dr Jarosław Wiazowski
Przeczytaj opis wystąpienia
14.00 - 14.15 „Tyfloarea – standard udźwiękowienia i ubrajlowienia otoczenia.”
Krzysztof Kulik – Fundacja Szansa dla Niewidomych
14.15 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

Wydawnictwo Wolters Kluwer i Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) uznając znaczenie edukacji włączającej podjęli inicjatywę zorganizowaniu cyklu konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Pierwsza z nich dotycząca edukacji osób z dysfunkcją wzroku odbyła się 10 kwietnia br. Podczas obrad szczególny akcent został położony na znaczenie mediów elektronicznych w pracy z uczniami z tym rodzajem niepełnosprawności. Uczestnicy konferencji mieli również okazję przyjrzeć się edukacji włączającej w kontekście uwarunkowań prawnych i wyzwań, jakie przed nią stoją we współczesnej rzeczywistości oświatowej. Konferencję otworzyli prof. Stefan Kwiatkowski – prorektor ds. nauki APS oraz Elżbieta Piotrowska-Albin - Dyrektor Segmentu Edukacja Wolters Kluwer SA. 
Oprócz reprezentantów środowiska oświatowego i naukowego w obradach wzięli udział również przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową, w tym m.in. Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących „CEDUNIS”, Fundacji” Szansa dla Niewidomych”
Sponsorem konferencji była firma SAD. Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom, które włączyły się w rozpropagowanie tej ważnej dla środowiska osób niedowidzących konferencji.
Dziękujemy za udział w konferencji.

Prelegenci

Prelegenci

male

Dr Antonina Adamowicz-Hummel

Starszy wykładowca w Zakładzie Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie. Studia w zakresie rehabilitacji wzroku ukończyła w USA. Obszary jej zainteresowań to rehabilitacja wzroku słabowidzących, metodyka nauczania czynności życia codziennego niewidomych i słabowidzacych i profesjonalizm w rehabilitacji osób z uszkodzonym wzrokiem. Dr Hummel prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Wprowadziła dwie nowe w skali kraju specjalności kształcenia akademickiego w zakresie tyflopedagogiki: ‘rehabilitacja wzroku słabowidzących’ – od 1987 r., i ‘rehabilitacja podstawowa osób z uszkodzeniem wzroku’ – od 1995 r. Kierowała ośmioma studiami podyplomowymi z zakresu rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących i projektami w ramach grantów uzyskanych przez APS i przez Fundację AWARE Europe, której była współzałożycielką i prezesem Zarządu (1997-2009). 

Dr A. Adamowicz-Hummel współtworzyła na początku lat 90-tych ubiegłego wieku Poradnię Rehabilitacji Wzroku Słabowidzących Polskiego Związku Niewidomych, do dziś działającą w Warszawie. W latach 2003-2008 była członkiem zespołu ekspertów powołanego przez MEN do oceny prawidłowości adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych dla uczniów słabowidzących. 

Dr A. AdamowiczHummel prowadzi specjalistyczne szkolenia i popularyzuje problematykę osób z uszkodzeniem wzroku w Polsce i zagranicą (m.in. w Słowacji, na Węgrzech, w Czechach, na Litwie, w Armenii). Jest autorką publikacji w materiałach konferencyjnych z konferencji krajowych i zagranicznych, rozdziałów w opracowaniach zbiorowych, artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Tłumaczy literaturę fachową i weryfikuje merytorycznie tłumaczenia programów rehabilitacyjnych i artykułów przeznaczone do publikacji, a także tłumaczy programy kształcenia i materiały przeznaczone do użytku studentów.

male

Dr Małgorzata Paplińska

Adiunkt w Zakładzie Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierownik specjalności Tyflopedagogika. Jest tyflopedagogiem, specjalistą w zakresie stosowanych w Polsce i na świecie metod nauczania brajla. W latach 2010-2012 ekspert MEN i ORE ds. oceny adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych w wersji brajlowskiej, przeznaczonych dla uczniów niewidomych. Uczestniczka międzynarodowych szkoleń i warsztatów ICEVI dla tyflopedagogów (Francja, Węgry). W latach 2007 – 2008 współautorka i redaktor portalu Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego http://www.adaptacje.uw.edu.pl /oraz autorka strony poświęconej pismu Braille’a http://www.braille.pl Przeprowadziła szereg szkoleń dla nauczycieli pracujących z niepełnosprawnymi wzrokowo uczniami w Polsce i zagranicą, min. w 2012 r. w Ilia Chavchavadze State University w Tbilisi. W swojej pracy naukowej interesuje się rozwojem percepcji dotykowej i specyfiką czytania dotykowego, w tym grafiki dotykowej oraz edukacją i rehabilitacją dzieci z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Fundacji "CEDUNIS" oraz nauczycielem wspomagającym i konsultantem w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, do których uczęszczają niepełnosprawni wzrokowo uczniowie. Autorka ponad 40. publikacji poświęconych pismu Braille’a i metodyce nauczania czytania dotykowego oraz edukacji osób niewidomych.

male

Dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak

Starszy wykładowca w Zakładzie Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1999r. Zainteresowania naukowe dr M. Walkiewicz-Krutak dotyczą funkcjonalnej oceny wzroku i wspomagania rozwoju widzenia małych dzieci słabowidzących (0-6 lat), specyfiki funkcjonowania wzrokowego i poznawczego dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia i rozwijania orientacji przestrzennej i umiejętności samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku. Dr M. Walkiewicz-Krutak była kierownikiem Podyplomowych Studiów Tyflopedagogiki w APS (w latach 2002-2011). Jest kierownikiem specjalności ‘Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących’ (studia II stopnia). Jest ekspertem do spraw słabowzroczności dzieci Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”. Obecnie realizuje Projekt badawczy „Współczesne przyczyny słabowzroczności małych dzieci (od 0 do 6 lat). Specyfika usprawniania widzenia (rehabilitacji wzroku) zależnie od przyczyny dysfunkcji wzroku” (projekt realizowany ze środków APS, 2013-2014).

male

Dr Joanna Witczak-Nowotna

Tyflopedagog; główne obszary zainteresowań to metodyka nauczania dzieci słabowidzących oraz edukacja włączająca. W latach 1999 - 2002 nauczycielka w szkołach integracyjnych, uczestniczka staży naukowych w Danii, Szwecji oraz Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat pracownik Zakładu Tyflopedagogiki APS w Warszawie, aktualnie współpracuje z Akademią. Od 2009 współpracuje z Biurem d.s. Osób Niepełnosprawnych UW, między innymi jako kierownik adaptacji podręczników dla uczniów słabowidzących ze szkół ogólnodostępnych. Wraz z zespołem ekspertów opracowała standardy, dotyczące adaptacji podręczników do potrzeb słabowidzących dzieci. Współzałożycielka i Prezes Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących "CEDUNIS", której głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku, a także kompleksowe wspieranie rodzin oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych. Autorka wielu publikacji poświęconych integracji, włączaniu, edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku

Partnerzy

Partnerzy

Sad Sp.z.o.o.

Firma Sad sp. z o.o. powstała w 1991 r. jako wyłączny przedstawiciel firmy Apple i dystrybutor na terenie Polski produktów tej firmy. Przez 17 lat rozwijaliśmy w Polsce sprzedaż komputerów Macintosh, odtwarzaczy iPod, oprogramowania i rozwiązań profesjonalnych firmy Apple. Firma nasza została też dystrybutorem innych firm z rynku rozwiązań IT, takich jak FileMaker, Quark, Aja, Blackmagic Design, Building4Media, DeltaGraph, Stalker Software i innych. SAD jako Apple Solutin Experts(ASE) Firma Sad dzięki kompetencjom specjalistów potwierdzonym wymaganymi certyfikatami oraz obrotami uzyskiwanymi na odpowiednich rynkach posiada status:

  • Apple Premium Reseller – sieć sklepów iSpot
  • Apple Authorised Training Center – szkolenia z zakresu rozwiązań Apple
  • Apple Authorised Service Provider – usługi serwisowe.

SAD jako Aplle Solutin Experts (ASE) 
Ekspert w zakresie edukacyjnych rozwiązań firmy Apple.

Nasza firma jest Edukacyjnym Integratorem urządzeń firmy Apple (ASE) i jej Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym (AATC). Legitymujemy się długą i efektywną współpracą ze szkołami. Do dziś sprawnie wyposażyliśmy ponad 2 tysiące szkół w pracownie komputerowe, skutecznie przeszkoliliśmy 8,5 tysiąca nauczycieli. Uczestniczyliśmy w licznych projektach wdrożeń technologii Apple na uczelniach wyższych. Te doświadczenia pozwalają nam być wykwalifikowanym i rzeczowym konsultantem edukacyjnym o znakomitej znajomości rynku szkolnego i akademickiego. Doradzamy szkołom w jaki sposób wykorzystywać technologie informacyjne w szkołach. Oferujemy kompleksowe wdrożenia, gotowi jesteśmy służyć zapleczem eksperckim szkołom i wyższym uczelniom. Ponadto SAD jako ASE cieszy się wsparciem producenta w zakresie działań marketingowych i sprzedażowych. Dzięki tej autoryzacji możemy naszym edukacyjnym klientom przedstawiać najlepsze oferty pod względem ceny i jakości produktów.

  • Uczelniom i szkołom oferujemy nowoczesne rozwiązania takie jak mobilna pracownia komputerowa, rozwiązania do opracowywania i upowszechniania informacji w postaci multimedialnej, nauczania na odległość z wykorzystaniem technologii podcastów.
  • Szkołom oferujemy pracownie wyposażone we wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć z informatyki,technologii informacyjnej, a przede wszystkim na lekcjach różnych przedmiotów.
  • Zapewniamy instalację, integrację z istniejącą strukturą informatyczną, profesjonalny serwis, pomoc techniczną i szkolenia. Oferujemy pomoc w przygotowaniu rozwiązań dostosowanych do określonego poziomu i programu nauczania, a także projektów obejmujących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Organizatorzy i partnerzy

Partner

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com