"Widzę, słyszę, czuję - reaguję"

"Widzę, słyszę, czuję - reaguję"
Celem szkolenia jest zdobycie informacji na temat pracy z uczniami, którzy przejawiają skłonności do zachowań ryzykownych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Moduł I - Zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju problemowych/ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży

Liczba godzin ćwiczeń: 195 min Liczba godzin wykładów: 165 min

 1. Teoretyczne podstawy rozwoju zachowań ryzykownych w życiu młodych ludzi
 2. Przełamanie stereotypów związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.
 3. Przyczyny zachowywania się uczniów w sposób problemowy/ryzykowny
 4. Możliwości skutecznego działania w pracy z uczniami przejawiającymi zachowania problemowe/ryzykowne


Moduł II - Nabycie umiejętności w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z uczniami

Wykład: 50 min Ćwiczenia: 310 min

 1. Identyfikowanie mechanizmów zachowań problemowych/ryzykownych
 2. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami związanymi z zachowaniami ryzykownymi/problemowymi uczniów
 3. Zastosowanie w praktyce zasad komunikowania się
 4. Konsekwentne postępowanie wobec uczniów, którzy naruszają przyjęte w szkole zasady
 5. Warunki dobrej współpracy
 6. Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych lub zachowujących się w sposób problemowy/ryzykowny.


Moduł III - Budowanie strategii
Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych lub zachowujących się w sposób problemowy/ryzykowny.

Wykłady: 50 min. Ćwiczenia: 310

 1. Strategie modyfikowania ryzyka rozwoju zachowań ryzykownych/problemowych dzieci i młodzieży
 2. Nabycie kluczowych kompetencji potrzebnych do prowadzenia interwencji, w tym zawieranie umów
 3. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych - współpraca z rodzicami
 4. Profilaktyka zachowań problemowych i ryzykownych wśród dzieci i młodzieży
 5. Budowanie klimatu jako strategia zapobiegania zachowaniom problemowym/ryzykownym w szkole


Szkolenie możemy zorganizować całościowo jako szkolenie 3 dniowe a także każdy moduł może być osobnym szkoleniem.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z Panią Joanną Kozerską.
tel: 22 535 81 19, e-mail:
jkozerska@wolterskluwer.pl
 

Prelegenci

Prelegenci

female

Anna Borucka

psycholog, przez wiele lat członek zespołu Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M" Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Brała również udział w opracowaniu i badaniach dotyczących skuteczności szkolnych programów profilaktycznych takich jak: Domowi Detektywi, Fantastyczne Możliwości oraz Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia sięgającego po substancje psychoaktywne. 

female

Violetta Pulwarska

nauczyciel dyplomowany, przez wiele lat pracownik nadzoru pedagogicznego w MEN i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży zajmuje się od 30 lat. Prowadziła wiele szkoleń członków rad pedagogicznych dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Prowadziła szkolenia wg. programu Szkolna interwencja profilaktyczna, wobec ucznia sięgającego po substancje psychoaktywne. Jest autorką licznych wystąpień i publikacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com